Main menu
Second Menu

Медикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум

Медикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуумМедикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум

Корици Меки
Страници 352
Формат 140/210 mm

„Медикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум“ е третата книга от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”. Книгата е под редакцията на чл.-кор. проф. Мила Власковска и доц. Борислав Георгиев, а рецензент е проф. Николай Данчев.
Автори в книгата са чл.-кор. проф. Мила Власковска (Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София), проф. Славина Сурчева (Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София), доц. Атанас Пенев (Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна), доц. Борислав Георгиев (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София), доц. Елина Трендафилова (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София), д-р Атанас Кундурджиев (Клиника по нефрология, УМБАЛ ,,Александровска”, Медицински университет, София), д-р Вера Байчева (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София), д-р Любомир Бауренски (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София).
Книгата „Медикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум” анализира ползите от терапията с медикаменти, повлияващи на РААС по хода на сърдечно-съдовия континуум. Известно е, че медикаментозната инхибиция на РААС с АСЕ-инхибитори, АРБ, алдостеронови антагонисти и директни ренинови инхибитори има значим благоприятен ефект при много състояния от сърдечно-съдовия континуум. Резултатите от клиничните проучвания потвърждават ролята на тези стратегии. Авторите правят задълбочен анализ на механизмите на РААС и на характеристиките на отделните класове медикаменти, повлияващи на системата. Те представят пред читателите доказателства от клинични проучвания за ползите от приложение на РААС-инхибиторите при пациенти с артериална хипертония и нейните усложнения, захарен диабет, коронарна болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, но анализират и ефекти при други състояния, което сочи техните многостранни ползи.
Книгата е задълбочен анализ на всичко известно до този момент за клиничното приложение на медикаментите, повлияващи на РААС, и е подходяща за общопрактикуващи лекари, специалисти, специализанти, студенти и всички лекари, които имат интерес към сърдечно-съдовата профилактика и терапия.
Книгата е издадена благодарение на обучителен грант от Актавис ЕАД.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.