Main menu
Second Menu

Статините в сърдечно-съдовия континуум

Статините в сърдечно-съдовия континуум

Статините в сърдечно-съдовия континуум

Корици Меки
Страници 288
Формат 140/210 mm

„Статините в сърдечно-съдовия континуум” е под редакцията на проф. Нина Гочева и доц. Борислав Георгиев. Тя е втората от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”.
Автори са д-р Александър С. Александров (Клиника по кардиология, Военномедицинска академия), д-р Анна Сиракова (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), доц. Арман Постаджиян (Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна”, Медицински университет, София), доц. Борислав Георгиев (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), д-р Георги Владимиров (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), доц. Елина Трендафилова (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), проф. Нина Гочева (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), доц. Светослав Георгиев (II клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет, Варна), доц. Славина Сурчева (Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София).
„Статините в сърдечно-съдовия континуум” анализира ползите от терапията със статини в лечението и профилактиката на атеросклеротичната болест, прави задълбочен анализ на характеристиките на отделните представители на класа, но и представя пред читателите доказателства от клинични проучвания за техните ефекти и при състояния несвързани с холестерол-понижаващия им ефект – приложение при болни със сърдечна недостатъчност, при болни с аритмии. Особено място е отделено на лекарствените взаимодействия и на безопасността на лечението със статини.
Книгата е задълбочен анализ на всичко известно до този момент за клиничното приложение на статините и е подходяща за общопрактикуващи лекари, специалисти, специализанти, студенти и всички лекари, които имат интерес към сърдечно-съдовата профилактика и терапия.
Книгата е издадена благодарение на обучителен грант от Актавис ЕАД.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.