Main menu
Second Menu

Внезапна сърдечна смърт

Внезапна сърдечна смърт Внезапна сърдечна смърт

Корици Твърди/Меки
Страници 320
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-7-6

„Внезапна сърдечна смърт” е съвременен и изчерпателен обзор относно най-новите изследвания за внезапната сърдечна смърт, нейното лечение и профилактика.
Книгата е издадена под редакцията на доц. Нина Гочева и доц. Тошо Балабански. Рецензент е доц. Атанас Пенев. Авторският колектив включва д-р Александър С. Александров, доц. Анна Кънева-Ненчева, д-р Борислав Георгиев, доц. Добромир Гочев, доц. Елина Трендафилова, д-р Ивайло Кожухаров, доц. Маргарита Цонзарова, д-р Милко Стоянов, д-р Михаил Протич, доц. Нина Гочева, д-р Станислав Иванов, доц. Тошо Балабански, доц. Чавдар Шалганов, д-р Явор Пейчев.
В книгата са дискутирани широк кръг теми свързани с внезапната сърдечна смърт. Те покриват епидемиологията й, механизмите й, ролята на автономната нервна система и генетичните нарушения, електрофизиологичните нарушения, специфичните заболявания при спортисти, специфичните патологични нарушения при кардиомиопатии, исхемична болест на сърцето, клапни заболявания, вродени синдроми с нарушена реполяризация, вродени сърдечни пороци. Важно място е отделено на оценката на риска за настъпване на внезапна смърт, както и на медикаментозното и немедикаментозното лечение. Mного изчерпателно са обсъдени и проблемите на внезапната смърт при оперирани болни и в детската възраст.
„Внезапна сърдечна смърт” запълва сериозна празнота в медицинската литература в България

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.