Main menu
Second Menu

Добре дошли!

Арбилис е създадена през 2000 г. и е специализирана в издателската дейност, връзките с обществеността и рекламата. Арбилис има за основна цел повишаване квалификацията на българските лекари. През годините Арбилис организира научни форуми и издава книги и периодика за медици.

Арбилис е издател на специализираните периодични издания „Наука кардиология“ (от 2000 г.), „Наука Пулмология“ (от 2006 г.) и „Наука Ендокринология“ (от 2007 г.), „Наука Диететика“ (от 2009 г.), „Наука Инфектология/Паразитология“ (от 2010 г.), „Наука Фармакология“ (от 2010 г.). С тях „Арбилис“ доставя най-актуалната информация за профилактика и лечение на социално-значимите заболявания, така необходима и полезна за ежедневната практика на специалистите. От началото на 2009 г. стартира проектът и за най-новото издание – списание „Наука диететика“.

От 5 юли 2007 г. фирма Арбилис ООД е сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за управление на качеството: BS EN ISO 9001:2000. Системата за управление е приложима за: рекламна дейност, издателска дейност, организиране на форуми, PR дейност, продуцентска дейност, сделки с интелектуална собственост.

BHVA_25nov2015Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014
Излезе от печат първото издание на книгата „Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014”, в която са събрани статии върху част от изнесените презентации на научните конференции, организирани от Българска сърдечна и съдова асоциация през 2014 г.

Прочетете още…

 

 

Korica_Confer6_WEB_01oct2014tПрофилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.” дава мултидисциплинарна оценка на съвременните постижения в диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите, ендокринните, неврологичните и нефрологичните заболявания. Специално внимание в книгата е отделено на въпросите за индивидуализиране на терапията, като се отчитат генетичните особености на пациентите и прилагането на нови групи лекарствени продукти, както и проблемите, които може да възникнат при лекарствени взаимодействия – подробно са разгледани основните лекарствени групи в кардиологията и ендокринологията, ползите и рисковете при комбинирано прилагане на лекарствата.

Прочетете още…

B_SexMed_Korica_24oct2014t

Сексуална медицина. Актуални проблеми 2014

Ръководството „Сексуална медицина. Актуални проблеми 2014” е посветено на сексуалните нарушения при двата пола, техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Публикациите представят тези проблеми в общо-медицински фундаментални и приложни аспекти от гледната точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, общопрактикуващи лекари и други специалисти.

Прочетете още…

Sbornik_Recepti_Licet

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст

Сборникът „Рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ е изцяло съобразен с изискванията за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години, организирано на територията на детските заведения и детските кухни, включени в Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

Прочетете още…

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.