Main menu
Second Menu

Наука Диететика 4/2012

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 4/2012:


» Увод
» Редовна консумация на кафе и риск от артериална хипертония
» Витамини и имунитет
» Хранене, хранителен и здравен статус на ромските и българските деца на 1–2-годишна възраст
» Проучване на честотата на прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен, при ученици
» Новости от ХІ Европейска конференция по хранене на FENS, Мадрид, 2011

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика“,
Тази година Световният ден на грижите за храненето на пациентите (Nutrition day worldwide) бе ознаменуван на 8 ноември 2012 г. Интернационалният проект, разработен от екип от специалисти, в действие от 2003 г. след резолюция на Съвета на Европа и ратифициране от 18 страни-членки на Европейския съюз, е насочен към свързана със заболяванията малнутриция, която е също така широко разпространена, както и свръхтеглото, и засяга от 15 до 40% от всички хоспитализирани пациенти. Нарушеното и несъответно хранене на пациентите води до огромни разходи за здравната система, продължителни престои в болниците и неблагоприятни прогнози за пациентите. Световният ден на грижите за храненето на пациентите допринася за практическото приложение на тази политическа резолюция в европейските болници и старческите домове.

PDF-download

Редовна консумация на кафе и риск от артериална хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Много хора мислят, че приемът на кафе причинява повишаване на артериалното налягане и че редовната консумация повишава риска от поява на хипертония. Данните от кръстосани проучвания показват обратна линейна или U-образна зависимост между редовната консумация на кафе и артериалното налягане. По отношение на подлежащите биологични механизми повечето изследвания разглеждат хипертензивните ефекти само на кофеина. Кафето обаче съдържа и много други вещества, като полифеноли, разтворими фибри и калий, които оказват благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система

PDF-download

Витамини и имунитет

Автор: Доц. д-р Веселка Дулева
Болница: Национален център по обществено здраве и анализи

Връзката между храненето и имунитета е от значение както на идивидуално ниво, така и за общественото здраве и за клиничната практика. Неадакватният хранителен прием се свързва с хранителни дефицити на витамини, водещи до редица физиологични и патологични промени в организма. Имуномодулаторните свойства на витамините имат ключова роля за намаляване тежестта на болестите. Представена е специфичната роля на витамините за имунните функции, ефектът на отделните витамини и в случаи на суплементиране с витаминни продукти.

PDF-download

Хранене, хранителен и здравен статус на ромските и българските деца на 1–2-годишна възраст

Автор: Д-р Аницвете Ничева
Болница: УМБАЛ „Александровска”

СЗО препоръчва регулярно проследяване на храненето и хранителния статус на децата, установяване на налични проблеми и своевременно предлагане на стратегии за превенция на здравето и растежа на децата. Енергийният дефицит и хранителният дефицит на нутриенти, минерали и витамини води до изоставане в растежа, малнутриция, висока честота на заболяемост и на анемия при децата.

PDF-download

Проучване на честотата на прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен, при ученици

Автор: Гл. ас. д-р Виктория Атанасова, доц. д-р Пенка Гацева
Болница: Катедра по хигиена и екомедицина, Факултет по опазване на общественото здраве, Медицински университет, Пловдив

Оценен е обичайният хранителен прием на ликопен и бета-каротен при ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Пловдив. Използван е метод за оценка на честотата на хранителен прием. Специално създадена за целта анкетна карта за оценка на честотата на хранителната консумация (FFQ) беше попълнена от 100 ученика (77 момчета и 23 момичета). Оценен е приемът на тези биологично активни вещества в обичайната диета на учениците. Резултатите показват, че преобладава средната и ниската честота на консумация на храни, богати на ликопен и бета-каротен. Приемът във високите честоти е много нисък – средно 15.21% от девойките и 11.38% от юношите имат внос 4 и над 4 пъти дневно. Обсъден е потенциалният здравен риск при ниска консумация на храни, богати на тези антиоксиданти, и са отправени препоръки за оптимизиране на приема им.

PDF-download

Новости от ХІ Европейска конференция по хранене на FENS, Мадрид, 2011

Разработването на надеждна и хармонизирана база данни за консумацията на храни в Европа е важна стъпка за преценка на експозицията и за развитието и оценка на хранителната политика в европейската популация. Няколко проучвания предлагат използването на EPIC-Soft като софтуер за стандартизирани 24-часови риколи при провеждането на панЕвропейски хранителен мониторинг.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.