Main menu
Second Menu

Списания

Списанията „Наука Кардиология”, „Наука Ендокринология”, „Наука Пулмология”, „Наука Диететика“, „Наука Инфектология/Паразитология“ и „Наука Фармакология“ са сред най-престижните медицински издания в страната. На страниците на тези издания публикуват своята гледна точка върху научните новости и развитието на световната медицина най-изтъкнатите български специалисти в съответните области. Това превръща нашите издания в трибуна на науката на доказателствата и основен фактор в повишаването на здравната култура на България.


Наука Кардиология

От 2000 г. Арбилис ООД е издател на списание “Наука Кардиология”, единствено по рода си медицинско издание както по отношение на тиража си (10 000 бр.), така и от гледна точка на графичния си дизайн, съдържанието си и, не на последно място, разпространението си. Списание “Наука Кардиология” е пълноцветно, издава се в 6 броя годишно и се разпространява сред общопрактикуващи лекари, кардиолози, ендокринолози и други извънболнични и болнични специалисти (70% от тиража чрез изпращане на адреси и 30% – на медицински форуми).

Повече…


Наука Ендокринология

През май 2007 г. излезе първият брой на сп. “Наука ендокринология”. Целта на списание “Наука ендокринология” е да допълни практическите познания, т.е. да запознае в рамките на един неголям обем всички общопрактикуващи лекари и ендокринолози с общо утвърдени критерии за диагностиката и лечението на ендокринните заболявания и болестите на обмяната. Списание “Наука Ендокринология” бързо се утвърди като практическо ръководство по ендокринология и стана  част от дейностите, свързани с продължителното медицинско обучение. Авторите на статиите улесняват читателя при търсенето на информация по интересуващите го въпроси на практическата ендокринология.

Повече…


Наука Пулмология

В средата на месец август 2006 г. Арбилис издаде брой 1 на ново медицинско списание – “Наука Пулмология”. Сп. “Наука Пулмология” е първото издание в областта на белодробните болести, което представя актуални теми насочени както към специалистите, така и към общопрактикуващите лекари.

Повече…


Наука Диететика

През април 2009 г. Арбилис излиза брой 1 на ново медицинско списание – “Наука Диететика”. Сп. “Наука Диететика” е първото научно издание в областта на диетолигията, което представя актуални теми насочени както към специалистите, така и към общопрактикуващите лекари.

Повече…


Наука Инфектология Паразитология

В началото на октомври 2010 г. от печат излезе първият брой на списание „Наука Инфектология и Паразитология“. Списанието е насочено, както към специалистите в областта на инфектологията и паразитологията, така и към общопрактикуващите лекари.

Повече…

Наука Фармакология
Излезе от печат най-новото издание на Арбилис – сп. „Наука Фармакология“. Водещи специалисти в областта на фармакологията, клиничната фармакология и фармакотерапия, фундаментални и клинични дисциплини ще представят новостите в механизмите на действие на лекарствата на клетъчно ниво, проблемите, свързани с лекарствените взаимодействия, и техните желани и нежалани ефекти в зависимост от генетичните особености на организма.

Повече…

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.