Main menu
Second Menu

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2007

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2007

Корици Твърди
Страници 304 стр.
Формат 160х230 mm

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2007” отразява новите диагностични и лечебни възможности в ежедневната практика. В нея са представени новите международни препоръки за поведение при различни социално-значими болести.
Книгата включва няколко раздела:
• Нови европейски препоръки (2007). Европейски препоръки за поведение при болни с артериална хипертония, 2007
• Съвременни методи за неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания
• Детска кардиология
• За по-добър контрол на сърдечно-съдовия риск
• Новости в диагностиката и терапията
• Медицина на доказателствата в полза на пациентите с артериална хипертония
• Спешни състояния в кардиологията
• Сърдечно-съдови проблеми на бременността
• Аблация на предсърдно мъждене
• Инфекциозен ендокардит
• Рехабилитация на сърдечно-съдовите заболявания
• Хранене
• Еректилна дисфункция
• Съвременни тенденции в пулмологията.
„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2007” е предназначена за кардиолози, интернисти, специализиращи лекари и студенти с интереси към сърдечно-с ъдовите заболявания.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.