Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2013

NP3_korici_


» Увод – По някои актуални проблеми на детската пулмология
» Микробиологична характе ристика на инфекциите на горните дихателни пътища в детско-юношеска възраст и връзката им с бронхопулмоналните усложнения за периода 1998–2012 г.
» Ултразвукова диагностика и стадиране на парапневмоничните усложнения в детската възраст
» Муковисцидоза в зряла възраст: клиничен опит
» Поведение и мултидисциплинарен медицински подход при новородени с вродена булозна епидермолиза
» Алергизиращи фактори (алергени)
» НОВОСТИ

Увод – По някои актуални проблеми на детската пулмология

Автор: Проф. Пенка Переновска Главен редактор

Респираторните заболявания продължават да са водеща причина за морбидитет и морталитет при деца. Патологията е изключително разнообразна и включва астма, пневмонии и усложненията им, чужди тела, бронхиектазии, бронхиолит, нарушения в съня, усложнения от експозиция на тютюнев дим, остра травма на белите дробове, повтарящи се аспирации, BPD, CF, хронична дихателна недостатъчност, невро-мускулни заболявания, ILD, вродени малформации на респираторния тракт и др.

Статията – PDF

 

 

 

Микробиологична характе ристика на инфекциите на горните дихателни пътища в детско-юношеска възраст и връзката им с бронхопулмоналните усложнения за периода 1998–2012 г.

Автор: Доц. Райна Гергова1, 2, д-р Стефан Гергов3, д-р Милка Дикова4, проф. Петко Mинчев5,
гл. ас. Гергана Петрова6,
проф. Пенка Переновска6, проф. Иван Митов1, доц. Таня Стратева1

Болница: 1Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, София
2Медико-диагностична лаборатория „Meдирс“
3Национален онкологичен медицински център
4Детска клиника, Университетска болница по ортопедия и травматология
5Клиника по детска пулмология, УСБАЛББ „Света София“
6Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Цел: Инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП) в детско-юношеска възраст са най-честата причина за заболеваемост и приложение на антимикробна терапия. Целта на проучването е да се анализира етиологията на заболеваемостта от бактериални ИГДП при деца и юноши, честотата на асоциацията им с бронхопулмонални усложнения, както и развиващата се резистентност към антимикробни средства при най-
значимите етиологични агенти за 15-годишен период.
Статията – PDF
 

 

 

Ултразвукова диагностика и стадиране на парапневмоничните усложнения в детската възраст

Автор: Д-р Ваня Страхинова1, доц. Христо Шивачев2
Болница: 1Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
2Клиника по детска хирургия, отделение по детска гръдна хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Увод: Честотата на парапневмоничните плеврални усложнения (ППУ) в детската възраст е 0.4–6 на 1000. По отношение на хирургичната тактика при лечението на децата с ППУ има разногласия и няма случайни или контролирани проучвания, които да решат тези въпроси, поради което определянето на подходящото време и вид на хирургичната интервенция продължават да се дискутират.
Статията – PDF
 

 

 

Муковисцидоза в зряла възраст: клиничен опит

Автор: Д-р Мария Начева1, д-р Наталия Стоева1, д-р Антон Пенев1, доц. Алексей Савов2
Болница: 1Пневмологично отделение, Втора вътрешна клиника, МБАЛ „Токуда болница София“
2Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София

С подобряване на терапевтичните възможности все по-голям процент от пациентите, диагностицирани с муковисцидоза в ранно детство, достигат до зряла възраст. От друга страна, напредъкът в диагностиката и познанията за генетичната хетерогенност на заболяването водят до нарастване на случаите на муковисцидоза, диагностицирани в зряла възраст. Получаваната от генетичните анализи информация в настоящия момент се използва основно за потвърждаване на клиничната диагноза или прогнозиране на хода на болестта, но крие и потенциал за разработване на индивидуални подходи за терапия и значително подобряване на качеството на живот на пациентите с муковисцидоза.
Статията – PDF

 

 

 

Поведение и мултидисциплинарен медицински подход при новородени с вродена булозна епидермолиза

Автор: Д-р Надя Коларова-Янева1, д-р Ивелина Йорданова3, д-р Пенчо Тончев2, д-р Кристина Табакова1
Болница: 1Катедра по педиатрия, Медицински университет, Плевен
2Отделение по пластично-възстановителна хирургия и изгаряния, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен
3Клиника по кожни и венерични болести, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен

Терминът ‘Epidermolysis bullosa hereditaria’ (ЕВ) характеризира хетерогенна група редки наследствени заболявания, проявяващи се непосредствено или скоро след раждането с образуване на мехури и ерозии по кожата и лигавиците, възникващи спонтанно или вследствие на механично дразнене.
Статията – PDF
 

 

 

Алергизиращи фактори (алергени)

Автор: Акад. Богдан Петрунов
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести

Алергизиращите фактори – алергените, са огромна и извънредно разнообразна категория биологично активни вещества. Доброто им познаване е основна предпоставка за правилната диагноза и лечение на алергичните заболявания. Едно вещество става алерген само когато попадне в подходящ, генетически предразположен организъм и когато успее да преодолее неговата имунологична хомеостаза и да предизвика съответна имунна реакция (хуморална или клетъчна). Алергените стиимулират имунната система към образуване на специфични антитела (главно от клас IgE и IgG) и сенсибилизирани клетъчни елементи (лимфоцити) и това представлява материалният субстрат на алергизацията..
Статията – PDF
 

 

НОВОСТИ

Сред пациентите с пневмония, придобита в общността, лицата със затлъстяване имат по-добра преживяемост от лицата с нормално телесно тегло, съобщава ново проучване. „Този резултат е наистина интересен, но към момента ние нямаме обяснение за него“, каза пред Ройтерс водещият изследовател д-р Аника Синганаягам от Имперския колеж в Лондон, Великобритания.
Статията – PDF

 

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.