Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2020

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Солитарно белодробно огнище – ключ към ранната диагностика на рака на белия дроб
» Скрити зад нодулa
» Право в целта – бронхоскопският път до солитарния белодробен нодул
» Първична профилактика на рака на белия дроб или отказът от цигарите добавя живот към годините
» Съвременни подходи в диагностиката и терапията на първичната цилиарна дискинезия
» Немедицински проблеми при лечението на муковисцидоза със скъпоструващи, неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти

Редакторски анонс – Солитарно белодробно огнище – ключ към ранната диагностика на рака на белия дроб

Автор: Проф. Галина Кирова-Недялкова

Ракът на белия дроб е едно от най-злокачествените и с най-лоша прогноза онкологични заболявания. Независимо от напредъка в лечението, смъртността продължава да е от най-високите, като една от основните причини е късното диагностициране. Това се дължи на дългия безсимптомен период на нарастване на тумора и склонност­та на по-агресивните форми рано да метастазират. Същевременно рано откритите и лекувани случаи на рак на белия дроб показват съществена разлика в преживяемостта и качеството на живот на болните1, 2. В повечето случаи това е патология, установена случайно в хода на образно изследване по друг повод. Все по-широкото приложение на компютърната томография за целите на диагностиката на широк кръг от заболявания, както и при планиране на редица минимално-инвазивни процедури, води до установяване на голям брой неочаквани находки, една от които са единични възли/нодули в паренхима на белите дробове. Голямо американско проучване съобщава 79.7% случайно открити солитарни нодула в ежедневната практика и 21.3% като резултат от скринингови проучвания. Част от тях (20%) се оказват туморни формации –
по-често първични и много по-рядко вторични, при липса на предходна информация за налично онкологично заболяване.

This content is for members only.

Скрити зад нодулa

Автор: Д-р Татяна Ненкина
Болница: Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София

Голям брой недетерминирани белодробни нодули се установяват в хода на компютърно-томографските (КТ) изследвания на гръден кош, често проведени с друга диагностична цел. Широката диференциалната диагноза на солитарния белодробен нодул включва както бенигнени, така и малигнени заболявания, сред които разпознаването на ранния белодробен карцином (БК) е жизненоважно за последващата прогноза, лечение и качеството на живот на пациента. Оценката на малигнения потенциал на белодробния нодул, необходимостта от образно проследяване или допълнително изследване (напр. ПЕТ-КT, биопсия) се базират на установени във времето и клиничния опит критерии. Размерът и темпът на растеж на нодула са една част от тези белези, които могат да бъдат точно количествено оценени чрез КТ. Едновременно съществуват и редица морфологични критерии, свързани с вероятността за малигненост на нодула, които трябва да бъдат анализирани и съответно предполагат различно последващо поведение.

This content is for members only.

Право в целта – бронхоскопският път до солитарния белодробен нодул

Автор: Д-р Пламен Титоренков, доц. Милена Енчева
Болница: Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

Солитарните белодробни нодули, суспектни за малигнен процес, се нуждаят от хистологична верификация. В зависимост от вероятността за малигнитет и коморбидността на пациента, лезиите могат да бъдат резецирани хирургично или биопсирани чрез нехирургични методи, ако е необходимо. Предизвикателство в диагностичния алгоритъм на периферни паренхимни нодули чрез бронхоскопия е откриването на лезията ендоскопски, особено ако е невидима флуороскопски. Освен трансбронхиалната белодробна биопсия под флуороскопски контрол са налични различни навигационни техники като радиален ендобронхиален ултразвук, виртуална бронхоскопия и електромагнитно-навигирана бронхоскопия за увеличаване на диагностичната стойност. Необходимо е бъдещо развитие на техники за бронхоскопско лечение на малките малигнени периферни нодули, което ще направи възможно извършването на диагностиката и лечението в една процедура.

This content is for members only.

Първична профилактика на рака на белия дроб или отказът от цигарите добавя живот към годините

Автор: Д-р София Ангелова
Болница: Национална асоциация за профилактика на белодробните болести

Тютюнопушенето е водеща предотвратима причина за смърт в световен мащаб. Преустановяването му значително намалява риска от смърт от заболявания, свързани с употребата на тютюн, като коронарна болест, хронична обструктивна белодробна болест и рак на белия дроб. При спиране на тютюнопушенето за 10 години рискът от развитие на рак на белия дроб намалява наполовина. В настоящата статия се разглеждат видовете профилактика. Разгледани са тютюнопушенето и никотинизмът като две лица на криворазбраното удоволствие – пушене. Предложени са средства за борба с тютюнопушенето, като е отделено специално внимание на ролята на медицинските специалисти, никотин-заместителната терапия и рефлексотерапията, в частност акупунктурата. Разгледани са и ползите за здравето при спиране на тютюнопушенето.

This content is for members only.

Съвременни подходи в диагностиката и терапията на първичната цилиарна дискинезия

Автор: Д-р Анна Богорад, проф. Юрий Мизернитский, д-р Светлана Дякова
Болница: Научноизследователски клиничен институт по педиатрия „Акад. Ю. Е. Велтищев“; ФГАОУ ВО РНИМУ „Н. И. Пирогов“; Министерство на здравеопазването на Русия, Москва

Първичната цилиарна дискинезия е орфанно заболяване от групата на цилиопатиите, в основата на което лежи наследствен дефект в структурата на двигателните реснички на епитела на дихателната система и на други подобни структури. Заболяването се отнася към групата на автозомно-рецесивните фенотипи с изразена генетична хетерогенност. Клинично се характеризира с прогресивни възпалителни лезии на всички отдели на дихателната система при деца, с понижение на фертилната функция при възрастни пациенти; често се наблюдават нарушения в латерализацията и малформации на органите. Въпреки ярката клинична картина, заболяването невинаги се диагностицира своевременно, което води до бързо прогресивно намаляване на белодробната функция и често до неоправдани хирургични интервенции. Целта на статията е да запознае широк кръг педиатри и пулмолози със съвременните методи за диагностика и лечение на първичната цилиарна дискинезия.

This content is for members only.

Немедицински проблеми при лечението на муковисцидоза със скъпоструващи, неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти

Автор: Свилен Исаев1, д-р Сава Зеленски2, доц. Гергана Петрова3, проф. Пенка Переновска3
Болница: 1Катедра по право и етика в медицината, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София
2Софийски университет „Св. Климент Охридски“
3Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по педиатрия, Медицински факултет, Медицински университет, София

Персонализираната медицина, дигитализацията на здравето и генните терапии правят новите технологии все по-голямо предизвикателство пред лекарите, работещи в сферата на редките болести. До момента са известни над 50 редки заболявания на дихателната система, като муковисцидозата е най-честото от тях. Само две от регистрираните в света лекарства-сираци за муковисцидоза са регистрирани за приложение и в България и нито едно от тях не е от групата на т.нар. генни модификатори. За последните 4 години повече от 20 пациенти и техните семейства са емигрирали с надеждата за по-добро лечение на муковисцидоза. Този процес е свързан, от една страна с проблемите, които многонационалните компании за лекарства-сираци изтъкват като причина да не се появят на българския пазар. От другата страна са пациентите и лекуващите лекари, настояващи за даденото лечение є. Не на последно място е и държавата в лицето на Министерството на здравеопазването и националната здравноосигурителна каса.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.