Main menu
Second Menu

Наука Диететика 3/2013

ND3_korici_14jun2013.indd


» Увод
» Нова терапевтична стратегия за лечение на затлъстяване и асоциирани нарушения с приложение на Libramed – уникална комбинация от растителни фибри
» Значение на цялостно геномно асоциираните проучвания за индивидуализиранe на терапията при затлъстяване
» Съдържание на захари в зеленчуци и зеленчукови консерви
» Антиоксидантна активност и полифенолен състав на български сортове домати
» Плодовете и цветовете от Sambucus nigra и Sambucus ebulus – богат източник на биоактивни тритерпеноиди с антиоксидантна и анти инфламаторна активност
» Бактериологично качество на води от диспенсъри
» Новости в хранителната епидемиология

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова, главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика“, От 16 до 18 май 2013 г. в МДУ „Фр. Ж. Кюри“, Варна, се проведе VІ Национална конференция по хранене на тема
„Хранителна превенция и диетотерапия на съвременните болести“, организирана от Българското дружество по хранене и диететика. Тя събра над 300 специалисти, работещи в областта на науката за хранене. Бяха споделени много новости, представиха се данни от редица актуални научни разработки, бяха съобщени резултати от експериментални, лабораторни и клинични проучвания.
Статията – PDF
 

 

 

Нова терапевтична стратегия за лечение на затлъстяване и асоциирани нарушения с приложение на Libramed – уникална комбинация от растителни фибри

Автор: Доц. д-р Даниела Попова

Добре известна е положителната роля на хранителните влакнини. Значението на гликемичния индекс за превенция и лечение на затлъстяване, метаболитни нарушения и инсулинова резистентност е сигурно доказано, но приложението на тези резултати в практиката е трудно достижимо. Италианската фирма Aboca разработва ново медицинско изделие Libramed под форма на таблетки, включващи специален патентован комплекс от натурални растителни фибри. Уникалният микс от несмилаеми полизахаридни макромолекули, наречен Policaptil gel retard, е изследван задълбочено в редица студии in vitro и in vivo.
Статията – PDF
 

 

 

Значение на цялостно геномно асоциираните проучвания за индивидуализиранe на терапията при затлъстяване

Автор: Гл. ас. д-р Мария Николова, доц. Даниела Попова

Затлъстяването е полиетиологично заболяване, следствие от взаимодействието на начина на живот (хранене и физическа активност) и генетичните фактори. Съвременните проучвания върху генетиката на затлъстяването са насочени към установяване на предразполагащите към затлъстяване гени, изясняване на патофизиологичните пътища за контрол на телесното тегло и натрупване на излишна мастна маса, както и към нови възможности за индивидуализиран подход в превенцията и терапията на затлъстяването. Намерените в пос ледните четири години 52 нови локуса, силно асоциирани със затлъстяването или неговите прояви, посредством GWAS проучванията, се оказват с минимален ефект по отношение на общия риск от затлъстяване и неговата интериндивидуална вариативност.

Статията – PDF
 

 

 

Съдържание на захари в зеленчуци и зеленчукови консерви

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова, доц. д-р Росица Еникова

Представени са данни от изследването на съдържанието на моно- и дизахариди в 11 вида зеленчуци и 14 вида зеленчукови консерви, масово консумирани от населението. Химическите анализи са извършени по съвременни течно-хроматографски методи. Резултатите показват ниско съдържание на естествени захари в повечето зеленчуци, с изключение на зрелия кромид лук. В зеленчуковите консерви съдържанието на захари е по-високо, но няма данни за големи количества добавена към рецептурите захароза. Резултатите дават информация за действителното съдържание на захари в сурови и консервирани зеленчуци и потвърждават значението им за диететиката като нискоенергийни храни.
Статията – PDF
 

 

 

Антиоксидантна активност и полифенолен състав на български сортове домати

Автор: Ана Атанасова, гл. ас. д-р Петко Денев, гл. ас. д-р Иванка Тринговска,
гл. ас. д-р Станислава Грозева, доц. д-р Даниела Ганева

Изследването е проведено с четири сорта домати, предназначени за свежа консумация, отличаващи се по маса и цвят на плода. Сортове „Идеал“, „Наслада“ и „Розалина роса“ се отнасят към групата на едрите домати с маса от 101 до 200 g, докато сорт „Розов блян“ е много едър с маса на плода над 200 g. Най-високо съдържание на общи полифеноли (61.34 mg/100 g) и рутин (3.20 mg/100 g) е установено в плодовете на сорт „Идеал“.
Статията – PDF
 

 

 

Плодовете и цветовете от Sambucus nigra и Sambucus ebulus – богат източник на биоактивни тритерпеноиди с антиоксидантна и антиинфламаторна активност

Автор: Андрей Марчев, ас. Даниела Сейменска, гл. ас. д-р Петко Денев, проф. д.т.н. Атанас Павлов,
доц. д-р Мария Крачанова

Тритерпените олеанолова и урсолова киселина са широко разпространени в редица лечебни растения и са неразделна част от хранителния режим на човека поради техния противовъзпалителен ефект. В настоящото изследване са представени данни за количеството на олеанолова и урсолова киселина в плодове и цветове от Sambucus nigra и Sambucus ebulus, разпространени в различни райони на планината Родопи (с. Равногор, х. „Здравец“, с. Скобелево, с. Павелско и с. Хвойна). Количеството на тези киселини в плодовете и цветовете на изследваните видове са определени чрез високоефективна течна хроматография. От изследваните плодове с най-високо съдържание на олеанолова и урсолова киселина са тези от с. Скобелево, съответно – 0.53 mg/g суха маса и 1.46 m/g суха маса.

Статията – PDF
 

 

 

Бактериологично качество на води от диспенсъри

Автор: Гл. ас. Весела Георгиева

Диспенсърите са широко разпространени в училища и детски градини, офиссгради, търговски обекти и домакинства. Това поставя въпроса за качеството на водата от тези устройства, които могат да бъдат потенциално отговорни за здравето на потребителите и особено за възрастни, малки деца и хора с отслабена имунна система. Целта на нашето проучване е да се определи микробиологичното качество на вода от галони, монтирани върху диспенсъри. Първоначално са анализирани 21 проби от минерална вода и 4 проби – от изворна вода, от диспенсъри, разположени на обществени места – детска градина, кино и голям търговски обект на територията на гр. София.

Статията – PDF
 

 

 

Новости в хранителната епидемиология

Автор: Д-р Диана Въндева, д-р Бисерка Страхилова

Учени установяват, че през 2010 г. възрастното население в по-голямата част на света консумира два пъти повече сол от препоръчителните количества и милиони смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) са свързани с ексцесивна употреба на натрий. Тези открития са представени в ЕPI/NPAM 2013 (the Epidemiology and Prevention/Nutrition, Physical Activity and Metabolism 2013 Scientific Sessions – Научни сесии за епидемиология и превенция/хранене, физичес ка активност и метаболизъм 2013).

Статията – PDF
 

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.