Main menu
Second Menu

Наука Кардаиология 1/2020» Увод – COVID-19 и сърдечно-съдовата система
» Артериална хипертония и карциномна болест
» Приложение на минералкортикоидните рецепторни антагонисти в лечението на сърдечната недостатъчност
» Ремоделиране на миокарда, обратно ремоделиране и ефекти на комбинираната терапия с ангиотензин-рецепторен блокер и неприлизинов инхибитор
» Приложение на Профихол форте при пациенти с дислипопротеинемия
и сърдечно-съдов риск
» Перипартална кардиомиопатия. Клиничен случай
» Здравословен начин на живот. Проблеми на профилактиката
на заболяванията в българското здравеопазване
» Нови препоръки за диагностика и лечение, резултати от нови проучвания
и още… от последния конгрес на ESC 2019

Увод – COVID-19 и сърдечно-съдовата система

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

През декември 2019 г. избухна епидемия от пневмония, причинена от нов коронавирус, в Ухан, провинция Хубей, и бързо се разпространи в Китай с риск за достигане на пандемичен обхват. След идентификацията и изолацията причинителят бе първоначално наречен „нов коронавирус 2019 (2019-nCoV), но в последствие бе наименован коронавирус 2, причиняващ тежък остър респираторен синдром“ (SARS-CoV-2) от СЗО. На 30 януари 2020 г. СЗО обяви епидемия от SARS-CoV-2 с необходимост от спешни мерки в световен мащаб. В сравнение със SARS-CoV, който предизвика епидемия от тежък остър респираторен синдром през 2003 г., SARS-CoV-2 има по-висок трансмисионен капацитет.

This content is for members only.

Артериална хипертония и карциномна болест

Автор: Доц. Мария Димова1, доц. Елеонора Димитрова2
Болница: 1Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
2Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Все по-ефективното противотуморно лечение доведе до значима промяна в хода и прогнозата на много онкологични заболявания. И докато честотата на новите случаи е сравнително постоянна през последните десетилетия, то смъртността от ракови заболявания бележи трайна тенденция надолу.
Този добър терапевтичен успех е донякъде помрачен заради увеличаващите се данни за сърдечно-съдово засягане вследствие от онкологичната терапия.

This content is for members only.

Приложение на минералкортикоидните рецепторни антагонисти в лечението на сърдечната недостатъчност

Автор: Д-р Йоана Младенова, д-р Константин Господинов, д-р Наталия Зорнишка, д-р Емил Попов, проф. Снежана Тишева
Болница: Катедра по кардиология, пулмология и ендокринология
Медицински университет, Плевен

Според съвременните европейски ръководства минералкортикоидните рецепторни антагонисти заемат важно място в терапевтичната концепция за сърдечната недостатъчност (СН). Алдостеронът играе важна роля в патогенезата на СН. Brilla и Weber първи доказват, че повишените нива на алдостерон в комбинация с диета с високо съдържание на натрий водят до интерстициална сърдечна фиброза. Освен сърцето, бъбрекът е идентифициран и като основен прицелен орган на патологията, медиирана от алдостерона1.

This content is for members only.

Ремоделиране на миокарда, обратно ремоделиране и ефекти на комбинираната терапия с ангиотензин-рецепторен блокер и неприлизинов инхибитор

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Редуцирането на камерната и/или предсърдната помпена функция води до повишение на неврохормоналната активност – адаптивен и компенсаторен механизъм в отговор на понижен сърдечен дебит. Този важен компенсаторен механизъм е основен компонент на прогресията на сърдечната недостатъчност и сърдечното ремоделиране. Неврохормоналната активност в началото има компенсаторен ефект, но при хронична активация води до влошаване на клиничните симптоми и до миокардно увреждане. Сърдечното ремоделиране води до промени в камерния обем и в дебелината и формата на миокардната стена. Подобно на сърдечното ремоделиране, патофизиологичният механизъм на Франк–Старлинг първоначално се активира като компенсаторна реакция, но при персистиране на дилатацията този механизъм води до прогресия на миокардното увреждане и до клинична изява на синдрома на сърдечната недостатъчност1–4.

This content is for members only.

