Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2014

NP1_korici_


» Роля и място на медицинските стандарти за диагностика и лечение на болестите
» Мястото на прокалцитонина в диагнозата, мониторирането и провеждането на антибиотична терапия при бактериални инфекции в детската възраст
» Медицински стандарти за диагностика и лечение по пневмология и фтизиатрия в Р. България
» Вродени бронхогенни кисти – клиника, диагноза и хирургично лечение в детската възраст
» Значение на интраутеринната ретардация на плода за развитие на бронхиална астма в детската възраст
» Пневмония и частичен пневмоторакс като усложнения на грип при близначки
» Епидемиология, патогенеза и терапия на пирексията, хиперпирексията и болката в детската възраст
» Новости

Роля и място на медицинските стандарти за диагностика и лечение на болестите

Автор: Доц. Асен Златев – зам.-главен редактор

Медицинските стандарти отразяват съвременните постижения на медицинската наука, медицинското образование и медицинската практика при оценка на конкретните кадрови, финансови и материални ресурси на страната. Основни принципи на медицинските стандарти са: своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ, равнопоставеност с приоритет за деца и майки с деца до една година.
Статията – PDF

 

 

 

 

Мястото на прокалцитонина в диагнозата, мониторирането и провеждането на антибиотична терапия при бактериални инфекции в детската възраст

Автор: Д-р Анна Карастанева, проф. Мирослава Бошева
Болница: Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив

Най-разпространените заболявания в детската възраст са инфекциите с различна локализация. В практиката своевременното ориентиране по отношение на етиологичния агент на инфекциите – вирусен или бактериален, определя избора за провеждане или въздържане от антибиотично лечение. Това невинаги е възможно чрез клинични и микробиологични методи, което е наложило широката употреба на данните от пълната и диференциалната кръвна картина, скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и биомаркери на възпалението като С-реактивния протеин (CRP) и други острофазови белтъци, цитокини, лактат и др. в помощ на диагнозата на бактериалните инфекции.
Статията – PDF
 

 

 

Медицински стандарти за диагностика и лечение по пневмология и фтизиатрия в Р. България

Автор: Доц. Асен Златев, д-р Атанас Златев
Болница: СБАЛББ „Св. София“, София

Медицинските стандарти играят значима роля в подобряването на качеството на медицинското обслужване и медицинската помощ. Те отразяват съвременните постижения на медицинската наука, медицинското
образование и медицинската практика при оценка на конкретните кадрови, финансови и материални ресурси на страната.
Статията – PDF
 

 

 

Вродени бронхогенни кисти – клиника, диагноза и хирургично лечение в детската възраст

Автор: Проф. Огнян Бранков1, доц. Христо Шивачев2, д-р Теодора Панайотова2
Болница: 1Първа хирургична клиника, МБАЛ „Токуда болница София“, София
2Клиника по детска хирургия, МБАЛСМ Н. И. „Пирогов“, София

Бронхогенните кисти са доброкачествени вродени малформации, които се локализират най-често в медиастинума или в белодробния паренхим. Тези лезии се представят в детска възраст като случайна на-
ходка или при възникване на усложнения, включващи гнойна инфекция или компресия на дихателните пътища. Цел на това проучване е да анализираме диагнозата, клиничната картина и хирургическия подход при бронхогенните кисти в детската възраст.
Статията – PDF
 

 

 

Значение на интраутеринната ретардация на плода за развитие на бронхиална астма в детската възраст

Автор: Доц. Нели Жекова1, д-р Гергана Петрова2, д-р Димитринка Митева2, проф. Пенка Переновска2,
д-р Снежина Лазова2

Болница: ¹Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София; Катедра по АГ,
Медицински университет, София
²Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, София

Известно е, че недоносените деца са с повишен риск за развитие на бронхиална астма (БА), но значението на интраутеринната ретардация (ИУР) върху риска от БА остава неясно.
Цел нa настоящото проучване е да установим честотата и значението на ИУР за възникване на БА в кърмаческа и детска възраст.
Статията – PDF
 

 

 

Пневмония и частичен пневмоторакс като усложнения на грип при близначки

Автор: Д-р Валери Исаев, д-р Радост Кабакчиева
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска”, София

Грипът представлява сериозен здравен и социално-икономически проблем, особено когато протича като епидемии или пандемии. Усложненията на заболяването, най-често от страна на дихателната система, не са редки и могат да бъдат сериозни, а макар и рядко – фатални. Те са свързани с възрастта и наличието на подлежащи хронични заболявания.
Статията – PDF
 

 

 

Епидемиология, патогенеза и терапия на пирексията, хиперпирексията и болката в детската възраст

Автор: Д-р Свилен Досев
Болница: Отделение по педиатрия, МБАЛ – Русе

Пирексията е общ симптом, който се появява при множество заболявания. Заболяванията могат да засягат всички органи и системи. В отсъствието на други симптоми пирексията има малка диагностична стойност. Задържащата се висока температура е спешно състояние, за което трябва незабавно да се приложи медицинска помощ. До 5-годишна възраст 70% от децата боледуват 3 пъти годишно от заболяване, протичащо с пирексия, а посещаващите детски заведения – 6–8 пъти. В клинично проучване е сравнена антипиретичната ефективност на парацетамол, ибупрофен и метамизол при малки деца. Дозировката на метамизол зависи от силата на болката и степента на повишение на температурата, както и от индивидуалната чуствителност към медикамента.
Статията – PDF
 

 

 

Новости

Белите дробове са органи, жизнено необходими за живота. Болестите на белите дробове (няколко тежки състояния и множество по-леки и по-редки) са причина за болка и нарушаване на качеството на живота на милиони хора и са сред водещите причини за смъртност в световен мащаб. Съществуват много рискови фактори за развитие на белодробните болести, чието действие може да започне от най-ранна възраст; много от тези фактори са предотвратими и ефектите им са лечими.
Статията – PDF

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.