Main menu
Second Menu

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. От генетичния анализ до здравото дете

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. От генетичния анализ до здравото дете

Сборникът „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ представя по един прекрасен начин богатата тематика на Първа национална педиатрична конференция, проведена през 2016 г. под наслов „От генетичния анализ до здравото дете“.

Статиите основно са представени в две насоки – профилактика, диагностика и лечение на различни заболявания в детско-юношеската възраст, както и критичен анализ и регулаторни аспекти на педиатричните лекарствени форми. Мултидисциплинарният подход при дискутирането на разглежданите проблеми е пряк резултат от участието на медици и фармацевти.

Представената книга е отлично онагледена, написана е на издържан научен и разбираем език и поради изключително богатата информация представлява отлично помагало за широк кръг педиатри от различни специалности, лични лекари, фармацевти, специализанти и студенти, както и за всички, интересуващи се от профилактиката, диагностиката и лечението в детско-юношеската възраст.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.