Приложение на Профихол форте при пациенти с дислипопротеинемия и сърдечно-съдов риск

Автор: Доц. Даниела Попова, д-р Емилия Димитрова, д-р Мая Дичева, д-р Венцислава Каменова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Медицински университет, София

Редица анатомични, физиологични и поведенчески фактори се свързват с повишен риск за възникване на атеросклероза. Някои от рисковите фактори са вродени, други са придобити, една част се поддават на повлияване и модификации, а други са немодифицируеми. Сърдечно-съдовият риск е във фокуса на съвременната медицина и продължава да се изучава задълбочено. Засега определени за рис­кови за атеро­склероза фактори са диабетът или предиабетът, дислипопротеинемиите (повишените нива на LDL-холестерола и триглицеридите, намалените нива на HDL-холестерола), хипертонията, затлъстяването, повишените нива на С-реактивния протеин и хомоцистеин, напредналата възраст, мъжкият пол, генетични дефекти – фамилна хиперхолестеролемия, наследствеността – роднини от първа линия, прекарали мозъчен инсулт или миокарден инфаркт, тютюнопушенето, ниската физическа активност, високият хранителен прием на наситени мазнини и холестерол, ендотелната дисфункция. Всички те водят до образуване и развитие на атеросклеротични (атероматозни) плаки – продължителен процес, преминаващ в последователни етапи: отлагане на липопротеини с ниска плътност (LDL) под най-вътрешния интимален слой на стената на артериите, окисляване на LDL-молекулите, натрупване на макрофаги, които поглъщат LDL-холестерола и се превръщат в т.нар. пенести клетки, намалена продукция на азотен оксид, формиране на липидни петна и атеросклеротична плака и стабилизиране с оформяне на фиброзна шапка, съдържаща гладкомускулни клетки. Атеросклеротичните промени се откриват най-вече в каротидните, коронарните и периферните артериални съдове и често водят до усложнения – образуване на аневризми и съответни мозъчно-съдови, сърдечно-съдови и периферно-съдови заболявания.

This content is for members only.

Перипартална кардиомиопатия Клиничен случай

Автор: Д-р Иванета Йончева, д-р Денислав Бисеров, д-р Ангелина Скръчкова
Болница: Кардиологично отделение, УМБАЛ „Дева Мария“, Бургас

Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за усложнения по време на бременност в световен мащаб, като броят на пациентките с нововъзникнал сърдечен проблем в този период се увеличава. Перипарталната кардиомиопатия е потенциално животозастрашаващо сърдечно заболяване, което се изявява в края на бременността или в първия месец след раждането при преди това здрави жени.
Това заболяване се свързва с висока смъртност, като етиологията за момента не е напълно изяснена. През 2010 г. Работната група по ППКМП (перипарталната кардиомиопатия) към Асоциацията по сърдечна недостатъчност (Heart Failure Association) към Европейското кардиологично дружество (ESC) излезе със следната дефиниция: ППКМП е идиопатична кардиомиопатия с изява на застойна сърдечна недостатъчност (СН) в резултат на левокамерна систолна дисфункция в последните месеци на бременността или в ранния постпартален период. Това е диагноза на изключването – не се намира друга причина за проявите на СН. Лявата камера може да не е дилатирана, но фракцията на изтласкване е около или под 45%.

This content is for members only.

Здравословен начин на живот. Проблеми на профилактиката на заболяванията в българското здравеопазване

Автор: Д-р Калина Пейчева
Болница: ФОЗ, Медицински университет, София

Здравословният начин на живот е система от жизнени дейности, съобразена със запазването и увеличаването на здравето на отделния индивид. Здравословният стил е основен израз на позитивното здравно поведение, което предполага владеенето на умения за здравно-промотивно поведение. Здравословният начин на живот зависи от личната здравна култура, ценностната ориентация и здравната мотивация. Формирането на здравословния стил на живот е една от главните цели на съвременната стратегия за промоция на здравето9. Ето защо един от факторите на устойчиво развитие е промоцията на здраве. Доброто здравно състояние на населението допринася за по-доброто икономическо състояние на нацията и създаването на материални блага.

This content is for members only.

Нови препоръки за диагностика и лечение, резултати от нови проучвания и още… от последния конгрес на ESC

Автор: Любомир Бранков – Кореспондент на „Арбилис“ на конгреса на Евро­пейската асоциация по кардиология, Париж 2019

На годишния конгрес на Европейското дружество по кардиология (ESC), който се проведе в края на август и началото на септември 2019 г. в Париж, бяха представени някои приключили проучвания, които могат да променят подходите в кардиологията в Европа.
За резултатите от проучвания
Бе представено проучването PARAGON-HF, което изследва терапията със сакубитрил/валсартан при пациенти със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване. Компанията-производител излезе със становище за благоприятни ефекти: „Резултатите от проучването показаха, че терапията със сакубитрил/валсартан може да има благоприятни клинични ефекти при пациенти със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване“. Ако това е вярно, проучването PARAGON-HF заслужава повече внимание от средното „негативно“ рандомизирано проучване. Проучването е относително голямо в сравнение с други проучвания при пациенти със сърдечна недостатъчност – с повече от 4800 пациенти. „Освен това не разполагаме с ефективна терапия за пациентите със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, а това състояние има епидемично разпространение“.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.