Main menu
Second Menu

Научна литература

Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014

Корици Твърди
Страници 280
Формат 160/230 mm
ISBN 978-619-7063-13-4
Цена 22.00 лв.

Излезе от печат първото издание на книгата „Съвременни акценти в сърдечната и съдоватата патология 2014”, в която са събрани статии върху част от изнесените презентации на научните конференции, организирани от Българска сърдечна и съдова асоциация през 2014 г. В книгата са обхванати съвременни и актуални теми в различни области на медицината – кардиология, ендокринология, неврология, ангиология и съдова хирургия, интензивна терапия. Дискутирани са съвременните методи за профилактика, диагноза и лечение в областта на сънната апнея, феохромоцитом, предсърдно мъждене, мозъчен инсулт, белодробен и венозен тромбоемболизъм, миокарден инфаркт, кардиогенен шок, камерна тахикардия, внезапна смърт и ресусцитация. Изданието е изключително полезно за кардиолози, интернисти, ендокринолози, невролози, ангиолози и съдови хирурзи, общопрактикуващи лекари, докторанти и специализанти.

Прочетете още…

Профилактика Диагностика Терапия Актуални проблеми 2014
Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014

Корици Твърди
Страници 616
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-92936-8-5
Цена 36.00 лв.

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.” дава мултидисциплинарна оценка на съвременните постижения в диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите, ендокринните, неврологичните и нефрологичните заболявания. Специално внимание в книгата е отделено на въпросите за индивидуализиране на терапията, като се отчитат генетичните особености на пациентите и прилагането на нови групи лекарствени продукти, както и проблемите, които може да възникнат при лекарствени взаимодействия – подробно са разгледани основните лекарствени групи в кардиологията и ендокринологията, ползите и рисковете при комбинирано прилагане на лекарствата. Поставен е въпросът за артериалната хипертония и диабета в детската възраст, както и за проблемите с вродени малформации при децата и проследяването им при възрастни. Застъпени са някои активности, подпомагащи профилактиката на социално-значимите заболявания.

Прочетете още…


Сексуална медицина. Актуални проблеми 2014

Сексуална медицина. Актуални проблеми 2014

Корици Твърди
Страници 496
Формат 160/230 mm
ISBN 978-619-7063-10-3
Цена 30.00 лв.

Ръководството „Сексуална медицина. Актуални проблеми 2014” е посветено на сексуалните нарушения при двата пола, техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Публикациите представят тези проблеми в общо-медицински фундаментални и приложни аспекти от гледната точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, общопрактикуващи лекари и други специалисти.

Прочетете още…

Хемодинамика

Хемодинамика

Корици Меки
Страници 384
Формат 160/230 mm
ISBN 978-619-7063-09-7

Книгата „Хемодинамика“ е съвременен и задълбочен обзор относно хемодинамиката в норма и патология. Основните хемодинамични параметри: сърдечен индекс, системно съпротивление, ударен обем, индекс на ударния обем и индекс на крайния диастолен обем са разгледани подробно, както и взаимната им зависимост и влияние.
Прочетете още…


Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст

Корици Твърди
Страници 400
Формат А4
Цена 60.00 лв.

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст е първо издание и е предназначено основно за организирано хранене на децата в кърмаческа и ранна детска възраст в България.

Прочетете още…

Eндодонтия – Тематични лекции, атлас и собствени изследвания

Eндодонтия – Тематични лекции, атлас и собствени изследвания

Корици Твърди
Страници 224
Формат 230/280 mm

Книгата, с автор доц. Екатерина Ботева, е учебна монография по Ендодонтия. Във фокуса на вниманието са всички лекционни ендодонтски тематики в хармония с акредитационната програма на Факултета по дентална медицина – София. Нестандартният формат на книгата може да се дефинира и като лекторски учебен атлас, какъвто у нас до сега не е публикуван.

Прочети още…

Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум

През 2013 г. „Арбилис” издаде поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”. Тя включва четири книги със следните заглавия: „Сърдечно-съдов континуум – теоретични постановки”, „Статините в сърдечно-съдовия континуум”, „Медикаменти, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум”, „Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум”

Прочетете още…

Книга за родители на деца със сърдечни заболявания

Книга за родители на деца със сърдечни заболявания

Корици Меки
Страници 96
Формат 150/210mm
ISBN 978-954-92991-1-3

„Книга за родители на деца със сърдечни заболявания” предлага медицинска и психологическа информация, поднесена по леснодостъпен начин от доц. Маргарита Цонзарова, доц. Анна кънева, Мила Маркова и Доника Ангелова. Целта на авторите е чрез книгата да помогнат на родителите да разберат същността на заболяването, да оценят правилно някои от оплакванията на детето и какви са стъпките, които лекарите ще предприемат, за да му помогнат.

