Main menu
Second Menu

Наука Диететика 2/2010

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 2/2010:


» V Национална конференция по хранене
» Селен и сърдечн-осъдовият риск
» Здравословни и функционални храни за понижаване на холестерола
» Лутеин и зеаксантин при възрастово обусловена дегенерация на макулата
» Съдържание и жизнеспособност на пробиотични микроорганизми в заквасени млечни продукти
» Първоначалното намаляване на теглото като предиктор за крайната телеснотеглова редукция след 8-седмичен нискокалориен режим Резултати от европейския диетологичен проект „Диогенес”
» Проблеми при етикетирането и представянето на храните
» Какво представлява витамин D – витаминът-хормон?
» Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене. Парентерално и ентерално хранене в педиатрията
» Заключение от международна експертна среща Качество на мазнините в храненето и значението им за здравето – Барселона, Испания, 1–2 февуари, 2009 г. Актуални консенсуси в диететиката

V Национална конференция по хранене. Обучителен модул за общопрактикуващи лекари на тема „Хранене и хронични заболявания“

Доц. Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и приятели на списание „Наука Диететика“, 
На 28–30 май 2010 г. в „Златни пясъци“ се проведе V Национална конференция по хранене, организирана от Българското дружество по хранене и диететика, председателствана от проф. Божидар Попов, на тема „Хранителни аспекти в превенцията и лечението на хроничните неинфекциозни заболявания“. С тази поредна инициатива водещите национални специалисти в областта на нутрициологията представиха съдържателна научна програма в две основни направления – храненето в превенцията и лечението на съвременните болести и съвременните аспекти на здравословното хранене и проблеми от алтернативни хранителни режими. За първи път в рамките на конференцията съвместно с „Академия Кардиология“ се проведе и обучителен модул за общопрактикуващи лекари на тема „Хранене и хронични заболявания“

PDF-download

Селен и сърдечно-съдовият риск

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 доц. Даниела Попова2
Болница: 1Университетска национална кардиологична болница, 2Клиника по терапия, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Селенът е есенциален елемент с тесни граници на сигурност. Селенът е необходим за правилното функциониране на глутатион-пероксидазите и други селено-протеини. Ефективността на суплементацията със селен по отношение на сърдечно-съдовите инциденти е изследвана в малко рандомизирани проучвания. Повечето проучвания, проведени при популации без недостиг на селен, не установяват доказателства за сърдечно-съдова протекция. Мета-анализ на данните от 13 проспективни кохортни проучвания установи умерено изразена обратнопропорционална зависимост между плазменото ниво на селена и коронарната болест на сърцето. Интерпретацията на тези данни обаче е усложнена поради наличието на допълнителни фактори. Обратно, нови данни от проучвания, изследващи суплементацията със селен, и епидемиологични проучвания показват, че продължителният прием на повишено над нормата количество селен при популация без недостиг на този елемент може да индуцира диабет, а вероятно и хиперхолестеролемия.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония, липиди, селен.

PDF-download

Здравословни и функционални храни за понижаване на холестерола

Автор: Д-р Людмила Владимирова-Китова
Болница: Клиника по кардиология, Медицински университет, Пловдив

През годините множество храни и хранителни съставки заедно с мастните киселини доказаха сърдечно-съдовите си защитни функции, които до голяма степен се дължат на техния ефект върху серумните липиди. На първо място това са вискозните фибри и растителните стероли, които са препоръчвани от National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) с цел да се подобри ефективността на диетите, при които се ограничават мазнините.1 Към тези храни се прибавят соевите протеини и ядки, на които Food and Drug Ad ministration (FDA) отдава медицинско признание по отношение на редуцирането на сърдечо-съдовия риск чрез понижаването на LDL-холестерола (липопротеини с ниска плътност). Освен това се наблюдава и повишен интерес към Quorn, извлечен от микропротеин, както и към чесъна (особено компонента алицин). Поликозанолите в кубинската захарна тръстика и свързаната линолова киселина  също са изследвани за сърдечно-съдови защитни функции.
Ключови думи: липиди, функционални храни, здравословни храни, статини.

PDF-download

Лутеин и зеаксантин при възрастово обусловена дегенерация на макулата

Автор/ Асена Стоименова
Болница: Фармацевтичен факултет, Катедра по организация и икономика на армацията, Медицински университет, София

разнообразни епидемиологични изследвания за връзката между хранителния прием на лутеин и зеаксантин, нивото им в серума и риска за развитие на възрастово обусловена макулна дегенерация (AMD). Цел на настоящата обзорна статия е да се направи анализ на данните в съвременната научна литература, касаеща ролята на лутеина и зеаксантина като превантивен фактор за развитието на AMD, както и за подобрение на обективното състояние на пациентите с това заболяване. Обобщени са резултатите от проведено литературно търсене в PubMed, NICE, Cochrane databases за ролята на лутеина и зеаксантина при AMD, обхващащо периода 2004–2008 г.
Ключови думи: възрастово обусловена макулна дегенерация, AMD, лутеин, еаксантин, очно здраве.

PDF-download

Съдържание и жизнеспособност на пробиотични микроорганизми в заквасени млечни продукти

Автор: Доц. Росица Еникова,1 д-р Константин Траев2
Болница: 1 НЦООЗ; 2 Данон-Сердика АД

Добре известно е, че пробиотичните ефекти на млечнокиселите микроорганизми се реализират само при постоянно перорално постъпление в организма на човека. Общоприето е мнението, че необходимите дози пробиотични бактерии следва да бъдат не по-малко от 109, т. е. милиард и повече дневно. Ако се касае за храни, то те следва да съдържат не по-малко от 107 жизнеспособни клетки (log=7) при положение, че дневната им консумация е не по-малко от 100 g. Тези съображения поставят пред производителите на пробиотични храни сериозни изисквания, т. е. продуктите да съдържат достатъчни количества жизнеспособни клетки на прокламираните пробиотични щамове. Освен това, тези количества трябва да бъдат достатъчно устойчиви по време на целия срок на трайност на продуктите.

