Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2016

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Респираторно-синцитиална вирусна инфекция при деца
» Система за регистрация на антибиотичната чувствителност на трахеалните изолати и значението є за избора на емпиричната антибиотична терапия при респираторно-асоциирани пневмонии у деца
» Новости в лечението на бронхиалната астма
» Белодробна функция при деца със сколиоза (втора част)
» Гастроезофагеален рефлукс – подценявана причина за хронична кашлица при тийнейджърите
» Бактериални усложнения при грип – три случая от клиничната практика
» НОВОСТИ

Редакторски анонс – Респираторно-синцитиална вирусна инфекция при деца

Автор: Проф. Ваня Недкова
Болница: Катедра по детски болести, Медицински университет, Плевен

Респираторните инфекции са най-разпространената причина за заболеваемост и смърност сред децата. Затова и микробиологичната им диагностика гарантира адекватна антибиотична тепария с цел избягване усложненията и хронифициране на инфекциите.

This content is for members only.

Система за регистрация на антибиотичната чувствителност на трахеалните изолати и значението є за избора на емпиричната антибиотична терапия при респираторно-асоциирани пневмонии у деца

Автор: Д-р Иван Янков1, д-р Веселина Кирина2, д-р Иванка Паскалева1, д-р Костадин Кетев1, д-р Иван Стоев1, д-р Николай Гечев1, д-р Петя Маркова1, д-р Иванка Алексиева1, д-р Кръстина Стефанова-Кели1, проф. Тоньо Шмилев1
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по микробиология и имунология, Медицински университет, Пловдив

Цел на настоящото проучване: анализ на ефективността на създадената в рамките на протокола за профилактика на респираторно-асоциираната пневмония система за регистрация на микробиологичните изолати
от деца на изкуствена белодробна вентилация и значението им в избора на антибиотик при започването на емпирична антибиотична терапия.

This content is for members only.

Новости в лечението на бронхиалната астма

Автор: Д-р Анита Найденова, д-р Дарина Стоянова, д-р Наталия Стоева
Болница: Отделение по пневмология, МБАЛ „Токуда Болница София“, София

Резюме
Въпреки успехите в лечението на бронхиалната астма в последния четвърт век, контролът на заболяването е възможен само при около половината от пациентите. Това е така поради факта, че астмата е хетерогенно заболяване с разнообразен възпалителен отговор с участието на множество възпалителни клетки и на над 100 възпалителни медиатора. Ето защо общите терапевтични стратегии за повлияване на възпалението все повече се модифицират във фенотипно-ориентирани, насочени към възпалението при конкретния пациент с бронхиална астма.

This content is for members only.

Белодробна функция при деца със сколиоза (втора част)

Автор: Д-р Снежина Лазова1, д-р Васил Яблански2, проф. Пенка Переновска1, д-р Стаматиос Прифтис1
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
2Отделение по ортопедия и травматология, МБАЛ „То куда Болница София“

Сколиозата се причинява от странично разместване и ротация на прешленните тела. Гръбначното изкривяване оказва ефект върху анатомията и функциите на гръдната клетка, върху дихателните пътища, белодробната функция, както и върху останалите интраторакални органи. Деформацията поставя движението на ребрата и мястото на респираторните мускули в механично неизгодна позиция и размества органите в гръдната клетка.

This content is for members only.

Гастроезофагеален рефлукс – подценявана причина за хронична кашлица при тийнейджърите

Автор: Д-р Гергана Петрова, д-р Снежина Лазова, д-р Димитринка Митева, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Представяме клиничен случай на 13-годишно момиче с персистираща хронична кашлица, преценена като кашличен вариант на бронхиална астма. В продължение на повече от три години пациентката е лекувана без резултат с високи дози инхалаторни кортикостероиди. Насочена е към Клиниката за преоценка и изготвяне на терапевтичен план с оглед на неконтролирана астма.

This content is for members only.

Бактериални усложнения при грип – три случая от клиничната практика

Автор: Д-р Ирен Цочева, д-р Радост Кабакчиева, д-р Валери Исаев
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Сезонната грипна вирусна инфекция представлява сериозен проблем за системата на здравеопазването. Тежко, дори летално завършващо заболяване може да се прояви във всяка възраст, но кърмачетата и децата с коморбидност са с по-голям риск за развитие на бактериално усложнение. Този факт се илюстрира от представените три случая на деца, хоспитализирани в Клиниката през грипен сезон 2015–2016 г. При тях грипната инфекция се усложнява със стрептококова ангина, остър гноен отит и пневмония. Синергичните взаимодействия между грипния вирус и вторичните бактериални респираторни патогени са в основата на честите бактериални суперинфекции.

This content is for members only.

НОВОСТИ

Страничните ефекти на майчиното пушене и експозицията на цигарения дим по време на бременността са потвърдени в множество големи клинични проучвания; тютюнопушенето по време на бременността обаче остава често срещано явление. Тютюнопушенето на майката по време на бременността повишава риска от усложнения на бременността (отлепване на плацентата, placenta praevia или преждевременна руптура на мембраните) и от лош изход от бременността (синдром на внезапна смърт на плода, заболявания на долните дихателни пътища, ограничен растеж на плода, смърт преди термина, ниско телесно тегло при раждане, астма, хрипове).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.