Main menu
Second Menu

Добре дошли!

Арбилис е създадена през 2000 г. и е специализирана в издателската дейност, връзките с обществеността и рекламата. Арбилис има за основна цел повишаване квалификацията на българските лекари. През годините Арбилис организира научни форуми и издава книги и периодика за медици.

Арбилис е издател на специализираните периодични издания „Наука кардиология“ (от 2000 г.), „Наука Пулмология“ (от 2006 г.) и „Наука Ендокринология“ (от 2007 г.), „Наука Диететика“ (от 2009 г.), „Наука Инфектология/Паразитология“ (от 2010 г.), „Наука Фармакология“ (от 2010 г.). С тях „Арбилис“ доставя най-актуалната информация за профилактика и лечение на социално-значимите заболявания, така необходима и полезна за ежедневната практика на специалистите. От началото на 2009 г. стартира проектът и за най-новото издание – списание „Наука диететика“.

От 5 юли 2007 г. фирма Арбилис ООД е сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за управление на качеството: BS EN ISO 9001:2000. Системата за управление е приложима за: рекламна дейност, издателска дейност, организиране на форуми, PR дейност, продуцентска дейност, сделки с интелектуална собственост.

НОВИ ИЗДАНИЯ ОТ АРБИЛИС

Кардиоренален синдром

КАРДИОРЕНАЛЕН СИНДРОМ

Под редакцията на проф. Борис Богов и проф. Борислав Георгиев
Рецензенти: член-кор. проф. Мила Власковска и проф. Жанета Георгиева

Книгата „Кардиоренален синдром“ се стреми всеобхватно да анализира данните и подходите при кардиореналния синдром. Екип от водещи специалисти разглежда отделни аспекти на синдрома и предлага съвременни диагностични и терапевтични алгоритми. Участието на нефролози, кардиолози и фармацевти при дискутирането на проблемите дава възможност за мултидисциплинарен подход при очертаване на насоките за поведение при тези болни. Прочетете още…

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания - 2017ФАКТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ДЕБАТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНИТЕ И СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 2017

Поредното издание на книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017“ обединява както новостите в диагностиката и терапията, така и редица дискусионни проблеми в областта на сърдечно-съдовата патология и връзката ъ с други органи и системи. Автори са водещите специалисти в съответната област у нас. Прочетете още…

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ. ЗДРАВОТО ДЕТЕ – КОМПЛЕКСНА ГРИЖА

Настоящият сборник „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ представя по един прекрасен начин разнообразната тематика на Третата национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“, проведена под наслов „Здравото дете – комплексна грижа“. В книгата се разглеждат различни аспекти на профилактиката, диагностиката и терапията на многобройните заболявания при деца и юноши, които понастоящем имат много сериозно медицинско значение в световен мащаб – сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателната система, неврологични, метаболитни, инфекциозни и т.н. Прочетете още…

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.