Main menu
Second Menu

Остра и хронична сърдечна недостатъчност

В книгата представена актуалната дефиниция и последната европейска класификация на сърдечната недостатъчност, известното от патогенезата ъ и препоръчаните алгоритми за диагностика. Отделено е внимание както на сърдечната недостатъчност с редуцирана (потисната) фракция на изтласкване, така и на новите групи болни със запазена и с междинна (гранично потисната) фракция на изтласкване. Поради застаряване на пациентите със сърдечна недостатъчност е отделено особено място на съпътстващите синдрома заболявания и са анализирани терапевтични подходи при коморбидности, които могат да променят хода на сърдечната недостатъчност.

В отделен раздел са разгледани острата сърдечна недостатъчност и нейните форми и лечение.

Поради честата коморбидност при сърдечна недостатъчност на лекувани и излекувани злокачествени заболявания, е публикуван специален раздел, посветен на ефектите на онкологични медикаменти върху сърцето и връзката на тази терапия с изявата на сърдечна недостатъчност.

Книгата „Остра и хронична сърдечна недостатъчност“ е предназначена за кардиолози, но тя може да бъде полезна и на всички, които задълбочено изучават, диагностицират и лекуват пациенти, при които сърдечната недостатъчност е част от диагнозата.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.