Main menu
Second Menu

Наука Кардаиология 6/2019» Увод – Нова терминология за стабилната коронарна болест и ново Ръководство за поведение на Eвропейското дружество по кардиология
» Маскирана хипертония
» Пациентите с диабет са по-предразположени към сезонния грип и неговите усложнения
» Селектиране на пациенти за удължена двойна антитромбоцитна терапия Риск при асоциация на основните рискови фактори и ефект върху исхемичната прогноза и риска от кървене при пациенти с миокарден инфаркт
» Реална необходимост от комбинирана терапия в достигането на LDL-таргет
» Оперативни методи за вземане на венозен графт за аортокоронарен
байпас (част 2)
» Единична коронарна артерия и тежка аортна клапна стеноза
» Научни доказателства за намален риск: сърдечно-съдови заболявания
» Новости в кардиологията и от конгреса на ESC 2019

Увод – Нова терминология за стабилната коронарна болест и ново Ръководство за поведение на Eвропейското дружество по кардиология

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

През изминалата година Европейското дружество по кардиология (ESC) представи ново наименование на известната досега стабилна коронарна болест на сърцето, което привежда номенклатурата в съответствие със съвременното разбиране за нейното развитие и терапевтични стратегии.

This content is for members only.

Маскирана хипертония

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Все по-често е използването на методи за измерване на артериалното налягане (АН) у дома на пациента и самостоятелното проследяване на АН и вече има убедителни данни, че самостоятелното проследяване на АН е по-добър предиктор на увреждането на прицелните органи и клиничната прогноза от клиничното измерване на налягането. След въвеждането на 24-часовото амбулаторно проследяване на налягането и домашното проследяване на налягането все повече данни се натрупват за различията между стойностите на АН, измерени в лекарския кабинет и извън него.

This content is for members only.

Пациентите с диабет са по-предразположени към сезонния грип и неговите усложнения

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Грипът е общо вирусно заболяване, което е свързано със значителна заболеваемост и смъртност. Ръководствата за лечение на диабета, изготвени от диабетните организации (Американската диабетна асоциация, Канадската диабетна асоциация), както и ръководствата за приложение на ваксините в държави като САЩ и Великобритания препоръчват рутинна ваксинация срещу сезонния грип при всички възрастни с диабет5–8. Американските ръководства наскоро препоръчаха универсална ваксинация срещу грип при всички възрастни и продължават да поставят акцент върху пациентите с диабет, особено при оскъдност на ресурсите. Тъй като тези препоръки вече съществуват за всички възрастни хора (на възраст >65 години), остава към тях да бъдат добавени и пациентите с диабет в активна работоспособна възраст (18–64 години) като високорискова група.

This content is for members only.

Селектиране на пациенти за удължена двойна антитромбоцитна терапия.
Риск при асоциация на основните рискови фактори и ефект върху исхемичната прогноза и риска от кървене при пациенти с миокарден инфаркт

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

След преживян коронарен инцидент двойната антитромбоцитна терапия (ДАТТ) и модификацията на рисковите фактори са ключови стратегии за вторична превенция. Въпреки развитието на терапевтичните възможности, пациентите с миокарден инфаркт все още са с повишен риск от последващи исхемични инциденти и смъртност. С цел понижение на исхемичния риск е разработена двойната антитромбоцитна терапия (ДАТТ) и данните от ново проучване подкрепят дългосрочната ДАТТ с тикагрелор 60 mg3. Назначаването на ДАТТ е първа стъпка от оптималната вторична превенция, но дългосрочното придържане на пациентите към терапията се оценява <50%1. Двойната антитромбоцитна и двойната антикоагулантна терапия понижават честотата на исхемичните инциденти, но повишават риска от кървене. Придържането на пациентите към ДАТТ е от критично важно значение и е чест проблем, наблюдаван в клиничната практика. Съществуват много причини за прекратяване на ДАТТ след дехоспитализацията. Тикагрелор 90 mg е медикамент на първи избор в терапията на пациенти с остър коронарен синдром в европейските ръководства (клас I) и медикамент на първи избор заедно с клопидогрел в американските ръководства (клас I).

This content is for members only.

Реална необходимост от комбинирана терапия в достигането на LDL-таргет

Автор: Доц. Людмила Владимирова-Китова, Спас Китов
Болница: Медицински университет, Пловдив

Дислипидемиите са независим рисков фактор, който при отсъствието на други рискови фактори може да акцелерира атерогенезата. Необходимостта от агресивно поведение спрямо основния доказал се таргет – LDL-холестерола, вече не подлежи на съмнение на базата на медицината на доказателствата. За разлика от клиничната липидология, агресивното поведение в хипертензиологията и диабетологията се доказа, че не носи клинични ползи.

This content is for members only.

Оперативни методи за вземане на венозен графт за аортокоронарен байпас (част 2)

Автор: Д-р Явор Валянов, проф. Людмил Бояджиев
Болница: Клиника по кардиохирургия, Национална кардиологична болница

Отпрепариранетo на ВСМ с помоща на CO2 води до компресия на вената и венозна стаза на кръвотока, което може да доведе до вътрелуменно образуване на тромб. Поради това е необходимо прилагането на хепарин преди процедурата. При използване на отворената система за ендоскопско вземане на ВСМ не е необходимо хепаринизиране на пациента.

This content is for members only.

Единична коронарна артерия и тежка аортна клапна стеноза

Автор: Д-р Симона Николаева, д-р Любозар Никитасов, д-р Веселин Арабаджиев
Болница: Отделение по кардиология, МБАЛ „Добрич“, Добрич

Коронарните аномалии представляват вариации в произхода, хода или зоната на кръвоснабдяване на коронарните артерии, като честотата им варира между 0.64% и 1.3%25. Най-често срещаната коронарна аномалия е наличието на отделни устия на лявата предна десцендентна артерия (ЛПДА) и на лявата циркумфлексна артерия – с честота от 0.37% до 0.6%8, 27. С най-голямо клинично значение е аномалията, при която дясната коронарна артерия (ДКА) произлиза от левия синус на Валсалва или когато ЛПДА произлиза съответно от десния синус. Честотата на тези аномалии достига 0.17%5, 7, 10.
Представяме клиничен случай на единична коронарна артерия, установена случайно при извършване на диагностична сърдечна катетеризация по повод на тежка аортна клапна стеноза.

This content is for members only.

Научни доказателства за намален риск: сърдечно-съдови заболявания

Събираните в продължение на десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечно-съдови, рак на белия дроб и хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ). Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания. От десетилетия основните стратегии за намаляване на вредата, свързана с цигарите, се основават на мерки за контрол на тютюна с акцент върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък от последните десетилетия1 в намаляването на процента на тютюнопушене, над 1 млрд. пълнолетни лица в света продължават да пушат.

This content is for members only.

Новости в кардиологията и от конгреса на ESC 2019

Автор: Иван Батаклиев
Болница: Кореспондент на „Арбилис“ на конгреса на Европейската асоциация по кардиология, Париж, 2019

Замърсяването на въздуха убива повече хора годишно от тютюнопушенето. Този факт може да е изненадващ за някои, но не и за проф. Томас Мюнцел и неговия екип от Университетския медицински център към Университета „Йоханес Гутенберг“, Майнц, Германия. Те посочиха, че тежестта на болестите, свързани със замърсвянето на въздуха, е много по-голяма, отколкото се смяташе до момента.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.