Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2017

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Кистична фиброза (Муковисцидоза)
» Инфекция с Pseudomonas aeruginosa при пациенти с муковисцидоза – съвпадение на резултатите от микробиологичното и имунологичното изследване
» Съвременна диагноза и лечение на пневмониите, придобити в обществото, в детска възраст
» Сенсибилизация към indoor и/или outdoor аероалергени при деца с алергичен ринит и бронхиална астма
» Трябва ли неинвазивна вентилация да бъде използвана за лечение на остра дихателна недостатъчност при обострена астма?
» Marfan синдром (III част)
» Орофарингеална дисфагия: когато нарушенията на преглъщането се съчетаят с респираторни заболявания

Редакторски анонс – Кистична фиброза (Муковисцидоза)

Автор: Доц. Асен Златев
Болница: Зам.-главен редактор

Кистичната фиброза представлява вродена автозомно-рецесивна генетична болест, с тежко протичане, която засяга респираторната, гастроинтестиналната и репродуктивната система. Причинява се от мутация в гена, кодиращ протеина cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). Въпреки че повечето хора имат два алела на гена за CFTR, само един е необходим за предотвратяване на равитието на болестта.
Кистичната фиброза (КФ) се развива, когато и двата алела не работят нормално, т.е. представлява автозомно-рецесивна болест. Ако двамата родители са носители на дефектния ген, 25% от децата им ще развият заболяването и 50% ще са носители на този ген. Честотата е 1 на 2000 раждания.

This content is for members only.

Инфекция с Pseudomonas aeruginosa при пациенти с муковисцидоза – съвпадение на резултатите от микробиологичното и имунологичното изследване

Автор: Доц. Гергана Петрова1, проф. Пенка Переновска1, д-р Спаска Лесичкова2, д-р Снежина Лазова1, д-р Димитринка Митева1, Кристина Чолакова3, доц. Таня Стратева4
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по педиатрия, Медицински университет, София
2Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по клинична лаборатория и имунология, Медицински университет, София
3Медицински факултет, Медицински университет, София
4Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Инфектирането с P. aeruginosa (РА) е крайъгълен момент в естествения ход на заболяването муковисцидоза (МВ), тъй като неговото наличие е свързано с влошаване на белодробните показатели и е значителен прогностичен белег за смъртността. Освен с култивиране на бактериите, инфекция с РА може да се открие и чрез имунния отговор на макроорганизма.
За период от една година ретроспективно са анализирани данните на 140 пациенти с МВ (76 от мъжки пол, 64 – от женски, на средна възраст от 0 до 61 години). Критериите за хронична инфекция с РА покриват 91 пациенти (65.4%). На случаен принцип на част от тях, както и на всички останали пациенти (49), бе предложено изследване за антитела срещу РА чрез готов ELISA-кит в серума. Съгласие за извършване на изследването е получено от 64 пациенти/родители (15 от тях с доказана хронична РА). Извършена е и прецизна микробиологична диагностика. Резултатите от двата метода са анализирани и съпоставени.

This content is for members only.

Съвременна диагноза и лечение на пневмониите, придобити в обществото, в детска възраст

Автор: Д-р Биляна Георгиева, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Пневмонията е възпалително заболяване на белия дроб, характеризиращо се с консолидация на паренхима и дължащо се на натрупване на ексудат в алвеоларните пространства с асоциирано възпаление и на околната интерстициална тъкан. Пневмонията, придобита в обществото (ППО), се дефинира като поява на симптоми и белези на пневмония при иначе здрави индивиди, инфектирани извън болнично заведениe. При класическата лобарна пневмония се натрупва ексудат в алвеолите с директното му разпространение в съседни алвеоларни пространства до възникването на конфлуиращи инфекциозни огнища, ограничени в рамките на засегнатия лоб. Разпространението на инфекцията се осъществява предимно чрез лумена на дихателните пътища. Под инвазивно заболяване се разбира проникване на инфекциозния микроорганизъм в интерстициума и съседните капиляри, водещо до бактериемия. Бронхопневмония – характеризира се с възпаление предимно на терминалните бронхиоли с ексудация в прилежащите перибронхиални алвеоли, водещо до възникване на множество дискретни инфекциозни огнища.

This content is for members only.

