Main menu
Second Menu

Полезни връзки

Национална кардиологична болница
гр. София 1309, ул. „Коньовица” 65
Телефони: (02) 92 11 582, (02) 92 11 521, (02) 92 11 524
E-mail: nkb@hearthospital.bgwww.hearthospital.bg

Министерство на здравеопазването
София 1000, пл. „Света Неделя“ 5
Телефон: 02 981 01 11
www.mh.government.bg

Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителен директор – д-р Емил Христов
e-mail: emil.hristov@bda.bgwww.bda.bg
Главен секретар – д-р Георги Георгиев
тел:  (+359 2) 944 61 27; факс: (+359 2) 943 44 87
e-mail: georgi.georgiev@bda.bg

Български лекарски съюз
София 1431, Бул. „Акад.Иван Гешов“ 15
Тел.: +359 (2) 954 11 69; 954 11 26; 954 181;
Факс: +359 (2) 954 11 86
електронна поща: blsus@mail.bgwww.blsbg.com

Национален център по опазване на общественото здраве
гр. София 1431, ул. Акад. Иван Гешов № 15, ет. 12, стая 19
Тел: +359 2 954 11 56, факс: +359 2 80 56 410
е-mail: snmd@rtb-mu.com,  www.medunion-bg.org

Национален център по здравна информация
web: www.nchi.government.bg

Дружество на кардиолозите в България
София, ул. “Даскал Манол“ 18
www.cardiobg.com

Национална здравноосигурителна каса
София, ул. “Кричим” 1
тел.: 0800 14 800 – НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
Пресцентър и връзки с обществеността: 9659152, 9659157
Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество“:
тел.: 9659 116;  факс: 02/ 96 59 111
www.nhif.bg

Астра Зенека
София,  бул. „Драган Цанков” 36
тел.: 02/ 971 25 33,  973 31 52; факс: 02/ 971 1124

Аквахим (Мерк)
София 1582,  бул. „Проф. Цветан Лазаров” 83
тел.: 02/ 807 50 00, факс: 02/ 807 50 50

Сандоз
Бизнес парк „Младост” 8Б, ет.6
тел.: 02/ 970 47 47; факс: 02/ 970 47 57

Гедеон Рихтер
София, ул. „Гюешево” 3
тел.: 02/ 812 905; факс: 02/ 812 90 76
www.richter.bg

Солвей Фарма
София, бул. „А. Стамболийски” 10
тел.: 02/ 923 47 00; факс: 02/ 958 21 10
www.solvay-pharma.bg

Актавис
София, ул. „Атанас Дуков” 29
тел.: 02/ 988 91 35, 988 91 65; факс: 02/ 988 91 41
www.actavis.bg

Пфайцер
София, бул. „Цариградско шосе” 115А
тел.: 02/ 970 43 33, факс: 02/ 970 42 00

Юнион Ивкони
София 1000 ул. Шишман №17
тел.: 02/ 989 0000, 02/ 989 1111, 07001/ 8282 (на цената на един градски разговор от цялата стана); факс:02/ 986 4100
е-мейл административен отдел: office@union-ivkoni.com
е-мейл отдел резервации: milto:booking@union-ivkoni.com union-ivkoni.com

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.