Main menu
Second Menu

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2005

Корици Твърди
Страници 448 стр.
Формат 160х230 mm

Книгата „Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2005” представя на високо научно нива актуални въпроси от профилактиката, диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите заболявания. Разгледани са съвременната диагностична и терапевтична кардиология, новата медикация, лечение на основните болестни единици и синдроми в кардиологията, нефропротекцията, клиничните оценки на новата инструментална терапия и обобщените резултати от лечението с бета-блокери, АСЕ-инхибитори, калциеви антагонисти и др.
Автори са изтъкнати български лекари, водещи специалисти, повечето от тях хабилитирани лица с голям практически опит, научно-изследователско и учебно-преподавателстка дейност в областта на клиничната диагностично-лечебна дейност и научно-изследователската медицина и по-специално съвременната профилактика, диагностика и терапия на сърдечно-съдовите заболявания.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.