PDF-download

Първоначалното намаляване на теглото като предиктор за крайната телеснотеглова редукция след 8-седмичен нискокалориен режим Резултати от европейския диетологичен проект „Диогенес”

Автор: Д-р Теодора Ханджиева-Дърленска,1 доц. Светослав Ханджиев,1 д-р Томас Ларсен,2 д-р Марлен ван Баак,3 д-р Сюзан Джеб,4 д-р Алина Пападаки,5 проф. Андреас Пфайфер,6 проф. Алфредо Мартинез,7 доц. Мария Кунесова,8 д-р Клаус Холст,9 проф. Вим Сарис,3 проф. Арн
Болница: 1Национална многопропрофилна транспортна болница, София, България; 2Катедра по хранене на човека, Научен факултет, Копенхагенски университет, Копенхаген, Дания; 3Катедра по биология, NUTRIM, Маастрихтски университет, Маастрихт, Холандия; 4Катедра по хранене

Цел: Целта на проучването беше да се установи дали характеристиките на пациентите в началото, както и промените в теглото им през първите седмици на нискокалориен хранителен режим (low-calorie diet, LCD) могат да предскажат крайната редукция на теглото след 8-седмичен контролиран период на нискокалориен хранителен режим при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване.

PDF-download

Проблеми при етикетирането и представянето на храните

Автор: Михаил Христов, Иванка Петрова1
Болница: 1 Катедра Хранене и туризъм, Университет по хранителни технологии, Пловдив

Направено е проучване и оценка на хранителната информация на част от българските хранителни продукти, които се предлагат в магазинната мрежа на град Пловдив. Проверени са над 700 етикета на популярни храни от различни групи: месни продукти, млечни, хляб, слънчогледово олио, майонези, маргарини, мед, вафли, бисквити и сладки, плодови сокове, безалкохолни напитки и бебешки храни. Установено е, че над 75% от проверените етикети не отговарят на изискванията на съответните нормативните актове, като най-голям процент – около 90 – се пада на месните продукти, които са едни от най-рисковите. Разгледани са някои от по-важните нарушения, класифицирани според термините, използвани в нормативните актове. Направеното проучване дава една добра представа към този момент за етикетите на българските храни, предназначени за крайния потребител.

PDF-download

Какво представлява витамин D – витаминът-хормон?

Автор: Георги Бургазлиев, Цветослав Георгиев
Болница: Медицински университет, София

Витамин D3 е от групата на мастно разтворимите витамини и контролира калциевата концентрация в кръвта и костите. Изследователи представят все повече данни за негови ефекти, простиращи се много над известните до момента. Преди антибиотичната ера слънчевите бани са били част от лечението на инфекции като туберкулоза. Днес научно потвърдени са два типа пептиди по мембраната на имунните клетки – кателицидини и дефензини, които се борят с микробите и се експресират под контрола на витамин D3. Изследване със 752 жени установява, че дефицит от витамина води до по-висока вероятност от когнитивно увреждане. Информация за ефект върху сърдечно-съдовите заболявания се черпи от изучаване на пациенти в крайна фаза на бъбречна недостатъчност.

PDF-download

Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене. Парентерално и ентерално хранене в педиатрията

Автори: Разработен от: доц. Владов, доц. Гаврилова, доц. Георгиев, доц. Жекова, доц. Желев, доц. Казанджиев, проф. Карадимов, проф. Кръстев, доц. Петров, доц. Попова, доц. Попов, д-р Райчева, доц. Танчева, доц. Христова, д-р Цанева

Нарушеното хранене и недохранването, породено от заболяване, е състояние на недостатъчен прием на енергия и нутриенти, което води до бърза загуба на тегло и промяна в органните функции. Вследствие на това настъпва забавяне на оздравителния процес, по-лош изход на заболяването и недостатъчен ефект от лечението, по-висока смъртност, повишени разходи за болнично и следболнично лечение. Заключенията на доказателствената медицина налагат изграждане на правилна хранителна терапия и специфичен нутритивен съпорт като важен елемент в съвременото лечение на болните от различни нозологични единици. Европейското дружество по клинично хранене и метаболизъм (ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and metabolism) е утвърдило принципи и стандарти за ентерално и парентерално хранене в клиничната практика.

PDF-download

Заключение от международна експертна среща Качество на мазнините в храненето и значението им за здравето Барселона, Испания, 1–2 февуари, 2009 г. Актуални консенсуси в диететиката

Автор: Проф. Р. Уауи,1 Д-р К. Дийкман,2 проф. Б. Колецко,3 проф. П. Пуска,4 Проф. И. Елмадфа,5 Д-р Х. Цевенберген,6
Болница: 1IUNS и Университет на Чили, Чили; 2Вашингтон Университет, САЩ; 3Университет Мюнхен, Германия; 4Национален институт по здравеопазване, Финландия;5Университет Виена, Австрия; 6Unilever Изследователски институт, Холандия

Хранителни препоръки. Целта на хранителните препоръки е да отговорят на хранителните нужди на организма и едновременно с това да предпазват от развитието на хронични заболявания и да подкрепят оптималното здраве и доброто физическо състояние. Количеството на мазнини е важен фактор, който определя енергийния прием. Енергийният прием обаче трябва да се балансира с адекватен разход на енергия, за да се постигне и поддържа здравословно тегло.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.