Main menu
Second Menu

Бременост и сърдечно-съдови заболявания

Бременост и сърдечно-съдови заболяванияБременност и сърдечно-съдови заболявани

Корици Твърди
Страници 208
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-6-9

Монографията „Бременност и сърдечно-съдови болести“ е предназначена за лекари, практикуващи кардиология, общопрактикуващи лекари, лекари-интернисти и лекари-консултанти към клиниките/отделенията по акушерство и гинекология. Автор е доц. Нина Гочева, а рецензент е проф. Сабина Захариева.
Целта на книгата е да се поднесат по максимално ясен и конкретен начин правилата за поведение при жени със сърдечно-съдови болести, на които предстои бременност и раждане, така че да се намали честотата на възможните усложнения за майката и плода.
Включени основните концепции и ръководства, специално ръководството на Европейското кардиологично дружество за контрол и лечение на сърдечно-съдовите заболявания по време на бременност от 2011 година. Освен представяне на последните научни данни, структурата на тази монография цели също и да създаде възможност за бърз практичен отговор и действие при определени клинични ситуации, базирайки се върху най-актуалните принципи за диагностика и лечение.
„Бременност и сърдечно-съдови болести“ включва разделите „Сърдечно-съдовата система през фазите на нормалната бременност, придобити сърдечни заболявания и вродени сърдечни малформации и бременност”, „Белодробен тромбоемболизъм и бременност”, „Аритмии и бременност” и „Хипертония при бременност”.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.