Main menu
Second Menu

Издателска дейност

През годините Арбилис ООД се утвърди със своя професионализъм и качество като едно от водещите медицински издателства у нас.

Арбилис издава шест специализирани периодични издания – „Наука Кардиология”, „Наука Пулмология”, „Наука Ендокринология”, „Наука Диететика”, „Наука Инфектология/Паразитология” и „Наука Фармакология”. Чрез тях читателите получават най-актуалната информация, свързана с профилактиката и лечението на социално-значимите болести.

На страниците на списанията се предоставя както площ за имиджови реклами, така и място за публикуване на статии по съответните теми – оригинални изследвания, обзорни статии, описания на случаи от клиничната практика, научни съобщения и новини.

От 2006 г. Арбилис се специализира в издаването на медицинска литература – публикува авторски книги, учебни ръководства, сборници и др. Сред последните издания са: „Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014”, „Сексуална медицина. Актуални проблеми 2014”, „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст”, „Хемодинамика”, „Ендодонтия”, „Фармакотерапия в кардиологията”, „Бременност и сърдечно-съдови заболявания”, „Левокамерно налягане на пълнене”, „Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции”, „Кардиомиопатии”, „Сърдечно-съдови биомаркери”, поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”.

Автори на издателството са известни специалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, фармакологията, сексуалната медицина, пулмологията, диететиката и др.

Арбилис предлага изготвяне на рекламни проекти и изработване на печатни рекламни и информационни материали (проспекти, брошури, дипляни, плакати, репринти (оригинални и преводни), изработване на фирмени канцеларски материали (папки, бланки, визитки, пликове за писма, формуляри, стикери, печати и др.), изработване на рекламни сувенири (химикалки, бележници, календари, и др.).

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.