Main menu
Second Menu

Наука Диететика 4/2013

ND4_WEB_Korica.jpg


» Увод
» 20-ти конгрес на IUNS
» Биологично значение на инозитола и неговите съединения
» Маргарини и транс-мастни киселини – съвременна концепция
» Протеини в храни. Методология, избор на подходящ аналитичен метод и документиране в базата данни за химичен състав на храни
» Проучване върху приложимостта на специалността „Консултант по хранене“ в МБАЛ „Христо Ботев“ – гр. Враца
» Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова, главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика“, от 15 до 20 септември 2013 г. в Гренада, Испания, се проведе ХХ международен конгрес по хранене, който е най-важният и фундаментален научен форум в света в областта на нутрициологията.
Статията – PDF
 

 

 

ХХ международен конгрес по хранене

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, Медицински университет, София

С право проф. Анхел Хил, президент на Двадесетия международен конгрес по хранене, организиран от IUNS (International Union of Nutritional Sciences – Международен съюз по хранене), обединяващ научни дружества и специалисти по хранене от над 130 страни, определи конгреса като „олимпийските игри в област та на храненето“. В продължение на шест дни над 4000 участници от над 120 страни обменяха актуална научна информация и обсъждаха множество новости в направленията на науката за хранене. Над 700 световноизвестни учени, изследователи и клиницисти споделиха най-новите постижения в 6 пленарни лекции, 32 специални лекции, 4 дебата, 90 паралелни, 38 спонсорирани и 16 сателитни симпозиума.
Статията – PDF
 

 

 

Биологично значение на инозитола и неговите съединения

Автор: Ас. д-р Бисерка Страхилова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Медицински университет, София

Освен макро- и микронутриенти, необходими за обезпечаване на енергийните и пластичните потребности и метаболитните процеси в организма, в храната се съдържат голям брой други биологично активни вещества с важни и разнообразни функции. Към тези вещества се отнася мио-инозитол, единственият с хранително значение изомер на хексахидроксициклохексана и неговите съединения – инозитолосфолипиди.
Статията – PDF
 

 

 

Маргарини и транс-мастни киселини – съвременна концепция

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, Медицински университет, София

Редица научни изследвания доказват, че транс-мастните киселини, продукт на частично хидрогениране на растителните мазнини с цел втвърдяване на маргарина, имат вредно влияние върху здравето. Те, подобно на наситените мазнини, значимо повишават LDL-холестерола, но и намаляват HDL-холестерола в серума, с което силно повишават кардиоваскуларния риск, имат неблагоприятни биологични и метаболитни ефекти и водят до нарушения в клетъчните мембрани.
Статията – PDF
 

 

 

Протеини в храни

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова
Болница: Дирекция „Аналитични лабораторни дейности“, НЦОЗА, София

Настоящата работа има за цел да акцентира върху необходимостта от правилното тълкуване на дефинициите и методите за анализ на протеини в храни. Използването на подходящи фактори за превръщане на азота в протеин, специфичен за дадени храни, и употребата на универсален фактор 6.25 е от огромно значение за коректни аналитични резултати при документирането им в базите данни или таблици за химичен състав на храни. Представен е подробен списък с методи за определяне на азот и протеин в храни, като ясно са формулирани предимствата, недостатъците и ограниченията при тяхната употреба в аналитичната практика.
Статията – PDF
 

 

 

Проучване върху приложимостта на специалността „Консултант по хранене“ в МБАЛ „Христо Ботев“ – гр. Враца

Автор: Доц. Пенка Маринова, ас. Елка Владимирова, ас. Петя Аспарухова, преподавател Елка Янкулова
Болница: Катедра по здравни грижи, Филиал „Проф. д-р Иван Митов“ – Враца, Медицински университет, София

Отдавна е доказано, че при възникване и лечение на заболяване се прилага диетично хранене. Извършено е анкетно проучване на група пациенти от хирургично, неврологично и терапевтично отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ – гр. Враца, относно спазването на предписаната диета, необходимата информация, приема на диетичен режим.
Статията – PDF
 

 

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст

„Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст” е първо издание и е предназначено основно за организирано хранене на децата в кърмаческа и ранна детска възраст в България. Съобразен е с изискванията, включени в Наредба № 2 от 7 март 2013 г., и е утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 05.09.2013 г.
Ръководството за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст и рецептурите са разработени от специалисти по хранене и диететика. Включва съвременните изисквания за пълноценно и здравословно хранене, както и изискванията за качествени и безопасни храни, подходящи за децата в кърмаческа и ранна детска възраст, с практически указания и примери, улесняващи тяхното реализиране. За основните проблеми и принципи при храненето в тези първи месеци и години ни разказва проф. Стефка Петрова, водещ автор на проекта.
Статията – PDF
 

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.