Main menu
Second Menu

Кадует – уникална лекарствена комбинация

Фармацевтичният гигант Пфайцер представи пред специалисти на 22 февруари 2008 г., в София, своето лекарство за предотвратяване на сърдечно-съдови събития при пациенти с хипертония Кадует. Еднодневният форум беше организиран от Арбилис.

Кадует е уникална лекарствена комбинация, предназначена не просто за контрол на алтериалното налягане. Тя е нова стратегия при болните с артериална хипертония. Антихипертензивната мощ на амлодипин безилат и доказаната ефективност на аторвастатин в протекцията на сърдечно-съдовите усложнения осигуряват гарантиран успех за намаляване на риска и подобряване на прогнозата при пациенти с хипертония, при това без значение дали нивата на холестерола са повишени или нормални. Кадует е отражение на всички съвременни ръководства за лечение на артериална хипертония, които подчертават, че контролът на артериалното налягане трябва да бъде осъществяван в контекста на общия сърдечно-съдов риск на пациента.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.