Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2021» Увод – Какво ново в кардиологията през 2020
» Синдром на Brugada (част 1)
» Кардио магнитно-резонансна томография при болести на перикарда
» Хроничен стабилен исхемичен синдром – клиничен случай
» Болест на Фабри – съвременният терапевтичен подход
» Тораземид в терапията на сърдечно-съдовите заболявания

Увод – Какво ново в кардиологията през 2020 г.

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Главен редактор

Преди 2020 г. кардио-онкологията бе актуална и дискутирана с приоритет тема в научните среди. Пандемията с COVID-19 промени реалността, насочи изследователите към новите тези за сърдечно-съдови заболявания и Sars-Cov-2/COVID-19. И така се промениха подходите в науката, че в научното пространство се популяризираха разработки преди да бъдат оценени от специалисти и рецензирани за публикации. Бързото разпространяване в интернет предхождаше публикуването в научната периодика. Вниманието се насочи към вирусолози, епидемиолози, болнични лекари и лекари в спешни звена и интензивни отделения.

This content is for members only.

Синдром на Brugada (част 1)

Автор: Д-р Милко Стоянов
Болница: Национална кардиологична болница

Внезапната сърдечна смърт (ВСС) е една от основните причини за смъртността на населението по целия свят. Общата ù честота в САЩ е от порядъка на 0.1% и 0.2%, което приблизително означава около 300 000 до 350 000 смъртни случая на година. Най-честите ритъмни нарушения, водещи до ВСС, са камерно мъждене или безпулсова камерна тахикардия1. Те са причина за 25% до 36% от всички случаи на ВСС, настъпваща в дома и до 38–79% от смъртните случаи, настъпващи на публични места. Най-честата причина за ВСС е наличието на структурно сърдечно заболяване. Водеща роля има исхемичната болест на сърцето и нейните усложнения, а на второ място сенареждат различните видове кардиомиопатии.

This content is for members only.

Кардио магнитно-резонансна томография при болести на перикарда

Автор: Доц. Камелия Генова
Болница: УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

КМРТ играе важна роля за морфологичната и функционалната оценка на болестите на перикарда. Основни предимства на метода са високата му прос-
транствена и темпорална резолюция, мекотъканният контраст, голямото поле на обзор, мултипараметричността на метода и възможността за функционална оценка, което го определя като метод на избор при редица заболявания на перикарда, напр. констриктивен перикардит1. Оценката на болестите на перикарда често е предизвикателство в рутинната практика поради атипичната клинична картина и комплексността на заболяванията на перикарда1, 2.

This content is for members only.

Хроничен стабилен исхемичен синдром – клиничен случай

Автор: Д-р Симона Николаева, д-р Любозар Никитасов
Болница: Отделение по кардиология, МБАЛ “Добрич”, Добрич

Коронарната артериална болест на сърцето (КАБ) е основна причина за заболеваемост и смъртност в глобален мащаб49. Според препоръките на Eвропейското кардиологично дружество от 2019 г. КАБ се дефинира като патологичен процес, характеризиращ се с натрупване на атеросклеротична плака в епикардните артерии и водещ до функционални изменения на коронарната циркулация28. Стенокардията е клинична изява на КАБ, дефинирана като синдром на ретростернална гръдна болка/дискомфорт, провокирана от физически или емоционален стрес, повлияваща се от покой или прием на нитроглицерин38. Идентифицирани са шест клинични варианти на хроничния стабилен исхемичен синдром28

This content is for members only.

Болест на Фабри – съвременният терапевтичен подход

Автор: Проф. Емил Паскалев, д-р Яна Иванова, д-р Арис Хатзипантелис, д-р Ивелина Маринова, д-р Петър Мегеров, д-р Василена Йорданова, д-р Жан Филипов, д-р Таня Методиева, д-р Борелли Златков, д-р Майя Петрова, д-р Луиза Христова, д-р Мариян Стефанов
Болница: Клиника по нефрология и трансплантология, МБАЛ “Лозенец”, София

Болестта на Фабри е рядко генетично заболяване, дължащо се на мутация в GLA-гена, който се намира само в Х-хромозомата и се характеризира с нарушаване на обмяната на гликосфинголипидите. Мутацията води до намалена активност на ензима алфа-галактозидаза А, което причинява натрупване на
междинен метаболит глоботриаозилцерамид (Gb-3 или Gl-3) в клетките, предимно в лизозомите. Фенотипната изява на болестта варира от „класическа“ форма с клинични прояви още в детска възраст и прогресиращо полиорганно засягане с напредване на възрастта до късно начало на заболяването (кардиачна форма) с доминиращи сърдечно-съдови увреждания. Има описана рядка форма с тежко увреждане предимно на бъбречната функция, протичащо без значими клинични прояви и изявяващо се при развитие на бъбречна недостатъчност в средната възраст – „бъбречна“ форма.

This content is for members only.

Тораземид в терапията на сърдечно-съдовите заболявания

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечната недостатъчност (СН) е широко разпространен клиничен синдром със значителна тежест върху здравните системи по света. Той засяга 1–2% от възрастната популация в развитите държави, като честотата му нараства над 10% при хората над 70-годишна възраст1. СН се характеризира със симптоми като задух, оток на глезените и умора, белодробни хрипове и периферен оток2. СН обикновено се дължи на структурни промени и/или на повишено интракардиално налягане в покой или по време на физическо натоварване3.
Препоръчва се терапия с диуретици за понижение на задръжката на вода и натрий в тялото и за облекчаване на симптомите на СН2. Метаанализ на клинични проучвания заключава, че при пациентите с хронична СН бримковите и тиазидните диуретици подобряват физическия капацитет в сравнение с активни контроли4. Според ръководството за диагностика и лечение на СН на Европейското дружество по кардиология (European society of cardiology, ESC) бримковите диуретици осигуряват по-интензивна и кратка диуреза в сравнение с тиазидите, въпреки че действат синергично2.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.