Main menu
Second Menu

Наука Диететика 1–2/2013

NK4_korici_14jun2013.indd


» Увод
» Селен – биологична роля за здравето
» Въглехидратите в храните – проблеми и методи за анализ
» Идентификация на състава и качеството на храните съгласно изискванията на европейски стандарт EuroFIR
» Проучване върху възможности те за обогатяване на храни с конопено брашно
» Проучване на антропометрични индикатори за оценка на хранителния статус при студенти от медицински специалности
» Цинк: метаболитни и физиологични данни, дефицитни състояния. Цинков статус при желязодефицитна анемия
» Биологична активност на пчелния прополис
» Биологично приложение на пчелното млечице – споделен опит
» По-малко известни причинители на бактериални заболявания, предавани чрез храните
» Новости в хранителната епидемиология
» Дискусия

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова, главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика“, На 15 и 16 февруари 2013 г. се проведе обучителен модул от програмата за продължително обучение на онкологични медицински сестри, организиран от Медицински университет – Пловдив и „ГлаксоСмитКлайн“ на тема „Храненето в превенцията и лечението на онкологичните пациенти“. Медицинските специалисти бяха запознати с основните принципи на диетотерапията и подходите в изграждане на диетични режими. Лекторите доц. д-р Д. Попова, гл. ас. д-р Е. Димитрова и ас. д-р Б. Страхилова разгледаха различни аспекти на темата за хранене и рак.
Статията – PDF
 

 

 

Селен – биологична роля за здравето

Автор: Д-р Даниела Гавраилова

Понастоящем е признато, че за оптимална функция на щитовидната жлеза са необходими както адекватни доставки на йод, така и на основния микроелемент селен. Включен в аминокиселината селеноцистеин, селенът е най-активният център на редица селеноензими, които упражняват множество физиологични ефекти в сферата на човешкото здраве, повечето от които са свързани с регулирането на окислително-редукционните процеси. Наличните данни показват благоприятен ефект на селена при автоимунни заболявания чрез синергично действие на широка гама от селенопротеини, които са свързани и отговорни, макар и не единствено, за функцията на щитовидната жлеза. Последни експериментални проучвания показват, че добавката на селен може да повиши защитата на биологичните системи от окислително увреждане, като същевременно се подобрява имунният отговор.
Статията – PDF
 

 

 

Въглехидратите в храните – проблеми и методи за анализ

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова, доц. д-р Росица Еникова

Настоящата работа представя съвременен преглед на основните класове въглехидрати чрез подробната им класификация. Представени са накратко ролята и физиологичните ефекти на въглехидратите и е направен обширен преглед на еволюцията на методите за анализ на различните класове и видове въглехидрати през последните години.
Статията – PDF
 

 

 

Идентификация на състава и качеството на храните съгласно изискванията на европейски стандарт EuroFIR

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова, доц. д-р Росица Еникова

Проблемите за състава на храните и хранителната информация имат много голямо значение за медицинската теория и за практиката на храненето и диететиката не само у нас, но и във всички страни на света. Те изискват обединените усилия на специалистите от много области, като лекари нутриционисти, химици, хранителни технолози, биолози, специалисти в аграрните науки, информационните технологии и др. Традиционните таблици за състава на храните вече не могат да удовлетворят пълноценно информационните потребности в тази област, още повече, че свободното движение на храни и тяхното разнообразие стават необозрими. Това определя и важността на международното сътрудничество в областта на химичния състав на храните.
Статията – PDF
 

 

 

Проучване върху възможности те за обогатяване на храни с конопено брашно

Автор: Гл. ас. инж. Иванка Петрова, доц. инж. Марияна Перифанова-Немска

Извършено е проучване върху състава и функционалните свойства на конопено брашно. Определено е съдържанието на протеини, въглехидрати и масленост на предлагано в България брашно от коноп. Дискутирани са хранителните свойства и аминокиселинният му състав в сравнение с други, по-често използвани брашна. Анализиран е мастно-киселинният профил на конопено масло. Посочени са възможности за приложение на конопеното брашно като алтернативен хранителен ресурс.
Статията – PDF
 

 

 

