Main menu
Second Menu

Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания – 2007 г.

Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания

Корици Меки
Страници 80
Формат 160х230 mm

„Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания” представя насоки за първичната и вторичната профилактика на социално-значими заболявания.
Книгата е отпечатана под редакцията на доц. Нина Гочева и д-р Борислав Георгиев. В авторския колектив влизат проф. Лилия Иванова, проф. Тихомир Даскалов, доц. Асен Златев, доц. Владимир Христов, доц. Нина Гочева, д-р Борислав Георгиев.
Темите включени в книгата са „Метаболитен синдром, захарен диабет тип 2 и дислепидемия”, „Исхемична болст на сърцето. Стабилна стенокардия”, „Профилактика на внезапната сърдечна смърт при болни със сърдечна недостатъчност”, „Вторична медикаментозна профилактика на исхемичния инсулт”, „Съвременни подходи в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания”, „Лечение на пневмониите, придобити в обществото”, „Диференциална диагноза на белодробната туберколоза с хронични неспецифични беледробни заболявания”.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.