Main menu
Second Menu

Постоперативно предсърдно мъждене

Монографията „Постоперативно предсърдно мъждене”, с автор д-р Лилия Демиревска-Михайлова, излезе от печат през май 2016 г. Представен е проблемът предсърдно мъждене – най-честата аритмия в клиничната практика. Установената честота на ПМ в България е 3.14%. Преди 50-годишна възраст тя е под 0.5%, а през осмата декада достига 8%.

Книгата обхваща няколко раздела:
– Патогенеза на ПОПМ;
– Рискови фактори за ПОПМ;
– Роля на NT-pro BNP като рисков показател за ПОПМ;
– Eхокардиографски показатели за риск от ПМ и ПОПМ;
– Системи за оценка на риска за ПОПМ;
– Профилактика на ПМ и ПОПМ;
– Препоръки за мониториране на високорисковите пациенти;
– Поведение при ПОПМ.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.