Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2011

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 6/2011:


» Увод – С какво ще запомним 2011 година?
» Космическа кардиология
» Пропастта между препоръките и клиничната практика
» Проводни нарушения след радикална корекция на тетралогия на Фало
» Съвременни подходи в лечението на белодробната артериална хипертония при болни със синдром на Айзенменгер
» Спортно сърце и сърдечно-съдов риск
» Неконвенционална универсална дентална интралигаментарна анестезия за пациенти с кардиологични заболявания
» Ацетилсалицилова киселина в профилактиката на сърдечно- съдовите заболявания Има ли място дозата от 75 mg?
» Блокери на калциевите канали в клиничната практика – ефикасност и безопасност на felodipine ER и аmlodipine
» Bisoprolol плюс Amlodipine (Concor AM) – нова фиксирана комбинация за лечение на есенциалната хипертония
» Небиволол – бета-блокер със специални ефекти
» Избор на статини за контрол на липидните нарушения
» Директна ренинова инхибиция с алискирен при пациенти с артериална хипертония и наднормено тегло или затлъстяване

Увод – С какво ще запомним 2011 година?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Често си задаваме въпроса „С какво ще запомним някой научен конгрес, някое медицинско събитие или някоя година?” Някои от нас искат да направят равносметка на постигнатото, други на наученото, а трети – въобще и не се замислят…
В края на 2011 година се питам: Какво ново в кардиологията? Постигнати ли са нови успехи, има ли значими открития и забележими постижения? И докато преди години виждахме научни постижения и научавахме за нови медикаменти или за авангардни терапевтични подходи, сега сякаш кардиологията е замряла. Някой ще каже – да, има постижения в интервенционалната кардиология. Друг ще се сети за интересни експериментални резултати.

PDF-download

Космическа кардиология

Автор: Д-р Данаил Аврамов
Болница: Национална кардиологична болница

От първият полет на човек в космоса планетата Земя е направила вече 50 обиколки по своята орбита. Освен големите космически сили, като Русия, САЩ и Европейският съюз, своя космическа програма имат Япония, Китай, Индия, Бразилия, Иран, Южна и Северна Корея и много други страни. До 2012 г. се очаква да завърши строежът на Международната космическа станция (МКС), совалките вече са история, в план са първите пилотирани полети до Марс, които вероятно ще траят повече от 30 месеца. Колкото и далечно да звучи това за обикновения земен жител, вече имаме и първите 7 официални космически туриста, а общият брой на космонавти, астронавти и тайконавти е над 520. Прекараното в космоса време е над 100 човекогодини, а средната продължителност на космическия полет е 30 дни. Само 4 човека досега са прекарали в космоса повече от една година (рекордът от 437 дни е на Валери Поляков, дипломиран лекар, а рекордът за сумарен престой е на Сергей Крикальов – 803 дни).

PDF-download

Пропастта между препоръките и клиничната практика

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовите заболявания, и особено коронарната болест на сърцето, остават водеща причина за смъртността в Европа, въпреки значителните разлики в сърдечно-съдовата смъртност между отделните държави.1, 2 През 2000 г. сърдечно-съдовите заболявания са били причина за повече от 4.35 млн. смъртни случаи в Европа (1.9 млн. случая в Европейския съюз) и възлизат на 43% от всички смъртни случаи при мъже и 55% при жени. Въпреки че коронарната смъртност се понижава в повечето европейски страни, реалният брой на пациентите с коронарна болест се увеличава.3 България е сред европейските държави с най-висока сърдечно-съдова смъртност като дял от общата смъртност. Сърдечно-съдовите заболявания натоварват значително бюджета на здравните системи, на пациентите и на обществото поради асоциацията им с физически и психологически ограничения на болните лица.

PDF-download

Проводни нарушения след радикална корекция на тетралогия на Фало

Автор: Д-р Анна Дашева
Болница: Клиника по детски болести и детска кардиология, Национална кардиологична болница

Радикалната корекция на тетралогия на Фало (ТФ) включва пластика на междукамерен дефект (МКД) и дезобструкция на деснокамерния изходен път (ДКИП). Първата такава корекция е направена в 1954 г. от C.W.Lillehei и R.L.Varco.1 Обект на проследяване след операцията са остатъчен шънт на камерно ниво, остатъчна обструкция в ДКИП, пулмонална инсуфициенция, ритъмни и проводни нарушения.2 Хирургичната корекция на най-честата цианотична малформация (10–11% от всички) е пример за успешно лечение на сложна комплексна кардиопатия.

