Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2020

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Чужди тела в дихателните пътища при децата
» Поведение при чужди тела в дихателния и храносмилателния път в детската възраст
» Високоразделителната компютърна томография в диагностиката на детските белодробни заболявания – какво трябва да знае педиатърът пулмолог
» Пневмония асоциирана с апаратна вентилация при критично болни деца
» Приложение на ендоскопска синус хирургия при лечение на орбитални усложнения от риногенен произход. Клиничен случай при дете с гноен десностранен пансинуит и оток на клепачите
» Европейската комисия одобри употребата на nintedanib
за лечение на интерстициална белодробна болест,
свързана със системна склероза (SSc-ILD)
» Оценка на необходимостта от социално дистанциране и контрол на мерките след карантината въз основа на заболеваемостта и смъртността от COVID-19
» Новости

Редакторски анонс – Чужди тела в дихателните пътища при децата

Автор: Проф. Пенка Переновска
Главен редактор

Аспирацията на чужди тела е една от най-честите причини за персистираща или рецидириваща респираторна симптоматика в детската възраст. Внезапното дълбоко вдишване вследствие на уплаха, почуда или друга емоционална реакция, загубата на равновесие и др. способстват за проникването на чуждото тяло в дихателните пътища. Чуждите тела в борхите се срещат най-често при децата от второто полугодие до 4–5 г.

This content is for members only.

Поведение при чужди тела в дихателния и храносмилателния път в детската възраст

Автор: Д-р Богдан Младенов
Болница: Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Децата в малка възраст с присъщото им любопитство и експерименталност са чести посетители в спешните отделения с попаднали чужди тела в различните телесни отвърстия – нос, уши, дихателни или храносмилателни пътища. Такива пациенти изискват внимателна преценка на клиничното състояние, спешността, потенциалните усложнения и ангажират цялото внимание на екип от медицински специалисти – УНГ лекар, бронхоскопист, анестезиолог реаниматор, рентгенолог. Измежду безкрайното разнообразие от чужди тела – монети, копчета, дребни играчки, семки, ядки, безопасни игли и т.н., батерии и магнитчета, са предметите, които налагат категорично премахване по спешност независимо от мястото на попадането им в тялото поради тяхната химическа активност, както и чуждите тела в ларинкса и трахеята поради високата смъртност в кратки срокове след инцидент при липса на адекватно поведение.

This content is for members only.

Високоразделителната компютърна томография в диагностиката на детските белодробни заболявания – какво трябва да знае педиатърът пулмолог

Автор: Д-р Константин Кетев2, 5, д-р Анна Петрова3, доц. Мария Недевска4, д-р Иванка Каравеликова1, 2, д-р Нели Генкова1, 2, проф. Мирослава Бошева1, 2, проф. Тоньо Шмилев1, 2
Болница: 1Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МФ, Медицински университет, Пловдив
2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“, Медицински университет, Пловдив
3Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Свети Георги“, Медицински
университет, Пловдив
4 Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Света Екатерина“, Медицински
университет, София
5Медицински симулационен тренировъчен център, Медицински университет, Пловдив

Компютърната томография с висока разделителна способност (high resolution computed tomography – HRCT) е специфичен протокол на образно изследване, с отлична пространствена резолюция и служи за детайлно изобразяване на белия дроб. В сравнение с конвенционалната рентгенография и компютърната томография чрез HRCT се диагностират с по-голяма специфичност и точност и в по-висок процент много от интерстициалните пулмопатии и останалите остри и хронични белодробни заболявания.
Авторите разглеждат същността на тази образна техника, особености на протокола на изследването в детска възраст, индикациите за приложение, както и диагностичните възможности при белодробна патология в детска възраст. На базата на собствен тригодишен опит и обзор на литературата са представени най-честите образи при заболявания на дихателните пътища и белодробния паренхим, както и интерпретацията им в диференциално-диагностичен аспект.
Подчертава се необходимостта от познаване и интегриране в педиатричната пулмологична практика на най-съвременните методи за образна диагностика.

