Main menu
Second Menu

Национална кампания "Здрвословно хранене и хронични заболявания"

Национална обучителна кампания за здравословно хранене „Хранене и хронични заболявания“

От 16 октомври до 4 декември 2010 г. се проведе Национална обучителна кампания за здравословно хранене ,,Хранене и хронични заболявания”. Инициатори на кампанията бяха Българското дружество по хранене и диететика (БДХД) и Националният център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ), а официален организатор – „Арбилис” ООД.

Кампанията протече под формата на обучителeн модул. Модулът, включващ лекции и дискусии, бе разделен в две направления: за аудитория от лекари, със cъорганизатор Фондация “Академия Кардиология” и за аудитория от населението, подкрепена от Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ), Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ), и ще протече съвместно с регионални структури на общопрактикуващи лекари, женски организации, асоциации на майките и др.

Обучителният модул се проведе в осем града на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Благоевград:

– 16 октомври (събота) – Варна – Дворец на културата и спорта, Зала 20;
– 17 октомври (неделя) – Русе – Хотел Рига;
– 24 октомври (неделя) – София – НДК, зала 6;
– 30 октомври (събота) – Бургас – Дом на народната армия (Военен клуб);
– 31 октомври (неделя) – Стара Загора – Хотел Мериан Палас;
– 20 ноември (събота) – Велико Търново – Хотел Премиер;
– 27 ноември (събота) – Благоевград – Американски университет;
– 4 декември (събота) – Пловдив – Новотел Пловдив.

Основните цели на кампанията бяха:

1. Повишаване качеството на живот в България, чрез прилагане и популяризиране на съвременни научно-обосновани хранителни стратегии.
2. Подобряване информираността на населението относно здравословното хранене и практическите подходи за неговото постигане.
3. Запознаване на населението с официалните органи и институции, свързани с храненето, както и спецификация на профила на специалист по „Хранене и диететика”.
4. Запознаване на населението с възможни проблеми, които могат да възникнат в резултат от прилагане на неправилни диетични режими, създадени от неправоспособни лица.
5. Представяне пред аудиторията на новите стандарти по качеството на храните.
6. Запознаване на общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти със съвременните аспекти на здравословното хранене и прилагане на диетични режими, като принципи за промоция на здраве, профилактика и поведение при социално-значими заболявания.

Програмата протече в две отделни части – за общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти с цел запознаване с принципите на здравословния хранителен модел и прилагане на диетични режими, като база за промоция на здраве, профилактика и поведение при социално-значими заболявания, а другата част бе насочена към населението, с цел увеличаване информираността относно здравословното хранене и хранителните стратегии, създадени за повишаване качеството на живот в България. Основните заложени теми бяха:

За аудитория от общопрактикуващи лекари и лекари с други специалности:

1. Препоръки за здравословното хранене в България.
2. Съвременни подходи в профилактиката на хроничните заболявания.
3. Диетотерапия при сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и диабет.
 
За аудитория от населението, местни организации и женски асоциации:
1. Съвременни препоръки за здравословно хранене за общата популация. Рискове за здравето от алтернативни диети.
2. Препоръки за хранене при деца в предучилищна и училищна възраст, бременни и кърмещи жени.
3. Място и роля на функционалните храни и хранителните добавки в съвременното хранене.
 
На всички участници беше предоставена възможност да получат отговори по проблемни въпроси и казуси по въпросите за здравословното хранене. Всеки участник получи „Препоръки за здравословно хранене на населението в България /18–65 години/”, разработени от НЦООЗ.
 
Инициативата премина под патронажа на Министeрство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните и с подркрепата на „АКТАВИС” ЕАД, Abbott Products Operations AG, „САНОФИ-АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Happy Bar&Grill. Медиен партньор беше БНР.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.