Main menu
Second Menu

Сърдечна недостатъчност – диагностика и терапия

Целта на книгата е да предостави на лекарите необходимото за критична клинична оценка на сложния синдром на СН. Първоначално се обсъждат актуалната дефиниция и новата класификация на фенотиповете на СН, патогенезата и известните факти за връзката с други съпътстващи заболявания и терапии.

Отделено е място на особените форми с междинна (гранично потисната) фракция на изтласкване и със запазена фракция на изтласкване. Най-изучената форма на СН с потисната фракция на изтласкване под 40% е най-добре представена и с доказателствата за терапевтичните ползи.

Отделено е специално внимание и на острата СН.

Книгата дава ясна представа за настоящите подходи към клиничната диагностика и лечение на СН, както и очевидни критики за някои медикаментозни подходи.
„Сърдечна недостатъчност – диагностика и терапия“ е изключително полезна за всички лекари, които диагностицират и лекуват пациенти със сърдечна недостатъчност, но и които се занимават с пациенти с други заболявания, при които СН е съпътстваща патология. Тя е еднакво полезна както за тези, които се обучават, така и за практикуващите клиницисти.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.