Прочетете още…

Сърдечно-съдови биомаркери

Корици Твърди
Страници 483
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-92936-6-1
Цена 28.80 лв.

Книгата „Сърдечно-съдови биомаркери” е с автор проф. д-р Жанета Георгиева, дългогодишен заместник ректор на Медицинския университет във Варна и изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД.
Прочетете още…

Левокамерно налягане на пълнене
Левокамерно налягане на пълнене

Корици Твърди
Страници 64
Формат 145х220 mm
ISBN 978-954-92936-4-7

Монографията на д-р Ивайло Даскалов „Левокамерно налягане на пълнене” се базира на проведено проучване в Клиниката по кардиология на ВМА-София, чиято цел е била да се извърши сравнителен анализ между инвазивно и неинвазивно определеното левокамерно налягане на пълнене (ЛКНП).

Прочетете още…


Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции

Корици Твърди
Страници 96
Формат 145х220 mm
ISBN 978-954-92936-3-0

Книгата „Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции” е предназначена да подпомогне ежедневната работа на лекарите при предоперативната оценка на пациенти, на които предстои некардиохирургична оперативна интервенция.

Прочетете още…

Кардиомиопати
Кардиомиопатии

Корици Твърди
Страници 416
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-9-0

„Кардиомиопатии” анализира съвременните познания за първичните и вторичните кардиомиопатии. Авторите на отделните раздели са се постарали да обобщят наличните до момента данни относно етиологията, патогенезата, клиничната картина, диагностиката и терапията на най-честите болести на миокарда.

Прочетете още…

Профилактика Диагностика Терапия Актуални проблеми 2012

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2012

Корици Твърди
Страници 718
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-92936-5-4

Цена 36.00 лв.

В „Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2012” над 45 изтъкнати български специалисти дават практически насочена информация, касаеща различни области от медицината – кардиология, ендокринология, инфектология и паразитология, диететика, фармакология и др.

Прочетете още…

Фармакотерапия в кардиологията

Фармакотерапия в кардиологията

Корици Твърди
Страници 544
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-9-0

„Фармакотерапия в кардиологията” е учебно помагало, което обединява в себе си и анализира приложението на лекарствата, прилагани за най-честите заболявания в съвременния свят.

Прочетете още…

Бременост и сърдечно-съдови заболявания

Бременност и сърдечно-съдови заболявания

Корици Твърди
Страници 208
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-6-9

Монографията „Бременност и сърдечно-съдови болести“ е предназначена за лекари, практикуващи кардиология, общопрактикуващи лекари, лекари-интернисти и лекари-консултанти към клиниките/отделенията по акушерство и гинекология.

Прочетете още…

Внезапна сърдечна смърт

Внезапна сърдечна смърт

Корици Твърди/Меки
Страници 320
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-7-6

„Внезапна сърдечна смърт” е съвременен и изчерпателен обзор относно най-новите изследвания за внезапната сърдечна смърт, нейното лечение и профилактика.

Прочетете още…

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2007

Корици Твърди
Страници 304 стр.
Формат 160х230 mm

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2007” отразява новите диагностични и лечебни възможности в ежедневната практика. В нея са представени новите международни препоръки за поведение при различни социално-значими болести.

Прочетете още…

From Prevention to rehabilitation

Корици Твърди
Страници 224 стр.
Формат 160х230 mm

Публикациите в сборника „From Prevention to Rehabilitation” поставят проблеми, свързани с превенцията и рехабилитацията на сърдечно-съдовите заболявания – темите, са представени на Международния конгрес Cardiology update 2006, организиран от Арбилис.

Прочетете още…

Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания – 2007 г.

Корици Меки
Страници 112
Формат 160х230 mm

„Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания” представя насоки за първичната и вторичната профилактика на социално-значими заболявания. Книгата е отпечатана под редакцията на доц. Нина Гочева и д-р Борислав Георгиев.

Прочетете още…

Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания – 2006 г.

Корици Меки
Страници 80
Формат 160х230 mm

„Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания” представя насоки за първичната и вторичната профилактика на някои социално-значими заболявания. Книгата е отпечатана под редакцията на акад. Илия Томов и д-р Борислав Георгиев.

Прочетете още…

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2005

Корици Твърди
Страници 448 стр.
Формат 160х230 mm

Книгата „Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2005” представя на високо научно нива актуални въпроси от профилактиката, диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите заболявания.

Прочетете още…

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.