PDF-download

Съвременни подходи в лечението на белодробната артериална хипертония при болни със синдром на Айзенменгер

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Белодробната артериална хипертония (БАХ) е синдром, който се характеризира с диспнея, умора, гръдна болка и синкоп. Дължи се на прогресивно повишение на белодробната съдова резистентност и персистиращо повишение на белодробното артериално налягане >25 mmHg в покой.1 Това води до понижение на функционалния капацитет и десностранна сърдечна недостатъчност и често до преждевременна смърт.2, 3 БАХ се класифицира в пет основни категории според клиничната класификация.1 През 2008 г. в Дана Пойнт бе ревизирана и осъвременена клиничната класификация на БАХ, приета във Венеция през 2003 г. Тази статия ще разгледа белодробната артериална хипертония, дължаща се на вродени сърдечни малформации (ВСМ), която се намира в първа група на класификацията. Групата на БАХ-ВСМ е добре проучена и сравнявана с други групи.

PDF-download

Спортно сърце и сърдечно-съдов риск

Автор: Д-р Иван Груев,1 доц. Валентина Минчева2
Болница: 1 Кардиологично отделение, НМТБ „Цар Борис ІІІ”, МДЦ „Еуровита” 2 Кардиологично отделение, НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Общоприетото схващане гласи, че спортното сърце е бенигнено увеличение на сърдечната маса, съпроводено със специфични циркулаторни адаптационни механизми и морфологично ремоделиране на сърцето като резултат на физиологична адаптация към системните тренировки.1 През последните десетилетия обаче, в резултат на бързото развитие на неинвазивните методики (ехокардиография, сърдечен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), Холтер ЕКГ мониториране, кардиопулмонлни тестове с натоварване) за изследване на активните спортисти, клиничният и патоморфологичният профил на понятието „спортно сърце” придоби нови измерения.2 В контекста на нарастващия брой на случаи на внезапна сърдечна смърт (ВСС) при млади спортисти3 се натрупват данни, че ремоделирането на сърцето в резултат на интензивното натоварване може да маскира потенциално опасни подлежащи сърдечно-съдови заболявания. Поставя се на обсъждане и въпросът дали интензивните спортни занимания не повишават, макар и в малък процент от случаите, сърдечно-съдовия риск.

PDF-download

Неконвенционална универсална дентална интралигаментарна анестезия за пациенти с кардиологични заболявания

Автор: Доц. Екатерина Ботева
Болница: Kатедра по консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София

Обезболяването в лицево-челюстната област на пациенти със сърдечно-съдови заболявания винаги е било сериозно предизвикателство и поемане на известен риск. От една страна, тези пациенти имат често съпътстващи заболявания и приемат различни медикаменти, от друга, в повечето случаи не са в млада или дори не в средна възраст. Дори най-баналната, но хронична хипертония е съпроводена с регулярен прием на антихипертензивни препарати, диуретици. В модерните кардиологични практики до зъболекарите достигат пациенти на терапия с калциеви антагонисти, алфа- и бета-блокери, различни видове ефективни вазодилататори. Не рядко помощ търсят пациенти с коронарна болест на сърцето и хронична сърдечна недостатъчност, хора с байпас, пейсмейкъри или клапни протези. В последните години резултатите от приложението на интралигаментарната анестезия и възможностите за нейното прилагане се утвърдиха и наложиха. Разгледани за индикациите и контраиндикациите за успешното приложение на интралигаментарната анестезия и огромните й предимства пред останалите методи за локално обезболяване.

PDF-download

Ацетилсалицилова киселина в профилактиката на сърдечно- съдовите заболявания Има ли място дозата от 75 mg?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Острите коронарни синдроми – нестабилна ангина, миокарден инфаркт и внезапна сърдечна смърт, са тромбоемболични усложнения на коронарната болест на сърцето. Те възникват въз основа на патологичното взаимодействие между тромбоцитите и съдовата стена и тромбообразуването в големите коронарни артерии. Ацетилсалициловата киселина (ASA) предотвратява тромбоцит-зависимата продукция на тромбоксан и всички медиирани от тромбоксан процеси. На това се базира приложението на ASA за целите на сърдечно-съдовата профилактика. ASA е „златният стандарт“ в профилактиката на коронарните усложнения.

