Main menu
Second Menu

Репринти

От 2000 г. „Арбилис” отпечатва по заявка репринти на статии, публикувани в броеве на списанията, които издава: „Наука Кардиология”, „Наука Пулмология“, Наука Ендокринология“, „Наука Диететика“, „Наука Инфектология и Паразитология“ и „Наука Фармакология“.

Репринтите запазват параметрите на изданието и биха могли да се поръчат в различен тираж.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.