Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2017» Реален страничен ефект или ноцебо – силата на внушението
» EuroPrevent 2017 – иновативни идеи в превантивната кардиология
» Акценти от новите препоръки на Европейското кардиологично дружество за поведение при дислипидемии
» Основи на хипертензиологията. Измерване на артериалното налягане (част 1)
» Рефрактерна артериална хипертония – подвид на резистентната хипертония
» Променя ли коронарният артериален калциев скор стратификацията на риска за наличие на коронарна болест на сърцето при пациенти с предсърдно мъждене и възстановен синусов ритъм?
» Епидемиология и патофизиология на сърдечно-съдово засягане при пациенти с бета-таласемия майор
» Селективни минералкортикоидни рецепторни антагонисти при сърдечно-съдови заболявания
» Проект за превенция на исхемичен мозъчен инсулт Rotary No-Ictus – първи резултати и отличия

УВОД – Реален страничен ефект или ноцебо – силата на внушението

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Знаем и често дискутираме мускулната слабост при лечение със статини, адинамията и умората в хода на терапията с бета-блокери и дори еректилната дисфункция при мъже, приемащи бета-блокери. Много често ние, лекарите, обясняваме на пациентите какво трябва да следят като страничен ефект и можем да внушим опасения от прилаганата терапия. Понякога написаното в листовката на лекарството
описва разнообразни странични ефекти, които могат да изплашат болния, да го накарат да преустанови терапията, но могат и да увеличат опасенията му за изява на нежелани странични ефекти.

This content is for members only.

EuroPrevent 2017 – иновативни идеи в превантивната кардиология

EuroPrevent е ежегоден конгрес на Европейската асоциация по превантивна кардиология (European Association of Preventive Cardiology), на който водещи експерти споделят знанията си и представят
разработките си в областта на сърдечно-съдовата превенция и рехабилитация. EuroPrevent 2017 се проведе на 6–8 април 2017 г. в Малага, Испания. На EuroPrevent 2017 присъстваха повече от 1200 здравни професионалисти от 40 държави, бяха представени 800 резюмета и клинични случаи в 55 научни сесии в рамките на 3 дни на интензивен и обогатяващ научен обмен.

This content is for members only.

Акценти от новите препоръки на Европейското кардиологично дружество за поведение при дислипидемии

Автор: Д-р Мария Веткова, доц. Атанас Ангелов
Болница: Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Въпреки постиженията в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите (СС) заболявания, те остават водеща причина за заболеваемост, смъртност и инвалидизация. Само в Европа над 4 милиона души годишно умират вследствие на СС заболявания. Това предопределя и огромното значение на превенцията на СС заболявания. Неизменна част от тази превенция е адекватното лечение на дислипидемията като основен модифицируем рисков фактор (РФ). Значимостта на проблема налага и непрекъснат стремеж към усъвършенстване на познанията и актуализиране на ръководните правила за поведение при пациентите с дислипидемия. Какво е новото в публикуваните през 2016 г. препоръки за лечение на дислипидемиите в сравнение с тези от 2011 г.?

This content is for members only.

Основи на хипертензиологията Измерване на артериалното налягане (част 1)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Повече от 100 години след описанието на директното измерване на артериалното налягане и повече от 75 години, през които измерването на налягането в лекарския кабинет бе единствена възможност, днес домашното измерване на артериалното налягане се приема за най-точния, евтин и достъпен метод за диагностика и контрол на хипертонията. И клиничното, и амбулаторното измерване на налягането имат своето място в практиката, но измерването на артериалното налягане в домашни условия става все по-често.

This content is for members only.

Рефрактерна артериална хипертония – подвид на резистентната хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Терминът ‘резистентна хипертония’ се използва от началото на 60-те години, за да дефинира пациентите с трудна за лечение хипертония, в голямата част от случаите – резистентна на медикаментозно лечение хипертония. През последните 50 години резистентната хипертония се определяше като неспособност за постигане на контрол на артериалното налягане под желаните прицелни стойности независимо от приложението на три или повече антихипертензивни медикамента от различни класове, включително диуретик.

This content is for members only.

Променя ли коронарният артериален калциев скор стратификацията на риска за наличие на коронарна болест на сърцето при пациенти с предсърдно мъждене и възстановен синусов ритъм?

Автор: Д-р Антония Кишева1, доц. Атанас Ангелов2, доц. Йото Йотов1
Болница: 1Отделение по неинвазивна кардиология, Втора клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
2Първа клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Целта на проучването е да се определи претест вероятността за коронарна болест на сърцето при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) и възстановен синусов ритъм >56 год. и да се оцени ролята на коронарния артериален калциев скор (coronary artery calcium score – CACS) за рекласификация на риска. Да се потърси връзка между стойностите на CACS и наличието на миокардна фиброза, честотата на пристъпите от ПМ и др. фактори.

This content is for members only.

Епидемиология и патофизиология на сърдечно-съдово засягане при пациенти с бета-таласемия майор

Автор: Д-р Мария Димова1, доц. Бранимир Каназирев1, д-р Весела Златева1, доц. Валерия Калева2, д-р Светлана Герчева3, д-р Кристина Петрова2
Болница: 1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, Медицински университет, Варна
3Клиника по клинична хематология, Медицински университет, Варна

Сърдечното засягане е водеща причина за заболеваемост и смъртност сред пациентите с таласемия. С въвеждането на системните хемотрансфузии значително се увеличи преживяемостта на пациентите, забавят се и се профилактират много от усложненията, предизвикани от неефективната еритропоеза. Акумулация на токсично желязо в паренхимните органи, ендокринните жлези и сърцето обаче води до дисфункция на тези органи и системи, със съответната клинична изява. Това налага въвеждането на хелираща терапия, за да се намали и отложи във времето появата на усложнения, свързани с честите кръвопреливания. На табл. 1 са представени основните етапи, през които преминава медицината в лечението на пациентите с ТМ.

This content is for members only.

Селективни минералкортикоидни рецепторни антагонисти при сърдечно-съдови заболявания

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) играе комплексна роля в сърдечно-съдовата хомеостаза чрез ефектите си върху съдовия тонус и обема на течностите. Активацията на РААС е свързана с повишен риск за исхемични сърдечно-съдови инциденти независимо от ефектите є върху артериалното налягане1. Медикаментите, които блокират РААС, понижават риска за настъпване на сърдечно-съдови инциденти, предотвратявайки ефектите на ангиотензин II върху клетъчния растеж и пролиферация2, върху продукцията на супероксидни радикали в съдовете3 и върху тромботичните пътища.

This content is for members only.

Проект за превенция на исхемичен мозъчен инсулт. Rotary No-Ictus – първи резултати и отличия

Ротари Дистрикт 2482 – България, е неразделна част от голямото семейство на Rotary International – най-старата и голяма международна хуманитарна организация, чиито членове полагат доброволно своя труд и разходват своите умения в името на желанието на всички ни да живеем по-щастливо в един по-добър свят. През 2016 г. Ротари Дистрикт 2482 – България и Ротари Дистрикт 2100 – Италия, поставиха началото на съвместен Проект за превенция на исхемичен мозъчен инсулт No-Ictus. Причината за стартирането му в България е високата честота на инсулта и големият брой смъртни случаи, свързани с него, в нашата страна. В ретроспективно проучване за периода 1996–2006 г., публикувано в European Heart Journal, намираме данни за годишна смъртност от инсулт в Италия 95/100 000 човека. В Израел, където се провеждат редовни превантивни кампании, този брой е само 39/100 000, а у нас е 281/100 000 човека. Числата говорят красноречиво!

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.