Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2016

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Астма в детска възраст
» Фенотипове на бронхиалната астма в детска възраст
» Респираторно-синцитиалният вирус – главен респираторен патоген в педиатричната практика
» Значение на азотния оксид в издишания въздух (FeNO) при деца с муковисцидоза като оценка на проведеното лечение с венозен антибиотик
» Белодробна функция при деца със сколиоза (първа част)
» За патологията на медиастинума с акцент върху острия медиастинит
» НОВОСТИ

Редакторски анонс – Астма в детска възраст

Автор: Проф. Ваня Недкова
Болница: Катедра по детски болести, Медицински университет, Плевен

Бронхиалната астма е клиничен синдром, характеризиращ се с повишена чувствителност на трахео-бронхиалното дърво, водеща до променлива обструкция на дихателните пътища. Намаленият въздушен поток е следствие на бронхоконстрикция, оток, ексудация, мукусна хиперсекреция и бронхиална хиперреактивност.

This content is for members only.

Фенотипове на бронхиалната астма в детска възраст

Автор: Д-р Гергана Петрова, д-р Димитринка Митева, д-р Снежина Лазова, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Все по-често бронхиалната астма се отбелязва като хетерогенно заболяване, съставено от отделни синдроми с вероятно различни подлежащи механизми. Налице е необходимост да се идентифицират тези групи от пациенти (астма фенотипи), чиито клинични характеристики, прогноза и отговор към терапията са хетерогенни между отделните фенотипове и хомогенни вътре във всеки фенотип. Благодарение на нарастващите научни данни oт клъстерни анализи, молекулярно фенотипизиране, биомаркери и отговор към таргетни и ненасочени терапии се изясняват различните фенотипове. След задълбочено идентифициране на конкретния фенотип биха се използвали по-подходящи, високоефективни, безопасни и целенасочени терапии за пациенти от съответния фенотип.

This content is for members only.

Респираторно-синцитиалният вирус – главен респираторен патоген в педиатричната практика

Автор: Проф. Нели Корсун, гл. ас. Светла Ангелова, Ирина Георгиева
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести, София

Респираторно-синцитиалният вирус (РСВ) е един от най-честите етиологични агенти на острите респираторни инфекции и водещ причинител на умерено тежки и тежки респираторни заболявания (бронхиолит и пневмония) в ранно детство. Статията представя вирусологичните характеристики на РСВ, епидемиологията, клиничната картина, вирусологичната диагностика и специфичната имунопрофилактика на РСВ инфекциите. Пре дставени са също данни за разпространението на РСВ в България през последните два епидемични сезона.

This content is for members only.

Значение на азотния оксид в издишания въздух (FeNO) при деца с муковисцидоза като оценка на проведеното лечение с венозен антибиотик

Автор: Д-р Нели Генкова1, проф. Мирослава Бошева1, д-р Мирослава Тодорова2, доц. Благой Маринов2
Болница: 1Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по патофизиология, Медицински университет, Пловдив

Белодробното заболяване при пациенти с муковисцидоза се характеризира с рецидивиращо обостряне, дължащо се на хронична бактериална инфекция на дихателните пътища. Всеки неинвазивен надежден тест за определяне на характера на белодробното възпаление би бил важен не само за клиничната оценка, но и за оценката на ефекта на провежданата антибиотична терапия. Целта на това изследване е да се проучи дали FeNO е полезен неинвазивен маркер за доказване на белодробно обостряне при болни с МВ и за оценка на ефекта от приложение на интравенозно антибиотично лечение.

This content is for members only.

Белодробна функция при деца със сколиоза (първа част)

Автор: Д-р Снежина Лазова1, д-р Васил Яблански2, проф. Пенка Переновска1, д-р Стаматиос Прифтис1
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
2Отделение по ортопедия и травматология, МБАЛ „Токуда Болница София“, София

Сколиозата е честа деформация, засягаща гръдната клетка, с потенциално тежки и необратими ефекти върху белодробната функция. Причинява се от странично разместване и ротация на прешленните тела. Най-често възниква в периодите на бърз соматичен растеж. Сколиозата е необратима, но може да бъде контролирана. Ранното разпознаване на проблема и подходящото лечение може да минимализират страничните ефекти и да подобрят съществено прогнозата.

This content is for members only.

За патологията на медиастинума с акцент върху острия медиастинит

Автор: Д-р Аницвете Ничева
Болница: УМБАЛ „Софиямед“, София

Медиастинумът (средостението) е функционално обособена анатомо-топографска област в гръдния кош, където се разполагат жизненоважни органи и системи. Условното подразделение на медиастинума на горен
и долен, преден, среден и заден отдел е необходимо за диагностиката, точната локализация и оперативното лечение на патологичните процеси в средостението.

This content is for members only.

НОВОСТИ

Астматични фенотипове в детството
От дълго време е известно, че астмоподобните симптоми през първата година от живота са предиктор за развитие на астма по-късно. Много деца с диагностицирани хрипове в предучилищна възраст развиват астма в училищна възраст. Малко от тях развиват класическа атопична астма, която с голяма вероятност персистира до късното детство и дори до зрялата възраст, но преобладаващата част от децата с астмоподобни симптоми в предучилищна възраст не могат да бъдат поставени в определена категория.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.