Main menu
Second Menu

Автоимунни енцефалити и енцефалопатии

Книгата „Автоимунни енцефалити и енцефалопатии” представя различни аспекти на автоимунните енцефалити и енцефалопатии (АЕ) – една тема, която търпи значително развитие и динамика през последните години. Промяната на концепцията за автоимунните паранеопластични заболявания на централната и периферната нервна система се дължи на голямото количество натрупани нови познания, в това число и на идентифицирането на различни антитела, свързани с протичането на тези заболявания. Именно клиничната картина на АЕ може да бъде много разнообразна, което създава все още значителни диференциално-диагностични трудности. Книгата е опит за компактен и систематизиран поглед върху проблематиката на АЕ и би могла да представлява интерес както за общопрактикуващи лекари, така и лекари специалисти.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.