Main menu
Second Menu

Механизми на болката. Основи на персонализираната фармакотерапия

В монографията „Механизми на болката. Основи на персонализираната фармакотерапия” авторите д-р Николай Янев и член-кор. проф. д-р Мила Власковска разглеждат основните патогенетични и регулаторни механизми на ноцицепцията и аналгезията. Представят насоките за персонализирана фармакотерапия на болката при уязвими групи лица, каквито са пациентите със солидни злокачествени тумори и лицата в детска или в напреднала възраст, както и индивидите с наднормено телесно тегло.

Монографията включва девет раздела:

• Невробиологични основи на ноцицепцията
• Фармакологични основи на аналгезията. Нестероидни противовъзпалителни лекарства, неопиоидни аналгетични лекарства
• Епидемиология на болката
• Подходи за третиране на постоперативна болка
• Подходи за третиране на карциномна болка. Опиоидни аналгетици
• Подходи за третиране на дентална и орофациална болка
• Третиране на болката при пациенти в детска възраст
• Третиране на болката при пациенти в напреднала възраст
• Третиране на болката при индивиди с наднормено телесно тегло.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.