Main menu
Second Menu

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.

Профилактика Диагностика Терапия Актуални проблеми 2014Профилактика Диагностика Терапия Актуални проблеми 2014

Корици Твърди
Страници 616
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-92936-8-5

Цена 36.00 лв.Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.” дава мултидисциплинарна оценка на съвременните постижения в диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите, ендокринните, неврологичните и нефрологичните заболявания. Специално внимание в книгата е отделено на въпросите за индивидуализиране на терапията, като се отчитат генетичните особености на пациентите и прилагането на нови групи лекарствени продукти, както и проблемите, които може да възникнат при лекарствени взаимодействия – подробно са разгледани основните лекарствени групи в кардиологията и ендокринологията, ползите и рисковете при комбинирано прилагане на лекарствата. Поставен е въпросът за артериалната хипертония и диабета в детската възраст, както и за проблемите с вродени малформации при децата и проследяването им при възрастни. Застъпени са някои активности, подпомагащи профилактиката на социално-значимите заболявания.

Раздели в книгата:
• Немедикаментозни подходи в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания
• Артериална хипертония
• Бъбречна функция при сърдечно-съдови и ендокринни заболявания
• Ендокринни заболявания
• Детска кардиология
• Диагностика и терапия
• Лекарствени взаимодействия

Книгата се издава под редакцията на чл.-кор. проф. Мила Власковска, доц. Маргарита Цонзарова, доц. Борислав Георгиев и доц. Георги Момеков. Тя е от колектив, в който заедно с утвърдени в годините професионалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, нефрологията, фармакологията, диетологията и др. се нарежда една по-млада смяна, която носи много ентусиазъм и пиетет към иновациите.

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.” e изключително полезна както за ежедневната практика на специалисти и общопрактикуващи лекари, така и за студенти, специализанти и докторанти.

imagesЗа заявка по електронен път можете да попълните и изпратите текстовия файл на имейл arbilis@arbilis.com

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.