Main menu
Second Menu

Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум

Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуумБета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум

Корици Меки
Страници 176
Формат 140/210 mm

„Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум” е четвъртата книга от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”.
Тя е с автори доц. Арман Постаджиян (Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна”, Медицински университет, София), доц. Борислав Георгиев (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), доц. Владимир Христов (Български институт по метаболитен синдром, МЦ „Про-Вита”), проф. Димитър Раев (Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Анна”, Медицински университет, София), доц. Елина Трендафилова (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), доц. Светослав Георгиев (Втора клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет, Варна), проф. Снежана Тишева (Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”, Медицински университет, Плевен). Специален гост-автор е проф. Джон Крукшанк (консултант по сърдечно-съдови заболявания към Оксфордския университет, Великобритания) – име, известно в световната литература с фундаментални и клинични проучвания в областта на бета-блокерите.
В „Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум” са разгледани подробно основните клинични проучвания, които привеждат неоспорими доказателства за мястото на различните представители на бета-блокерите при отделни нозологични единици по хода на сърдечно-съдовия континуум. Специално внимание е отделено на патофизиологията на отделните заболявания, за да се постигне максимално индивидулизиране на терапията и таргетно повлияване на специфичния патологичен процес.
Книгата е полезна за кардиолози, общопрактикуващи лекари, специализанти и студенти по медицина – е изключително ценна за клиничната практика и приложението на бета-блокерите, в зависимост от патологичния процес по хода на сърдечно-съдовия континуум.
Книгата е издадена благодарение на обучителен грант от Мерк България ЕАД.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.