Main menu
Second Menu

Наука Диететика 2/2015

ND1_korici_


» Увод
» Национално проучване на анемия и йоден статус при деца на възраст 0–36 месеца от домове за медико-социални грижи
» Терапевтични свойства на антоцианини от род. Vaccinium L
» Съдържание на захари в различни типове хляб, предлагани на българския пазар
» Подсладители – съвременни аспекти на приложение
» Полифенолите в храни и добавки в превенцията и лечението на захарен диабет
» Хранене при глутен-свързани състояния

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова, главен редактор на сп. „Наука Диететика“

През втората половина на 2015 г. бяха отбелязани твърде важни и значими събития в научния календар в областта на храненето и диететиката, които накратко ще ви представя.
От 27 до 30 май 2015 г. в МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, КК „Св. св. Константин и Елена“, гр. Варна, се проведе 10 Национален конгрес по хранене с международно участие, организиран традиционно от Българското дружество по хранене и диететика. В конгреса взеха участие над 300 специалисти.

This content is for members only.

Национално проучване на анемия и йоден статус при деца на възраст 0–36 месеца от домове за медико-социални грижи

Автор: Доц. д-р Людмила Иванова1, доц. Мирчо Вуков2, гл. ас. Дора Овчарова3
Болница: 1Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София
2Национален раков регистър, София
3Национален център по обществено здраве и анализи, София

С цел установяване на честотата на анемията и йодния прием при кърмачета и малки деца в институции е проведено национално представително епидемиологично проучване на 449 деца (233 момчета и 216 момичета) на възраст от 0 до 36 месеца в осем случайно подбрани от съществуващите през 1999 г. 32 дома за медико-социални грижи в България. Установена е висока средна честота на анемия при цялата група (31%). Особено висока е анемията в ранната възраст до 6 месеца – 52.3%, и от 6–12 месеца – 45.9%, като намалява с възрастта и достига до 15% при групата над 24 месеца.

This content is for members only.

Терапевтични свойства на антоцианини от род Vaccinium L

Автор: Ас. Диана Карчева¹, ас. Паолина Лукова¹, ас. Мариана Николова², проф. Румен Младенов¹, проф. Илия Илиев²
Болница: 1Катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по биохимия и микробиология, Биологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

В настоящия обзор се разглежда ботаническата характеристика на четири вида от род Vaccinium L.: Vaccinium vitis-idaea L. (червена боровинка), Vaccinium myrtillus L. (черна боровинка), Vaccinium uliginosum L. (синя боровинка) и Vaccinium arctostaphylos L. (кавказка боровинка), както и химичният състав и терапевтичните свойства на антоцианини, изолирани от тези видове.За екстрактите, богати на антоцианини, получени от плодове или листа на тези видове, са установени следните терапевтични свойства: антидиабетни, противовъзпалителни, вазопротективни, противомикробни, противотуморни, генопротективни и антиоксидантни.

This content is for members only.

Съдържание на захари в различни типове хляб, предлагани на българския пазар

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова, доц. д-р Росица Еникова
Болница: Дирекция „Аналитични лабораторни дейности“, НЦОЗА, София

Представени са аналитични данни за съдържанието на инвертна захар и захароза в 11 търговски марки бял и диетичен хляб (типов, пълнозърнест, ръжен). Резултатите показват, че инвертна захар се съдържа във всички видове хляб в непренебрежими количества – от 2.2 до 3.7%, като най-високо е съдържанието в асортименти с ръжено брашно. Най-вероятно се касае за добавени в рецептурата захари с цел оптимизиране на технологията на ферментация, подобряване на вкуса и на други органолептични качества на хляба. Тази практика е разпространена и в други страни, включително и във високо развити, и е във фокуса на вниманието на специалистите диетолози.

This content is for members only.

Подсладители – съвременни аспекти на приложение

Автор: Д-р Красимир Хаджилазов
Болница: Клиника по ендокринология и обмяна на веществата, Военномедицинска академия, София

Могат ли подсладителите да „вгорчат“ нашия живот? Принципите на съвременното здравословно хранене изискват предотвратяване на затлъстяването и развитие на метаболитни и сърдечно-съдови нарушения и социалнозначими заболявания. За хранителна превенция и диетолечение се изисква намаляване на бързите захари и често се прилагат подсладители в храненето, но наистина ли те само подслаждат, без да имат калории? Представят се съвременни данни за най-често употребяваните подсладители в аспекта на тяхната безопасност и метаболитни ефекти. Коментират се възможни токсични ефекти и предупреждения при употребата им.

This content is for members only.

Полифенолите в храни и добавки в превенцията и лечението на захарен диабет

Автор: Доц. д-р Александър Пенков
Болница: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, Медицински университет, София

От множеството научни съобщения става ясно, че диабетът ще бъде едно от основните заболявания в следващите години. Полифенолите от хранителни източници и суплементи предлагат нов и важен подход за допълващо лечение за различните аспекти на захарен диабет тип 2. Този обзор разглежда редица клинични и експериментални проучвания, които визират полифенолите и съдържащите полифенол храни, имащи роля в предотвратяването или в забавянето на развитието на захарен диабет и неговите усложнения. Полифенолите най-често са изтъквани като мощни антиоксиданти.

This content is for members only.

Хранене при глутен-свързани състояния

Автор: Доц. д-р Миглена Георгиева1, д-р Елена Димитрова2
Болница: 1Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
2Катедра по хигиена, Медицински университет, Варна

Глутен-свързаните състояния (ГСС) представляват всички болестни състояния, свързани с прием на глутен. Те включват целиакия, алергия към пшеницата, нецелиакична глутенова чувствителност, дерматитис херпетиформис и глутенова атаксия. Целиакията e хронично мултиорганно имуно-медиирано заболяване (засягащо основно тънкочревната лигавица), което се проявява след прием на глутен при генетично предразположени индивиди. Алергията към пшеница e IgE-медиирана реакция към глиадина (ώ-5 фракция), не уврежда трайно лигавицата на ХТ, след като е преминала острата реакция. Нецелиакичната глутенова чувствителност е състояние, при което приемът на глутен води до клинични симптоми, подобни на целиакия, които се изявяват в рамките на часове до дни.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.