Main menu
Second Menu

Кардиомиопатии

КардиомиопатиКардиомиопати

Корици Твърди
Страници 416
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-9-0

Книгата „Кардиомиопатии” анализира съвременните познания за първичните и вторичните кардиомиопатии. Авторите на отделните раздели са се постарали да обобщят наличните до момента данни относно етиологията, патогенезата, клиничната картина, диагностиката и терапията на най-честите болести на миокарда.
В авторския колектив са доц. Арман Постаджиян, доц. Атанас Пенев, д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Георги Владимиров, д-р Добрин Василев, доц. Добромир Гочев, доц. Елина Трендафилова, доц. Жанета Георгиева, д-р Иван Груев,
д-р Камелия Генова, проф. Нина Гочева, д-р Станислав Иванов, доц. Тошо Балабански,
доц. Чавдар Шалганов. Редактори са проф. Нина Гочева и д-р Борислав Георгиев, арецензент доц. Мария Цекова.
Теми преставени в книгата са:
• Класификации на кардиомиопатиите
• Хипертрофична кардиомиопатия
• Дилатативни кардиомиопатии
• Рестриктивни кардиомиопатии
• Аритмогенни кардиомиопатии
• Перипартална кардиомиопатия
• Некласифицирани кардиомиопатии
• Вторични кардиомиопатии
• Миокардити
• Диабетна кардиомиопатия
• Болест на Chagas
• Токсини и заболявания на миокарда
• Роля на кардио МРТ при диагностиката на кардиомиопатиите
• Хемодинамични промени при кардиомиопатии
• Интервенционално лечение на хипертрофична кардиомиопатия
• Спортно сърце – на границата между норма и патология
• Ритъмно-проводни нарушения и внезапна сърдечна смърт по време на спорт.
„Кардиомиопатии” е полезно ръководство за ежедневната работа на кардиолози, интернисти и изследователи.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.