PDF-download

Блокери на калциевите канали в клиничната практика – ефикасност и безопасност на felodipine ER и аmlodipine

Автор: Доц. Арман Постаджиан
Болница: УМБАЛ “Св. Анна”

Зигмунд Фройд казва: „Бързайте да се лекувате с новите лекарства – те действат само през първата година след откриването им!” – твърдение, което съвременната клинична практика доказва, като паралелно с иновативните терапевтични решения и търсенето на подходящи групи пациенти, където тяхното приложение би било максимално ефективно, се употребяват и класове медикаменти, доказани във времето.

PDF-download

Bisoprolol плюс Amlodipine (Concor AM) – нова фиксирана комбинация за лечение на есенциалната хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

В съвременните ръководства за лечение на есенциална хипертония и в редица публикации се посочва, че чрез монотерапия се постигат прицелните стойности на артериалното налягане (АН) само при ограничен брой хипертоници и че при повечето пациенти е необходимо прилагане на повече от един медикамент за постигане на прицелно АН.1 Резултатите от редица проучвания демонстрират, че степента на терапевтичен отговор спрямо един антихипертензивен медикамент от който и да е отделен лекарствен клас е приблизително 45–55%. Ако прицелните стойности са по-ниски от 140/90 mmHg, отговорът към монотерапията значително намалява. От това следва, че при около половината от популацията пациенти с хипертония е необходимо прилагане на два или повече медикаменти.

PDF-download

Небиволол – бета-блокер със специални ефекти

Автор: Д-р Бранимир Каназирев, доц. Жанета Георгиева, д-р Яна Гинкова, д-р Мария Димова
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна

Небиволол принадлежи към трето поколение бета-блокери, които освен най-висок 1-рецепторен афинитет измежду всички медикаменти от този клас, притежават и уникални вазодилатативни свойства, увеличавайки по този начин и коронарния кръвоток при тест с медикаментозна вазодилатация, т.е. увеличават т.н. коронарен резерв. Едновременно с това небиволол подобрява диастолната функция, скоростта на трансмитралния кръвоток, нарушената релаксация на миокарда и налягането на пълнене на лявата камера, както и увеличава фракцията на изтласкване на лявата камера. Увеличеният коронарен кръвоток и подобрената сърдечна функция са важна терапевтична възможност при лечение на най-значимите сърдечно-съдови заболявания. Клиничните проучвания са доказали подобряване на прогнозата при пациенти със сърдечна недостатъчност и потенциални възможности на медикамента при пациенти с артериална хипертония и коронарна болест на сърцето.

PDF-download

Избор на статини за контрол на липидните нарушения

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Големи интервенционални проучвания потвърдиха, че понижението на липидните нива е свързано с понижение на относителния риск за развитие на сърдечно-съдово заболяване с около 25–40%. Резултатите от голям брой проучвания потвърждават, че рискът за настъпване на атеросклеротичен съдов инцидент е най-висок при пациентите с предходно атеросклеротично заболяване.

PDF-download

Директна ренинова инхибиция с алискирен при пациенти с артериална хипертония и наднормено тегло или затлъстяване

Автор: Доц. Даниела Попова
Болница: УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ”

Делът на пациентите с хипертония и наднормено тегло или затлъстяване нараства постоянно през последните години. Приема се, че 75% от пациентите със затлъстяване страдат от хипертония, но само 20% от тях постигат контрол на артериалното налягане (САН/ДАН <140/90 mm Hg).1 Следователно е налице ясна нужда от нови терапевтични възможности за тези пациенти. Настоящите указания в областта на артериалната хипертония2 не предоставят ясни и конкретни насоки за лечение на тази популация пациенти, а данните от големи клинични проучвания, адресиращи този проблем, са недостатъчни. Известен е фактът, че подлежащите патофизиологични механизми на хипертонията при пациенти с нормално и наднормено тегло се различават.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.