Main menu
Second Menu

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми – 2018

ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ
Когато научните доказателства помагат на клиничната практика

Профилактика, диагностика, терапия
Актуални проблеми – 2018

ISBN: 978-954-92936-0-9
„Хавитис“ ООД
София, България, 2018 г.

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми – 2018“ обобщава по превъзходен начин изключително богатата научно-практическа тематика от VIII научна конференция „От науката до леглото на болния“ на тема „Когато научните доказателства помагат на клиничната практика“.

Представените теми отразяват най-съвременните аспекти на профилактиката, диагностиката и терапията на редица заболявания като хипертония, захарен диабет, дислипидемии, стабилна коронарна болест на сърцето, миокардити, сърдечна недостатъчност, аритмии, белодробна хипертония, периферна артериална болест, които имат много голямо медицинско и социално значение в страната и по света. Изключително широкият спектър на разглежданите заболявания включва отлични анализи на алгоритмите за поведение в кардиологията, ангиологията, ендокринологията. Подробно са разгледани лечебните растения и техните сърдечно-съдови ефекти. От особен интерес е темата за кожните прояви при захарния диабет. Значителна част от книгата е посветена на фармакотерапията. За първи път пред българската аудитория се обсъждат важните „плацебо“ и „ноцебо“ ефекти.

Изданието е под редакцията на чл.-кор. проф. Мила Власковска, проф. Мария Орбецова, проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков, доц. Любомир Киров, а рецензенти са проф. Елина Трендафилова, проф. Жанета Георгиева.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.