Main menu
Second Menu

Наука Кардаиология 2/2020» Увод – Между „разпънете ги“ и „осанна“
» COVID-19 – сърдечно-съдови и някои метаболитни аспекти
» Място на ротаблацията в перкутанните коронарни интервенции
при комплексни пациенти
» Такоцубо кардиомиопатия
» Такоцубо кардиомиопатия. Клиничен случай
» Комбинирана антихипертензивна терапия с лизиноприл за лечение
на артериалната хипертония
» Никотин: от растенията към хората

Увод – Между „разпънете ги“ и „осанна“

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Колко грозно беше ежедневието преди, когато някои хора и медии се нахвърляха върху лекари и медицински сестри с претенции за „неспазване на правата на пациентите“. И то кои права – да бъдат прегледани и лекувани там, където те са преценили, и непременно за това, което те сами са оценили като тежък здравословен проблем. Защото са решили непременно да отидат в най-доброто лечебно заведение, независимо че то няма спешен прием, да бъдат прегледани (оплакват се, че са преглеждани по коридори – но там няма кабинет за прегледи на спешни пациенти) и остават недоволни, ако не бъдат приети (понеже имат право да бъдат приемани). А същите тези хора дори не познават своя личен лекар, получават здравна култура от всякакви интернет сайтове и книги за самолечение и след това споделят свободно своето необосновано мнение за специалистите в лечебните заведения и коментират колко лошо било там.

This content is for members only.

COVID-19 – сърдечно-съдови и някои метаболитни аспекти

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Коронавирусната болест от 2019 г. (COVID-19), появила се за първи път в Ухан, Китай, е предизвикана от коронавирус 2, водещ до развитието на тежък остър респираторен синдром (SARS-CoV2). ­
Бързото разпространение на вируса по света доведе до обявяването на пандемия от Световната здравна организация (СЗО) на 11 март 2020 г.2 Важ­но е медицинските специалисти от всички дисциплини да се запознаят с потенциалните ефекти на болест­та в техните области.
Поради наблюдаваните до момента патогенетични механизми на болестта, сърдечно-съдовите специалисти са и ще бъдат активно ангажирани в терапията на пациентите с COVID-19. Инфекцията може да окаже директно влияние върху сърдечно-съдовата болест. Пациентите със сърдечно-съдови заболявания и коронавирусна инфекция са с повишен риск за усложнения и неблагоприятен изход, а самата инфекция се свързва със сърдечно-съдови усложнения. Освен това инфекцията с COVID-19 може да има и множество индиректни сърдечно-съдови ефекти. Големият брой на инфектираните хора може да повлияе върху достъпа до болнично лечение на пациентите с остри сърдечно-съдови заболявания.

This content is for members only.

Място на ротаблацията в перкутанните коронарни интервенции при комплексни пациенти

Автор: Д-р Валери Гелев, д-р Ивайла Желева
Болница: Клиника по кардиология, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София

Калциевите отлагания в коронарните артерии са белег за предишно възпаление, травма или оздравяване на съдовата стена. Значимата калциноза се свързва със сериозна атеросклеротична коронарна съдова болест (КСБ). Коронарната калциноза може да се разпространи дифузно в коронарните артерии по цялата циркумференция (360-градусов обхват) на съдовата стена. Коронарните стенози с изразена калциноза са твърди и често не се разширяват успешно с конвенционална балонна ангиопластика. Също така се компрометира и имплантация на стентове, като не се отдават адекватна експандираност и апозиция към съдовата стена, стент-фрактура и др., а това от своя страна води до стент-тромбоза или рестеноза.

This content is for members only.

Такоцубо кардиомиопатия

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Такоцубо кардиомиопатията за първи път е описана в Япония през 1990 г. от д-р Хикару Сато1. Дължи името си на древен съд за улов на октоподи, използван в Япония. При пациенти с Такоцубо кардиомиопатия се наблюдава апикално балониране на лявата камера, което придава на сърцето формата на тези съдове (фиг. 1).
Описание на клиничен случай, публикувано в New England Journal of Medicine през 1986 г., представя пациент с гръдна болка след тежък емоционален стрес1. Въпреки че синдромът все още не е напълно изяснен, това е първият описан случай на Такоцубо кардиомиопатия извън Япония1. Интересът към този синдром нарасна през 2004 г. след земетресението в Ниигата Четсу в Япония. Броят на новите случаи на кардиомиопатия Такоцубо, диагностицирани в седмицата след земетресението, е равен на общия брой случаи през предходното десетилетие. Земетресение в Нова Зеландия преди години също бе асоциирано с повишена честота на Такоцубо кардиомиопатия. Въпреки че синдромът е познат от 30 години, патофизиологичните му механизми не са разкрити. Не са проведени и рандомизирани контролирани проучвания, които да определят най-добрата терапия. Такоцубо кардиомиопатията остава обект на научни проучвания и медицински интерес.

This content is for members only.

Такоцубо кардиомиопатия. Клиничен случай

Автор: Д-р Иванета Йончева1, д-р Денислав Бисеров1, д-р Елена Домусчиева2
Болница: 1Отделение по кардиология, УМБАЛ „Дева Мария“, Бургас
2Клиника по съдова хирургия, УМБАЛ „Дева Мария“, Бургас

Такоцубо кардиомиопатията е неисхемична кардиомипатия, характеризираща се с левокамерна дисфункция, обичайно индуцирана от психоемоционален или физически стрес, медиирана от катехоламинова свръхпродукция. Клиничната изява на Такоцубо КМП имитира остър коронарен синдром, често е придружена от ST-елевация на ЕКГ и позитивиране на маркерите за миокардна некроза. Диагнозата обичайно се поставя след изключване на обструктивна коронарна патология със СКАГ и обективизиране на типичното апикално балониране на ЛК.

This content is for members only.

Комбинирана антихипертензивна терапия с лизиноприл за лечение на артериалната хипертония

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония е заболяване с най-голяма тежест за общественото здраве в световен мащаб. Данните за разпространението на хипертонията показват рязко увеличение – от 972 млн. през 2000 г. до 1.39 млрд. през 2010 г., като 73.4% от пациентите са в страни с ниски до умерени доходи1. С прогнозата, че хипертонията е основната причина за предотвратима заболеваемост и смъртност през 2040 г., правилното лечение се
очаква да намали смъртността с 30.4% при мъжете и с 38% при жените2. Въпреки голямата честота на разпространение и усложнен изход, подобрението на контрола на налягането се наблюдава главно в развитите страни, което допълнително разширява глобалното несъответствие.

This content is for members only.

Никотин: от растенията към хората

Отказването от цигарите е най-добрият начин за намаляване на риска от болести, свързани с пушенето, които включват някои видове рак, сърдечно-съдови болести, емфизем и др. Цигареният дим оцветява зъбите, причинява лош дъх и кара кожата да старее. Въпреки че е добре известна съставка на цигарите, никотинът не е основна причина за тези вреди.
Основната причина за риска за здравето на пушачите са други вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в дима.
Не е изненадващо, че съществуват множество заблуди по отношение на никотина. Какво наистина знаете за никотина и колко от тази информация е точна? Прочетете този материал, за да откриете факти за никотина, които може да са ви неизвестни, както и ролята му в изследванията за намаляване на вредата от тютюна.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.