Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2018

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Предизвикателствата на респираторните вирусни инфекции
» Белодробни вирусни инфекции и имунитет – реакции и взаимодействия
» Респираторни вирусни инфекции при имунокомпетентни лица
» Белодробни вирусни инфекции при имунокомпрометирани пациенти – акцент върху цитомегаловирусната и Ебщайн-Бар вирусната инфекция
» Влиянието на вирусните инфекции в екзацербациите на бронхиалната астма
» Интерстициална белодробна болест – уникални форми във възрастта до 2 години (част 2)

Редакторски анонс – Предизвикателствата на респираторните вирусни инфекции

Автор: Доц. Наталия Стоева Зам.-главен редактор

Вирусите са най-честите причинители на респираторни инфекции при човека, значително по-често от бактериалните инфекции. Вирусните инфекции протичат в голям клиничен диапазон – от симптоми на лека „простуда“ до опустошителни епидемии и животозастрашаващи състояния. В последните десетилетия сме свидетели на появата на т.нар „нови вируси“, като например т.нар. SARS (Severe acute respiratory syndrome), които биха представлявали заплаха за човечеството.
За разлика от бактериалните инфекции, при вирусните са налице само малко на брой ефективни терапевтични опции. Ето защо много често терапевтичното ни безсилие се замества от ненужна употреба на антибиотици, което от своя страна има огромна финансова, социална и – най-важното – здравна цена.

This content is for members only.

Белодробни вирусни инфекции и имунитет – реакции и взаимодействия

Автор: Д-р Снежина Маджарска
Болница: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София

Навлизането на вируси в белия дроб задвижва каскада от събития, насочени срещу тях. В основата на имунната реактивност и вирусното елиминиране стоят компонентите на вродения и придобития имунитет. Въпреки тях обаче твърде дългият или пресилен имунен отговор би могъл да доведе до вторично увреждане на респираторната система. Необходимо е познаване и разбиране на всички онези механизми, водещи до имунно-медиирано белодробно увреждане.

This content is for members only.

Респираторни вирусни инфекции при имунокомпетентни лица

Автор: Доц. Наталия Стоева
Болница: Пулмологична клиника, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София

Респираторните вирусни инфекции представляват огромен здравен проблем поради масовата разпространеност, лесната трансмисия в обществото и значителната болестност и смъртност, които причиняват. В този кратък обзор са разгледани най-честите причинители на вирусни респираторни инфекции, клиничните синдроми, които те причиняват, съвременните възможности за диагноза и лечение.

This content is for members only.

Белодробни вирусни инфекции при имунокомпрометирани пациенти – акцент върху цитомегаловирусната и Ебщайн-Бар вирусната инфекция

Автор: Д-р Диана Лекова, д-р Венцислав Димитров
Болница: Клиника по пневмология, Аджибадем Сити Клиник Болница „Токуда“, София

Респираторните вирусни инфекции при имунокомпрометирани пациенти заемат все по-голям дял в пулмологичната практика поради нарастващите показания за използване на имуносупресивни терапии, откриването на все по-нови класове медикаменти, удължената преживяемост на пациентите и предизвикателствата, свързани с профилактиката и лечението на тези инфекции. Наред с по-честите причинители на белодробните вирусни инфекции – респираторно-синцитиалния вирус (RSV), грипните вируси, парагрипните вируси и аденовирусите, важно място заемат и CMV- и EBV-инфекциите – от една страна, поради възможността за реактивиране на вече съществуваща в имуносупресирания организъм инфекция, а от друга страна, поради по-атипичното/фулминантно протичане при тези пациенти. Изява на тези инфекции има най-често при трансплантирани, хематологично болни, болни с вродени или придобити имуносупресивни заболявания.

This content is for members only.

Влиянието на вирусните инфекции в екзацербациите на бронхиалната астма

Автор: Д-р Симеон Узунов, д-р Цветелина Лазарова, д-р Борислава Крушева
Болница: Клиника по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Бронхиалната астма е хетерогенно заболяване, характеризиращо се с хронично възпаление на дихателните пътища. Дефинира се с история на респираторни симптоми като свирене и стягане в гърдите, задух и кашлица, които варират във времето и по интензитет, заедно с вариабилно ограничение на респираторния поток. Инфекциите с респираторни вируси, включително риновируси, грипни вируси и респираторен синцитиален вирус, изострят астмата, която е свързана с процеси като възпаление, хиперреактивност на дихателните пътища и свръхсекреция на мукус. Вирусните инфекции предизвикват натрупване на клетки на възпалението – неутрофили, лимфоцити и еозинофили в лигавицата и субмукозата на дихателните пътища.

This content is for members only.

Интерстициална белодробна болест – уникални форми във възрастта до 2 години (част 2)

Автор: Д-р Константин Кетев, проф. Тоньо Шмилев
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“; Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив

Статията е обобщение на поставените в първата част на обзора въпроси със специално внимание към уникалните форми на ИББ, включени в класификационните групи и характерни преди всичко за възрастта до 2 години.
Подробно са описани дифузните нарушения в развитието на белия дроб (вродена ацинарна дисплация, алвеолокапилярна дисплазия, алвеоло-капилярна дисплазия с аномално разположение на белодробните вени), някои специфични състояния с неясна етиология (белодробна интерстициална гликогеноза, нервно-ендокринна клетъчна дисплазия, заболявания, свързани с дисфункция на сърфаканта (вродените нарушения в синтеза на SP-B- и SP-C-протеина, вродено нарушение в синтеза на АВС-транспортерите, нарушение в синтезата на α- и β-веригите на рецептора GM-CSF в алвеоларния макрофаг); Brain-Thyroid-Lung syndrome – свързван с дефицит на т.нар. TTF1 – тиреоиден фактор на растежа; белодробната алвеоларна протеиноза; синдромът на Hermansky-Pudlak, свързан с отлагане в лизозомите на клетките на различните тъкани на цероида липофусцин; интегрин
α3-мутации; филамин А-мутации.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.