Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2009

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 4/2009:


» За рекламата, морала и личната съвест…
» Дислипопротеинемиите (част 2)
» Инсулинотерапията за понижаване на риска от сърдечно-съдови заболявания при пациенти с диабет тип 2
» Белодробна хипертония (част 1)
» Бактериемия, свързана с миене на зъби и със стоматологични процедури
» КТА – коронарография.Техники на изследване. Нормална КТ анатомия на коронарните артерии
» Анемия на Diamond-Blackfan, метаболитна кардиомиопатия и сърдечно-съдов риск
» Дилатативна кардиомиопатия, полимиозит и нарушена функция на щитовидната жлеза
» Значение на сърдечната честота за възникване на исхемични епизоди при болни със сърдечна недостатъчност – резултати от проучването BEAUTIFUL
» Ефективност на аторвастатин в първичната и вторичната превенция на сърдечно-съдовите инциденти

За рекламата, морала и личната съвест…

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Дойде лятото. И странно защо, но фирмите с лекарства за отслабване станаха много активни. Какви ли не екзотики ни се показват по страниците на вестниците и списанията и ни гарантират бързо отслабване и постигане на идеална фигура буквално за часове. Тоест, можем да си дебелеем цяла есен, зима и пролет и изведнъж, седмица или две преди да се покажем голи на плажа, можем да изпием вълшебното хапче и да постигнем тялото на Аполон или на Афродита. Да намалим с още няколко килограма нашето затлъстяло тяло.

PDF-download

Дислипопротеинемиите (част 2)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Липидопонижаващи медикаменти Няколко групи медикаменти се използват в терапията на дислипопротеинемиите: статини, фибрати, никотинова киселина и нейни производни (ниацин), смоли, свързващи жлъчните киселини, инхибитори на холестероловата абсорбция, бета-ситостерол и омега-3-мастни киселини. В табл. 6 са представени основните групи едикаменти, техните ефекти и индикациите за приложението им. Статините са предпочитани медикаменти за терапията на LDL-хиперхолестеролемията поради незначителните си странични ефекти и високата си ефективност по отношение на сърдечно-съдовия изход. Смолите, свързващи жлъчните киселини, и инхибиторите на холестероловата абсорбция са медикаменти на втори избор при монотерапия, но могат да бъдат използвани в комбинация със статини в терапията на LDL-хиперхолестеролемията. Бета-ситостеролът е наличен само в някои страни, а в други (Германия) е наличен само като компонент на обогатени на бета-ситостерол храни – маргарини, прясно и кисело мляко. Фибратите и никотиновата киселина (ниацин) се използват при лечението на хипертриглицеридемията. Омега-3-мастните киселини (рибено масло) понижават нивото на триглицеридите и могат да бъдат използвани в случаите на неповлияваща се с други средства хипертриглицеридемия.

PDF-download

Инсулинотерапията за понижаване на риска от сърдечно-съдови заболявания при пациенти с диабет тип 2

Двадесет и четири процента от възрастното население на САЩ страдат от метаболитен синдром. Внимателно регулираното лечение с инсулин е показало, че понижава инсулиновата резистентност и може да забави развитието на сърдечно-съдовото заболяване чрез предотвратяване на хронична хипергликемия – едно състояние, което синергично допринася за много
проатерогенни пътища, включително глико-окисление, полиол, крайни продукти от напреднало гликиране, блокиране на нормалните метаболитни пътища и стимулиране на протеин-киназа С- и противовъзпалителните пътища. Инсулиновата терапията не е свързана с риск от сърдечно-съдови заболявания. Лечението с инсулин подобрява гликемичния контрол и хипергликемията, като по този начин понижава риска от сърдечно-съдови заболявания.

PDF-download

Белодробна хипертония (част 1)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

През месец април бе публикуван Експертния консенсусен документ на Американския колеж по кардиология и на Американската сърдечна асоциация за поведение при болните с белодробна хипертония. В изработването на документа са взели участие представители на Американската гръдна асоциация, на Асоциацията по белодробна хипертония, на Американския колеж на гръдните лекари и на Американската асоциация по ревматология. В следващите няколко броя ще ви запознаем с някои постановки от този документ, както и с основните принципни концепции на тези научни организации. Белодробната хипертония е комплексно, мултидисциплинарно заболяване. Напредъкът на науката в тази област доведе до по-цялостно разбиране и разработване на нови терапевтични стратегии за тази болест. Някои от данните стоят в основата на препоръките за лечение на болестта, други области обаче все още са недостатъчно проучени.

PDF-download

Бактериемия, свързана с миене на зъби и със стоматологични процедури

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Препоръките за антибиотичната профилактика с цел превенция на инфекциозния ендокардит са базирани върху проучвания на бактериемията при стоматологични процедури, но миенето на зъбите може да се окаже фактор с по-голямо значение. Проведено
е проучване, сравняващо честотата, продължителността, естеството и тежестта на бактериемията, провокираща развитие на енодкардит, при миене на зъби и зъбна екстракция. Оценена е ефективността на профилактиката с амоксицилин при екстракцията на единични зъби.

