Main menu
Second Menu

Биомаркери при сърдечно-съдови заболявания. От патогенезата до прогнозата

Биомаркери при сърдечно-съдови заболявания. От патогенезата до прогнозата

Използването на биомаркери в ежедневиeто и в клиничните изследвания е станало рутина в много области на медицината. Те се приемат като молекулни подписи, които са добре характеризирани и многократно показват, че може да се предскажат съответните болестни състояния или клинични резултати.

Настоящата книга има изключително широк обхват и включва основните направления на приложение на биомаркерите, измерими в биологични среди. Тя анализира текущото състояние на анализa на сърдечно-съдовите биомаркери и трасира някои подходи за близкото бъдеще, с което ще помогне на изследователи и клиницисти да разработят и въведат в практиката по-добри и по-специфични биомаркери за диагностициране на хода на болестта.

Книгата „Биомаркери при сърдечно-съдови заболявания. От патогенезата до прогнозата“ е предназначена за клинични лекари – кардиолози, ангиолози, ендокринолози, епидемиолози, изследователи в научни лаборатории, общопрактикуващи лекари със специални интереси към модерната диагностика, специализанти и студенти с афинитет към научноизследователската работа.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.