Проучване на антропометрични индикатори за оценка на хранителния статус при студенти от медицински специалности

Автор: Гл. ас. д-р Ваня Бирданова, доц. д-р Александър Пенков, доц. д-р Марияна Стойновска, ст. преподавател Красимир Петков, гл. асистент д-р Николай Статев

Въведение: Антропометричните показатели и индекси са често прилагани при идентифициране на здравния и нутритивен риск на различни възрастови и професионални групи.
Цел: Да се проучи хранителният статус на студенти от медицински специалности по антропометрични индикатори.
Статията – PDF
 

 

 

Цинк: метаболитни и физиологични данни, дефицитни състояния. Цинков статус при желязодефицитна анемия

Автор: Д-р Цветелина Петкова, доц. Ваня Недкова, доц. Мария Ангелова

Освен дефицит на желязо при желязодефицитната анемия (ЖДА) се наблюдават промени в серумните нива и на други микроелементи. Интерес представлява въпросът за уточняване на цинковия статус при състояния на желязодефицитна анемия. Цел на нашата работа е да се направи литературен обзор на ЖДА и свързаните с нея промени в статуса на цинк в организма, като изхождаме от особеностите в метаболизма, физиологичното действие, синергичните влияния на микроелемента, рисковите групи за цинков дефицит и стратегиите за превенция и контрол на цинковия дефицит.
Статията – PDF
 

 

 

Биологична активност на пчелния прополис

Автор: Д-р Росица Станчева

Прополисът (пчелен клей) е продукт, произвеждан от пчелите работнички. Специфичният му състав и съдържанието на есенциални нутриенти обуславят неговата висока биологична активност и значимост за човешкото здраве. Прополисът има важни фармакологични свойства. Той е доказан имуностимулатор. Неговите антимикробни и противовъзпалителни качества, а също и противотуморният му ефект обуславят нарастващите фармацевтични ползи от него и засиления интерес към тяхното изучаване.
Статията – PDF
 

 

 

Биологично значение и приложение на пчелното млечице

Автор: Д-р Марусия Йорданова

Първият и биологично най-силен продукт на пчелата е пчелното млечице. То е най-съвършеният продукт на природата – мощен естествен биостимулатор, ценен за подобря-
ване на здравето. Биологичната и хранителна стойност на пчелното млечице са споменати в най-старите писменни паметници, които са се появили отпреди 3000–5000 години. Проучванията през последното хилядолетие показват, че пчелното млечице е на границата между храната и лекарствата. Известни са ефектите от действието на пчелното млечице върху човешкото тяло, но много малко хора наистина знаят за тях.
Статията – PDF
 

 

 

По-малко известни причинители на бактериални заболявания, предавани чрез храните

Автор: Д-р Асен Тачев, гл. ас. Екатерина Радоилска, доц. д-р Росица Еникова

Един от най-важните етапи в научнообоснованата оценка на риска от биологични контаминанти е оценката на експозицията на патогенните микроорганизми в храните. Това изисква съвременни факти за тяхното реално разпространение и актуални данни за ролята им като причинители на хранителна патология.
Статията – PDF
 

 

 

Новости в хранителната епидемиология

Автор: Д-р В. Каменова

Вкусът за солена храна, придобит във възрастта до три години, може би предразполага младите американци към развитие на хипертония в по-късна възраст. Изследователски доклад сочи, че почти 3/4 от промишлено приготвените храни и солени закуски за децата до три години са с твърде високо съдържание на натрий.
Статията – PDF
 

 

 

Дискусия

По инициатива на издателство „Арбилис“, издател на сп. „Наука Диететика“, на 25 април 2013 г. се проведе работна среща, в рамките на която бяха дискутирани актуални проблеми в областта на храненето и диететиката. Дискусията бе инициирана, за да обърне внимание на необходимостта от непрестанно сътрудничество между специалистите по хранене и диететика, между всички лекари и фирмите, предлагащи здравословни и диетични храни, хранителни добавки, храни за специални медицински цели, лекарствени продукти за метаболитни заболявания и хранителни нарушения, продукти за клинично хранене, диагностика и контрол на обменни и хранителни нарушения, диетотерапия.
Статията – PDF
 

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.