Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2020» Увод – Няма да повярвате, но ние отдавна го знаехме!
» Кардиотоксичността – нежелана лекарствена реакция при терапията
на злокачествените заболявания
» Антикоагулантна терапия при пациенти с карцином и венозен тромбоемболизъм
» Рамиприл в терапията на артериалната хипертония –
ползи за клиничната практика
» Основи на терапията на болестта на Фабри
» Вирус Сейф + Мелатонин – комбиниран продукт за неспецифична профилактика на вирусни инфекции
» IQOS със статут на тютюнево изделие с модифициран риск от Агенцията по храни и лекарства на САЩ – FDA

Увод – Няма да повярвате, но ние отдавна го знаехме!

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Главен редактор

На тазгодишната научна конференция на Американската сърдечна асоциация бе представено проучването SAMSON (Self-Assessment Method for Statin Side-effects or Nocebo) и резултатите едновременно бяха публикувани в New England Journal of Medicine. Както казват някои анализатори, проучването се занимава с досаден проблем около едно от най-често предписваните лекарства в света, като тества ноцебо-ефекта на статините и се стига до извода, че често непоносимите странични ефекти като мускулна слабост или болка са почти изцяло ноцебо-ефект, по-тъмния братовчед на плацебо-ефекта.

This content is for members only.

Кардиотоксичността – нежелана лекарствена реакция при терапията на злокачествените заболявания

Автор: Доц. Наталия Чилингирова
Болница: Медицински университет, Плевен

Ракът като социалнозначимо заболяване е отговорен за един от всеки 8 смъртни случая в света1. Той включва повече от 100 различни подтипа, с различни рискови фактори и епидемиология, произхождащи от повечето клетъчни линии и органи в човешкото тяло, характеризиращи се със сравнително неконтролирана пролиферация на клетки, които могат да метастазират в различни органи. В световен мащаб ракът е втората водеща причина за смърт, като на него за 2018 г. се дължат 9.6 милиона смъртни случая. Около 70% от тях възникват в страни с ниски и средни доходи. Един от три смъртни случая от рак се дължи на някой от петте водещи рискови фактора: висок индекс на телесна маса, нисък прием на плодове и зеленчуци, недостатъчна физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

This content is for members only.

Антикоагулантна терапия при пациенти с карцином и венозен тромбоемболизъм

Автор: Проф. Детелина Луканова
Болница: Отделение по ангиология, Национална кардиологична болница

Отдавна е известен фактът, че малигнитетът предизвиква хиперкоагулабилитет. Налице са множество доказателства в литературата, че значителна част от заболеваемостта и смъртността при пациенти с карцином се дължи на тромбоемболични събития – венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) и в по-малка степен – артериални тромбози. Нещо повече – дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и/или белодробният емболизъм (БЕ) могат да бъдат първата изява на малигнено заболяване, което води до диагностицирането му.
Тромбозата, свързана с карцином, повишава 30 пъти риска от смърт. От друга страна, дългосрочната терапия на заболяването с антикоагуланти е свързана с висока честота на кървене и рецидиви. Венозните тромбози са водеща причина за смърт при пациенти на химиотерапия. Другите последици от ВТЕ при пациенти с карцином са: прекъсване на антитуморната терапия, по-лоша прогноза, три пъти по-малка преживяемост (когато диагностицирането на ВТЕ съвпадне с това на карцинома), силно влошено качество на живот и високи разходи за здравната система1–3.

This content is for members only.

Рамиприл в терапията на артериалната хипертония – ползи за клиничната практика

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е водещ рисков фактор за настъпване на смърт и инвалидност, включително инсулт, ускорена коронарна и системна атеро­склероза, сърдечна недостатъчност, хронична бъбречна болест и сърдечно-съдова смърт. От 1990 до 2015 г. глобалната годишна смъртност, свързана със систолно налягане >140 mmHg, се е увеличила от 97.9/100 000 до 106.3/100 000, а броят на годините живот, ажустирани за инвалидност, се повишава от 5.2 милиона до 7.8 милиона1.
Потвърждаването на наличие на хипертония е първата стъпка в терапевтичния процес. Ръководствата препоръчват поне две измервания на артериалното налягане (АН) в две посещения с използване на стандартизирана техника за измерване и валидирано оборудване, включително маншет с подходящ размер1.

This content is for members only.

Основи на терапията на болестта на Фабри

Автор: Проф. Борислав Георгиев1, проф. Емил Паскалев2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Клиника по нефрология и трансплантации, УМБАЛ „Александровска“, София

Болестта на Фабри е едно от редките нарушения на лизозомното натрупване, за които съществува специфична терапия1, 2. Специфична ензимна заместителна терапия за болестта на Фабри за интравенозна инфузия се появи през 2001 г. и води до изчистване на Gb3 от съдовия ендотел1–3. Налични са два ензимни медикамента – агалсидаза алфа и агалсидаза бета. Клиничните проучвания показаха, че ензимната заместителна терапия може да забави или да задържи прогресията на болестта1, 4. Успехът на терапията обаче зависи от нейния стадий4. Нова терапевтична стратегия, базирана на фармакологичен шаперон, е одобрена за лечение на пациенти с болест на Фабри с подходящи патогенни варианти и няколко медикамента, включително модифицирани ензими, субстрат-редукционна терапия и генна терапия, са в процес на разработка5–8.

This content is for members only.

Вирус Сейф + Мелатонин – комбиниран продукт за неспецифична профилактика на вирусни инфекции

Автор: Проф. Георги Момеков1, акад. Богдан Петрунов2,
проф. Рахамин Шекерджийски3, акад. Добрин Свинаров4, 5

Болница: 1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Национален център по заразни и паразитни болести, София
3„НАТСТИМ“ ЕООД, София
4Катедра по клинична лаборатория, Медицински факултет,
Медицински университет, София
5Клинична лаборатория и клинична фармакология,
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София

Световната COVID-19 пандемия се превърна в стигма на 2020 г. и драстично промени света на клиничната медицина. Първоначалните емпирични ръководства за терапевтично поведение бяха формулирани нерядко на основата на противоречиви доказателства, интернет блогове, непубликувани и нерецензирани ръкописи, достъпни в сървъри-репозиториуми и пр., които нормално се възприемат като най-нискодостоверните теоретични основи за рационална терапия според медицината на доказателствата. Натрупаният към края на годината опит обаче позволи да се рационализират терапевтичните протоколи, да се стратифицират групите пациенти според тежестта и стадия на заболяването и да се отсеят интервенциите с неблагоприятно съотношение полза–риск.

This content is for members only.

IQOS със статут на тютюнево изделие с модифициран риск от Агенцията по храни и лекарства на САЩ – FDA

IQOS системата за нагряване на тютюн с всички нейни елементи премина през процедурата за оценка и определяне на „тютюневи изделия с модифициран риск“ от Aгенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA).
Това е историческо решение, потвърждаващо фундаменталните разлики между системата за нагряване на тютюн и конвенционалните цигари. На 7 юли 2020 г. Американската агенция по храни и лекарства (FDA) обяви, че издава разрешение Системата за нагряване на тютюн (с всички нейни елементи) на „Филип Морис Интернешънъл“ (ФМИ) – IQOS, да се предлага на американския пазар с информация за намалено излагане. Това е първата и единствена електронна система за нагряване на тютюн, за която се издава това разрешение и която получава статут на „тютюнево изделие с модифициран риск„ (ТИМР). Статут на ТИМР е издаден от FDA по-рано през 2019 г. на друг вид бездимен тютюнев продукт – снус (смлян тютюн за орална употреба, по-известен като шведски снус).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.