This content is for members only.

Пневмония асоциирана с апаратна вентилация при критично болни деца

Автор: Д-р Богдан Младенов
Болница: Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

В настоящия обзор се разглежда един сериозен проблем на интубираните пациенти, а именно вентилатор-асоциираната пневмония. Характерна за нея е инвазия на микрофлората от хипофаринкса към белия дроб. Има редица методи, които могат да намалят колонизацията на хипофаринкса с патогенни организми и да избегнат стичането на секрети към белия дроб. Обсъждат се също терапевтичните подходи при настъпило вече усложнение.

This content is for members only.

Приложение на ендоскопска синус хирургия при лечение на орбитални усложнения от риногенен произход. Клиничен случай при дете с гноен десностранен пансинуит и оток на клепачите

Автор: Д-р Любомира Зеленска
Болница: Военномедицинска академия, София

Острият бактериален риносинуит e едно от най-честите усложнения при инфекциите на горните дихателни пътища. Предпоставки за това са ненавременното и неправилното лечение на острите възпаления, незрялата в детска възраст имунна система, както и резистентните бактериални щамове, причиняващи инфекцията.
В статията е представен клиничен случай на дете с гноен десностранен пансинуит и оток на клепачите, което постъпва в клиниката по спешност. След двудневно консервативно лечение и деконгестия на носните ходове, двустранно има влошаване на общото състояние и локалната симптоматика. Това е повод да бъде направено компютърно-томографско изследване, въз основа на което, се предприема оперативната интервенция. Тя довежда до подобрение на състоянието на детето и избягване на застрашаващо интракраниално усложнение. контролни прегледи за проследяване в клиниката.

This content is for members only.

Европейската комисия одобри употребата на nintedanib за лечение на интерстициална белодробна болест, свързана със системна склероза (SSc-ILD)

– Одобрението за употреба се основава на резултатите от клиничното проучване SENSCIS®, които показват, че nintedanib забавя спада на белодробната функция при пациенти със системна склероза, свързана с интерстициална белодробна болест (SSc-ILD)1
– След полученото одобрение за употреба от Aмериканската агенция по храните и лекарствата (FDA) през септември 2019 г., nintedanib получава разрешение за употреба в 15 държави, сред които Канада, Япония и Бразилия.
– Като първа и единствена одобрена терапевтична опция за лечение на пациенти със SSc-ILD, това разрешение за употреба представлява пробив в област на медицината, където има в голяма степен непосрещнати медицински нужди.

This content is for members only.

Оценка на необходимостта от социално дистанциране и контрол на мерките след карантината въз основа на заболеваемостта и смъртността от COVID-19

Реферирал: д-р Мая Живкова-Роджърс

До 21 май 2020 г. коронавирус-2, предизвикващ тежък остър респираторен синдром (SARS-CoV-2), е причинил повече от 5 милиона случая на коронавирус 2019 (COVID-19) в повече от 200 страни. Повечето държави със значителни огнища са въвели мерки за социално дистанциране и намаление на разпространението на вируса. Основният въпрос сега е кога, как и до каква степен тези мерки могат да бъдат отменени.
Публично достъпни данни за броя на новопотвърдените случаи и смъртността са използвани за определяне на тенденциите чрез резгресионни модели, времето за удвояване и репродуктивното число (R0) на заболяването със и без контролни мерки. Данните датират отпреди 21 май 2020 г. и са получени от 89 държави.

This content is for members only.

Новости

Реферирал: д-р Мая Живкова-Роджърс

През последните години се потвърди важността на правилния растеж и максималната белодробна функция в детството и все повече доказателства потвърждават тезата, че дефицитът на белодробната функция в училищна възраст може да има последствия в зрелия живот. Следователно постигането на оптимална белодробна функция е важна цел в превенцията на хроничната белодробна болест и смъртността и важна цел на публичната здравна система. Не е известно обаче много за факторите, които повлияват на развитието на белодробната функция.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.