Main menu
Second Menu

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възрастИзлезе от печат „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ от авторски колектив проф. д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Дулева, дм, гл. асист. д-р Лалка Рангелова, дм и инж. хранителни технологии Мариана Куртишева от Националния център по обществено здраве и анализи, д-р Аноанета Антонова – педиатър, д-р Камен Николов от Българската агенция по безопасност на храните.

Сборникът „Рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ е изцяло съобразен с изискванията за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години, организирано на територията на детските заведения и детските кухни, включени в Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. Сборникът е утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 5.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3-годишна възраст.

Сборникът се разпространява от издателство „Арбилис”. Всички желаещи да закупят „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ трябва да попълнят заявката по-долу или да го получат директно от издателството (по електронна поща или в офиса на „Арбилис” ООД, София 1000, Бул. „Патриарх Евтимий” 19А, тел.: 02/ 950 17 17).

imagesЗа заявка по електронен път можете да попълните и изпратите текстовия файл на имейл arbilis@arbilis.com

 

 

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.