PDF-download

КТА – коронарография.Техники на изследване. Нормална КТ анатомия на коронарните артерии

Автор: Доц. Елисавета Вълчева1, доц. Нина Гочева2, д-р Борислав Георгиев2
Болница: 1Отделение по образна диагностика и интервентна рентгенология, Национална кардиологична болница 2Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница

Компютърната томография е рентгенова техника, при която рентгеновият сноп лъчи пролъчва тънки слоеве от тялото на пациента от различни посоки. Интензивността на отслабването на радиацията се регистрира от детектори и математически образната реконструкция се изчислява на базата на локалнато отслабване във всяка точка на КТ среза. Разликата в структурата на отделните тъкани се отчита в т. нар. Хънсвилдови (ХЕ) единици. Хънсфилдовите единици варират от -1000 (стойността на въздуха) до +1000 (костна плътност). Различните тъкани имат специфична плътност в тези граници, позволяваща тяхната идентификация. Резултатът е получаване на образи от тези срезове без суперпониране на сенки от съседни структури.

PDF-download

Анемия на Diamond-Blackfan, метаболитна кардиомиопатия и сърдечно-съдов риск

Автор: Д-р Емилия Мишева,1 Татяна Симеонова,2 Иванка Ненова,2 Веска Карагьозова,1 Румен Мишев1
Болница: 1 Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Пловдив 2 Клиника по хематология, Медицински университет, Пловдив

Вродените болести и генетичните грешки с хематологично значение се наблюдават в кърмаческа и ранна детска възраст. Повечето от тях изискват строго наблюдение на костния мозък и екзактно потвърждаване или отхвърляне на количествените и качествените морфологични промени, довели до клиничната изява на наследственото заболяване. Разграничаването на характерните цитологични черти на всеки кръвен ред при вроденото и придобитото кръвно заболяване е непрекъснат процес на доказване и умение от страна на специалиста с помощта на непрекъснатия напредък на съвременната медицинска диагностика.

PDF-download

Дилатативна кардиомиопатия, полимиозит и нарушена функция на щитовидната жлеза

Автор: Д-р Емилия Мишева, д-р Румен Мишев
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Пловдив

Дилатативната кардиомиопатия е болест на миокарда, свързана с камерно ремоделиране и потисната систолна камерна функция, която се среща във всички страни по света. Представя се като хетерогенно заболяване, причинено от самостоятелното или комплексно въздействие на много фактори (генетични или метаболитни нарушения; токсични субстанции; инфекции и възпаления), водещи до увреда на миоцитите, до миокардна дисфункция и необратима сърдечна недостатъчност. Дилатацията на сърцето, намалението на камерната фракция на изтласкване, редуцирането на ударния обем, увеличаването на камерните
обеми и повишеното налягане на камерно пълнене отключват процеса на апоптоза2.

PDF-download

Значение на сърдечната честота за възникване на исхемични епизоди при болни със сърдечна недостатъчност – резултати от проучването BEAUTIFUL

Автор: Д-р Йото Йотов,1 доц. Божидар Финков,1 д-р Кирил Гърков2
Болница: 1Национални координатори за България в проучването BEAUTIFUL, 2Фармацевтична компания Servier, България

Значението на сърдечната честота (СЧ) за продължителността на живота в животинския свят е било обект на емпирично наблюдение от човека в продължение на хилядолетия. Съществуват и научни наблюдения за линейната зависимост между продължителността на живот и СЧ при бозайниците (фиг. 1), като единствено изключение е човекът.1 През последните
25 години се натрупаха значително количество данни за значението на СЧ за здравето на хората.2, 3 В общата популация има голям брой доказателства за наличието на сигнификантна връзка между общата и сърдечно-съдовата (СС) смъртност и СЧ,4-9 независимо от възрастта, като по-често е при мъжете. В наскоро публикувано изследване в Норвегия при 379 843 здрави
лица на възраст 40–45 години при скринирането, които са наблюдавани средно 12,6 години, се установи линейна зависимост между смъртността и нарастването на СЧ между 60 и 100 уд./мин.10 Общата смъртност нараства с 10% на всеки 10 уд./мин покачване на СЧ, като при мъжкия пол нарастването е с 14%. Има съобщения за влияние на СЧ и върху леталитета от неопластични заболявания при мъже и жени на средна възраст.9

PDF-download

Ефективност на аторвастатин в първичната и вторичната превенция на сърдечно-съдовите инциденти

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Статините са сред най-подробно проучените медикаменти в общата медицинска практика и превантивните им и редуциращи сърдечно-съдовия риск ефекти са подкрепени от голям доказателствен материал. Установяват се обаче известни разлики в ефективността на отделните представители от този клас медикаменти. Аторвастатин е медикамент, подробно изследван в първичната и вторичната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.
Основното проучване за прилагане на аторвастатин при първична профилактика на коронарната болест на сърцето е ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm), в което са включени повече от 10 000 пациенти с хипертония и ниво на общия холестерол след хранене ?6.5 mmol/L. Участниците в проучването са получавали аторвастатин, 10mg веднъж дневно, или плацебо за среден период от 3.3 години.1 Резултатите от проучването показаха, че аторвастатин редуцира относителния риск за настъпване на коронарни инциденти с 36% (p=0.0005) в сравнение с плацебо при пациенти с хипертония.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.