Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2019

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Белодробните заболявания в ранна детска възраст
» Етиологичен профил на пневмония, придобита в обществото,
при хоспитализирани деца в България в ерата на пневмококовата ваксина
» Инфекциозни патогени, които могат да предизвикат кашлица
при деца извън сезона на зимните епидемии
» Генетични аспекти на някои белодробни заболявания
» За неврофиброматоза тип I по повод на късно диагностициран клиничен случай
» Новости

Редакторски анонс – Белодробните заболявания в ранна детска възраст

Автор: Проф. Ваня Недкова
Катедра по детски болести, Медицински университет, Плевен

Бронхопулмоналната дисплазия, бронхообструктивният синдром и бронхиалната астма са едни от основните причини за белодробна заболеваемост в детска възраст. Все повече данни доказват перинаталния произход на дихателните нарушения.
Генетичната предразположеност, нарушеното фетално белодробно развитие, вродени нарушения на имунитета, както и вредни фактори в антинаталния и неонаталния период и майчиното здраве участват в патогенезата на хроничните респираторни заболявания.

This content is for members only.

Етиологичен профил на пневмония, придобита в обществото, при хоспитализирани деца в България в ерата на пневмококовата ваксина

Автор: Доц. Гергана Петрова1, д-р Димитринка Митева1, проф. Пенка Переновска1, д-р Евгения Еленчева1, д-р Снежана Парина1, д-р Биляна Георгиева1, д-р Светомира Бижева2, д-р Юлия Мартева-Проевска2, д-р Лена Сечанова3, проф. Нели Корсун4, д-р Цветан Велинов2
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по педиатрия, Медицински университет, София
2Централна микробиологична лаборатория, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
3Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет,
Медицински университет, София
4Национална референтна лаборатория за грип и остри респираторни заболявания, НЦЗПБ, София

Точното познаване на причинителите на придобитата в обществото пневмония (ППО) в детската възраст е от решаващо значение за навременно и адекватно лечение. Целта на настоящото изследване е да се определи текущото разпределение на причинителите на ППО при децата, като се отчита въвеждането от 2010 г. на пневмококова ваксина в Имунизационния календар на България.
Материал и методи: За период от три години (декември 2015 – ноември 2018 г.) ретроспективно бяха анализирани анамнестичните, клиничните и лабораторните данни на 285 имунокомпетентни деца, хоспитализирани в клиниката по повод на рентгенологично потвърдена пневмония. Специално внимание бе обърнато на предварителна антибиотична употреба и на имунизационния статус. От лабораторните показатели са проследени CRP, пълна кръвна картина, микробиологично изследване на храчка, PCR и серология за респираторни вируси, хламидия и микоплазма.

This content is for members only.

Инфекциозни патогени, които могат да предизвикат кашлица при деца извън сезона на зимните епидемии

Автор: Д-р Биляна Георгиева1, д-р Райна Гергова2, д-р Вирна-Мария Циту2, проф. Пенка Переновска1, д-р Димитринка Митева1, д-р Снежана Парина1, проф. Нели Корсун3, доц. Лена Сечанова2, д-р Гергана Петрова1
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ ”Александровска“, Катедра по педиатрия, Медицински университет, София
2Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет на Медицински университет, София
3Национална референтна лаборатория за грип и остри респираторни заболявания, НЦЗПБ, София

Въведение: Кашлицата при децата е най-често срещаната причина за консултация с лекар. За тази възрастова група по-голямата част от провокиращите фактори се дължат на инфекциозни патогени. По време на епидемичните сезони причинителите се идентифицират бързо и лесно и по този начин се създават унифицирани насоки за лечение. Извън епидемичния сезон обаче етиологичният профил може да бъде с много широк спектър, което може да затрудни бързото и адекватно лечение.
Mетоди: За период от 6 месеца (април–септември 2018 г.) са изследвани 64 деца, консултирани по повод на кашлица в Клиниката, групирани в 3 групи: 24 деца с бронхиална астма (БА), 20 деца с хронична влажна кашлица (ХВК) и 24 с остър бронхиолит или бронхит (ОБ). Допълнително са включени и 10 здрави деца (ЗК) като контролна група. От всяко дете бяха взети кръв за серология (за Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae), както и назофарингеален и дълбок гърлен секрет за откриване на специфичен вирусен или бактериален патоген (културелно изследване, PCR, ELISA).

This content is for members only.

Генетични аспекти на някои белодробни заболявания

Автор: Д-р Димитринка Митева, доц. Гергана Петрова, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, МУ, София

Известно е, че редица заболявания на дихателната система са генетично обусловени или са с генетична предиспозиция. Представяме кратък обзор върху генетичните аспекти на заболяванията муковисцидоза,
α1-антитрипсинов дефицит, първична цилиарна дискинезия, интерстициални белодробни болести и бронхиална астма. Генетичните познания, освен като диагностичен и прогностичен маркер, са още и в основата на принципа за персонализирана или индивидуална медицина „да се приложи правилното лекарство за точния пациент в подходящата доза“, така че терапевтичният успех да е максимално подсигурен и страничните ефекти да са сведени до минимум.

This content is for members only.

За неврофиброматоза тип I по повод на късно диагностициран клиничен случай

Автор: Д-р Вера Папочиева, доц. Гергана Петрова, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Неврофиброматоза тип 1 (известна още като болест на von Recklinghausen) е автозомно доминантно нев­рогенетично нарушение. NF1 се асоциира с голям ген в 17q11.2. Той кодира протеин, наречен неврофибромин, който действа като туморосупресорен ген. Характеризира се с кожни пигментации, множествени тумори в централната и периферната нервна система, скелетни и мозъчно-съдови промени и увреди на вътрешните органи. Заболяването се характеризира с широка вариабилност на клиниката. Няма специфично лечение за NF1, то е насочено към облекчаване на симптомите на пациентите.
Въпреки характерните и добре познати симптоми, поради неговата рядкост не се обръща внимание и заболяването остава дълго време неразпознато. Представяме подобен случай на 15-годишно момче с диагностицирана болест на von Recklinghausen на 14-годишна възраст.

This content is for members only.

Новости

Реферирал: д-р Мая Живкова-Роджърс

Наблюдават се значително развитие и нарастваща употреба на електронните устройства за доставка на никотин, или т.нар. електронни цигари. В настоящия доклад електронните цигари се определят като „електронни устройства, които създават аерозол от течност“ и това изключва устройствата, които съдържат тютюн. Проучване на базите данни по ключови думи идентифицира публикации­те относно наличните доказателства за епидемиологията на употребата на електронни цигари, техния състав и здравни ефекти, вторичната експозиция, употребата на електронни цигари с цел отказ от тютюнопушене, поведенческите аспекти и социалните ефекти, свързани с употребата на електронни цигари, проучвания ин витро и проучвания при животни, потребителски перспективи.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.