Сенсибилизация към indoor и/или outdoor аероалергени при деца с алергичен ринит и бронхиална астма

Автор: Д-р Николай Българанов, д-р Ния Кръстева, д-р Лъчезар Николов, доц. Бойко Шентов
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Медицински университет, Плевен

През последните няколко десетилетия нарастващата честота на алергичния ринит и бронхиалната астма се превръща във водещ медицински проблем. Те са най-честите хронични заболявания в детска възраст и една от основните причини за хоспитализации. Установяването на честотата на сенсибилизация към indoor и/или outdoor аероалергени при деца с респираторни алергични заболявания е важна и необходима стъпка за създаване на план за комплексна терапия.
В проучването са включени 276 пациенти (168 момчета и 108 момичета) на възраст от 4 до 16 години с бронхиална астма и алергичен ринит. Skin prick test е проведен с 22 стандартни алергенни екстракта, разделени на базата на техния произход и място на преобладаващо въздействие в две групи: група на indoor и група на outdoor алергени. При 217 пациенти (78.62%) се установи най-малко един положителен SPT. От тях 117 (53.92%) се оказаха сенсибилизирани към микрокърлежи, 92 (42.40%) – към полени, 72 (33.18%) – към алергени от животински произход и инсекти, и 63 (29.03%) – към плесенни алергени. Сенсибилизация само към инхалаторни алергени от групата indoor се доказа при 104 изследвани (47.93% от тези с поне един положителен SPT), при 60 (27.95%) – само към outdoor алергени, а при 53 (24.42%) – едновременно към indoor и outdoor.

This content is for members only.

Трябва ли неинвазивна вентилация да бъде използвана за лечение на остра дихателна недостатъчност при обострена астма?

Реферирал: д-р Ервин Чачи

Основната характеристика на обострената астма е внезапният и обратим епизод на бронхоспазъм, водещ до увеличаване на съпротивлението на дихателните пътища, което е различно по тежест. Острата промяна в механичното натоварване (основно –
съпротивително) поражда хиперинфлация, повишено усилие на дихателните мускули и диспнея. Хиперинфлацията също така намалява ефективността на дихателната мускулатура и по този начин помпата на респираторния мускул може в крайна сметка да се изчерпи, което води до хиперкапнея.
Неинвазивна вентилация (NIV) се използва заедно с конвенционалното фармакологично лечение с цел да се намали работата на дихателните мускули, която се увеличава значително по време на епизодите на остър бронхоспазъм, да се подобри вентилацията, да се намали усещането за диспнея и в крайна сметка да се избегнат интубацията и инвазивната механична вентилация.

This content is for members only.

Marfan синдром (III част)

Автор: Д-р Вера Папочиева, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ, „Александровска“, Медицински университет, София

Синдромът на Марфан, или MFS, е мултисистемно нарушение на съединителната тъкан със значителна заболеваемост и преждевременна смъртност, с най-чести прояви в сърдечно-съдовата, скелетната и очната система. Той е едно от най-честите генетични заболявания и се унаследява автозомно-доминантно. Синдромът се причинява от ген, наречен FBN1, който кодира протеин на съединителната тъкан, наречен фибрилин-1. Много заболявания представляват сериозно диагностично предизвикателство поради подобни функционални нарушения, припокриващи се фенотипове, а за някои – еднаква причинно-следствена връзка с мутации в същия ген.
Лечението са провежда от мултидисциплинарен екип, включващ кардиолог, клиничен генетик, сърдечен хирург, ортопед, ревматолог, офталмолог, педиатър, рентгенолог, психолог и др. Все още не е открито ефективно лечение, което да отстрани тази болест. Няма проучвания и публикации за официално препоръчан подход. Клиничните изпитвания са в ход за обещаващи нови методи за лечение.
Ключови думи: Синдром на Марфан, мултидисциплинарен подход, диференциална диагноза, ген FBN1, фибрилин-1, лечение на заболяването.

This content is for members only.

Орофарингеална дисфагия: когато нарушенията на преглъщането се съчетаят с респираторни заболявания

Реферирал: д-р Мая Живкова

Пациентите с хронични респираторни заболявания трябва да бъдат скринирани за орофарингеална дисфагия.
На годишната среща на Европейското респираторно дружество (ERS) в Лондон (септември 2016 г.) започна сътрудничеството между ERS и Европейското дружес­тво по нарушения на гълтането (ESSD) въз основа на високата честота на недиагностицираните нарушения на преглъщането при респираторни заболявания.
Орофарингеалната дисфагия включва постъпването на храна, напитки и слюнка в ларинкса и аспирация в трахеята. Тя е основно оплакване при много пациенти с неврологични заболявания и при възрастните пациенти. Честотата на функционалната орофарингеална дисфагия е много висока – тя засяга повече от 30% от пациентите, преживели мозъчно-съдов инцидент, 52–82% от пациентите с невродегенеративни заболявания, повече от 35% от пациентите със заболявания на главата и врата и повече от 60% от възрастните институционализирани пациенти.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.